Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-04 ze dne 1.2.2012

07.02.12

 

Souhrn usnesení č. 4/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1.2.2012


158/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 1. 2.2012 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                       


159/12

Rada města schvaluje

uzavření  smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 27373231


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

                                                                                                                     


160/12


Rada města bere na vědomí

oznámení Dělnické strany sociální spravedlnosti o konání shromáždění na náměstí Přemysla Otakara II. dne 02.06.2012 od 13.30 do 16,30 hod.


                                                                                                         

161/12


Rada města s o u h l a s í

s udělením státního občanství ČR  Stanisławě Říhové , nar.  07.05.1955, bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Lidická 684.162/12


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč MS ČČK Vysoké Mýto na činnost.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned163/12                                                                                              


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě mandátní na zabezpečení správy majetku města Vysokého Mýta mezi městem Vysokým Mýtem a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25968726, se sídlem Pražská čp. 53/II, 566 01 Vysoké Mýto uzavřené dne 31.03.2009 v předloženém znění.

                                                                                                              

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012

                                                                                                                     164/12


Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ke dni 31.01.2012 mezi městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o a panem  Josefem Panákem, U Potoka 751,Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                     165/12


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi paní  Ivou Vlkovou, bytem Čermákova 102, Vysoké Mýto  a městem Vysoké Mýto, zastoupeným Městským bytovým podnikem s.r.o. na garáž č.3 v č.p.116, ul.Gen.Závady, Vysoké Mýto ke dni 01.02.2012. Cena nájemného činí 500 Kč/m2/rok. + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                     166/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.628 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  Jiřím Voříškem, Žerotínova 11, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012                                                                                                          
           

167/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.629 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  Bohuslavem Fenclem, Rokycanova 378, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

                                                                                                                     168/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.630 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Tomášem Lipavským, Palackého 510, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

    

                                                                                                     

169/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.631 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a 1.VMP s.r.o., IČ: 25279530, Talafusova 462, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú.Vysoké Mýto. Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

                                                                                                                                            170/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.632 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Ing.Petrem Mlejnkem, Žižkova 311, Vysoké Mýto, jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a  k.ú.Vysoké Mýto. Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

                                                                                                         171/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.633 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Orel jednota Proseč, Proseč 59, 539 44 Proseč, IČ: 71189092 jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto.  Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

                                                                                                                     172/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.634 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a STARMON s.r.o., IČ: 49285751, Průmyslová 1880, 565 01  Choceň  jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto.  Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

                                                                                                                     173/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.635 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a FTC Vysoké Mýto, IČ:26612194, Sportovní 224, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto.  Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

                                                                                                                     


174/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.636 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Jaromírem Paďourem, Žižkova 703, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto.  Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

                       

                                                                                             


175/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.637 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Jindřichem Lipavským, Husova 239, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto.  Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012


                                                                                                                     


176/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.638 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a TJ SOKOL VRACLAV, 465 42  Vraclav, IČ: 49317121 jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto.  Nájemné činí 250,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

                                                                                                                     
177/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.2050 o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako půjčitelem a VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto, IČ:49314785, Komenského 1, 566 19  Vysoké Mýto jako vypůjčitelem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je tělocvična v č.p.168 v  Průmyslové ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Vypůjčiteli budou fakturovány náklady na energie ve výši 150,- Kč/hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.02.2012

                                                                                                                     178/12


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č.ÚZSVM/HUO/2709/2009-HUOM-H/UO/2008/3691-Za ze dne 23.06.2009 ve znění dodatku č.1 ze dne 1.6.2010 na pronájem části pozemku č. 3237/2 o výměře 7 m2 na autobusovou zastávku,  mezi městem Vysoké Mýto jako nájemcem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových IČ: 69797111 jako pronajímatelem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                     
179/12


Rada města zrušuje


usnesení č. 1423/11 ze dne 21.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012

                                                                                                                     
180/12

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 29.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012

           

                                                                                              

181/12


Rada města schvaluje


rozpočtové opatření č.1 - 2012.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

           

 

 

                                                                                                         


182/12

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


uzavření Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. s Ing. Dagmar Sabolčikovou dle přiloženého návrhu.

                                                                                                                     
183/12


Rada města bere na vědomí


informaci o rezignaci RNDr. Romany Mrázové, Ph.D. z pozice ředitelky Vysokomýtské nemocnice.


                                                                                                                     

184/12


Rada města jmenuje


MUDr. Jiřinu Šafrovou do výběrové komise, která bude vybírat nového ředitele/ředitelku Vysokomýtské nemocnice.


                                                                                                         

185/12


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty.

                                                                                                                     

                                                                                                                                             Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta