Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2012-02 ze dne 18.1.2012

27.01.12

 

Souhrn usnesení č. 2/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18.1.2012

73/12


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 18. 1. 2012 dle předloženého návrhu.

74/12


Rada města jmenuje


hodnotící komisi pro Veřejnou zakázku na sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto ve složení za město Vysoké Mýto jsou navrženi zástupci MUDr. Jiřina Šafrová, Jiří Kovařík a Ing. Luboš Karmín (náhradníci : Ing. František Jiraský, JUDr. Libor Poláček, Dagmar Šedová) a za společnost eCentre Mgr.Lenka Nováčková, Ing.Marcela Tomisová (náhradníci JUDr.Tomáš Panáček, Jaroslav Klega)


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

75/12


Rada města jmenuje


hodnotící komisi pro Veřejnou zakázku na sdružené služby dodávky elektřiny pro město Vysoké Mýto ve složení za město Vysoké Mýto jsou navrženi zástupci MUDr. Jiřina Šafrová, Jiří Kovařík a Ing. Luboš Karmín (náhradníci : Ing. František Jiraský, JUDr. Libor Poláček, Dagmar Šedová) a za společnost eCentreMgr.Lenka Nováčková, Bc.Renáta Dybová (náhradníci JUDr.Tomáš Panáček, Jaroslav Klega)


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

76/12


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :

program jednání valné hromady konané dne 18. 1. 2012 dle předloženého návrhu.


                                                                                                         

77/12                                                                                                            


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


Plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2012 v předloženém znění.


                                                                                                         

                                                                                                                     


78/12

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí


zprávu o činnosti společnosti v roce 2011.


                                                                                                         

                                                                                                            


79/12


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí


informaci o připravovaném nákupu traktoru s drtičem klestu a dalším nářadím.


                                                                                                         

                                                                                                                    


80/12

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí


informaci o krádežích dřeva a instalaci kamerového systému v areálu společnosti Voštice  130.

                                                                                                         

                                                                                                                                              

81/12


Rada  města  s c h v a l u j e
 

realizovat osazení kogeneračních jednotek dle předloženého harmonogramu.


Zodpovídá: ředitel společnosti p. Ropek

Termín: dle harmonogramu

                                                                                                         

                                                                                                                     

82/12

                                                                                                         

Rada města odkládá

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby pro stavbu „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, IV. etapa, Jiráskova - Litomyšlská" mezi městem Vysokým Mýtem a společností COMA s.r.o., IČ 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č 4934, 4920/1, 4871, 4873, 1182/2, 4819/1 a 4819/4 v obci a k.ú.  Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012

                                                          

                                                                                                                     


83/12


Rada města odkládá

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby pro stavbu „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, IV. etapa, Javornického - Brandlova" mezi městem Vysokým Mýtem a společností COMA s.r.o., IČ 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č 4850/1 a 4834 v obci a k.ú.  Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012                                                                                                                     

84/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009817/VB/5, Tisová, Zaháj, Prachař - knn, úprava TS mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupená na základě jí udělené plné moci společností BETA CZ Česká Třebová s.r.o., IČ 27518302, se sídlem Pod Březinou 637, 560 02 Česká Třebová, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 1406 v obci a k.ú. Tisová u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     


85/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009823/VB/01, Vysoké Mýto, Husova, Vopršálková - nn mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupená na základě jí udělené plné moci společností VČE-montáže, a.s., IČ 25938746, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 1064 a 5155/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     86/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008186/VB/01, Vysoké Mýto, Nálepky 273, Tašner - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                       

                                                                                             


87/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2002935/VB/01, Vanice, Osinková, RD - přípojka Vd nn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


           

                                                                                                         


88/12


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 3025/6 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


           


                                                                                                         


89/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Štolbovou (nar. 01.07.1980),  bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     90/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Zelenkou (nar. 13.03.1973), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                             


91/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Šárkou Bíbusovou (nar. 17.02.1974), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     92/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Alešem (nar. 07.12.1976) a Jarmilou (nar. 23.04.1974) Kheilovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     93/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Marií Synkovou (nar. 17.01.1934), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     
94/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Oldřichem (nar. 25.07.1955) a Zdenkou (nar. 08.09.1957) Synkovými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     


95/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Janou (nar. 06.05.1975) a Václavem (nar. 11.12.1975) Vrbovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     96/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zdeňkou Vrbovou (nar. 25.12.1951), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     97/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 449 v ulici v Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 03.03.1976) a Tomášem (nar. 14.04.1978) Tichými, oba bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     
98/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 777 v ulici v Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou (nar. 30.07.1984) Novákovou, bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                       

                                                                                             


99/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Kynclem (nar. 29.03.1986), bytem v Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     100/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Šoulou (nar. 14.08.1958), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     101/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Vlastou Daškovou (nar. 30.11.1949), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     102/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     103/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1976), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     104/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kryčem (nar, 20.11.1974), bytem Jiřího z Poděbrad, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012

        

                                                              

105/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Růžičkovou (nar. 15.05.1974), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     106/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981)  a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


           

                                                                                                         


107/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012

                                                                                                                     
108/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


           

                                                                                                         


109/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého  ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Matouškem (nar. 16.02.1984), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jeníčková Blanka (nar. 24.12.1979), Mánesova 226, Vysoké Mýto

3.   Daňková Martina (nar. 03.12.1988), V Peklovcích 501, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012

110/12

                                                                                                                     

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích  ve Vysokém Mýtě s paní Daňkovou Martinou (nar. 03.12.1988), bytem V Peklovcích 501, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 25.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Ticháček René (nar. 21.12.1971), Sruby 122

3.   Jeníčková Blanka (nar. 24.12.1979), Mánesova 501, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                                            
111/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 779 v ulici V Břízkách  ve Vysokém Mýtě s paní Jeníčkovou Blankou, bytem Mánesova 501, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     


112/12


Rada města schvaluje
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 783 v ulici V Břízkách  ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Borskou (nar. 25.06.1990), bytem Kpt. Poplera 76, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Ticháček René (nar. 21.12.1971), Sruby 122

3.   Jirečková Lenka (nar. 12.01.1966), Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     113/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Novákovou (nar. 07.11.1979), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč a vrácení bytu  č. 8 v č.p. 778 v ulici V Břízkách, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     


114/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého  ve Vysokém Mýtě s manželi Lenkou (nar.12.01.1966) a Václavem (nar.06.11.1954) Jirečkovými, bytem Pivovarská 406, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 40.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Ticháček René (nar. 21.12.1971), Sruby 122

3.   Niklová Pavlína  (nar. 19.01.1969), Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     115/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého  ve Vysokém Mýtě s panem René Ticháčkem (nar. 21.12.1971), bytem Sruby 122. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 36.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012                                                                                                                     


116/12


Rada města schvaluje
 

uzavření Smlouvy č.640 o nájmu části pozemku mezi Jarmilou Burdovou, Brandlova 357, 566 01 Vysoké Mýto jako nájemcem a městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773 jako pronajímatelem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2012


                                                                                                                       

117/12

Rada města nesouhlasí

s celoročním stánkovým prodejem dle předloženého sortimentu zboží panem Josefem Truhlářem, Jaroslav 17, 534 01 Holice v Čechách v roce 2012 na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Jednotlivé akce budou předem nahlášeny na oddělení správy majetku a bude zaplacen poplatek za zábor veřejného prostranství, který činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


           


118/12

                                                                                                           

Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti výpůjčky části pozemku p.p.č. 1306/2 a  objektů B-00391 č.p.112 a zám. dílna, B-00392 hala-stodola (sklad), B-00399 sklad a B-00400 přístřešek v obci a k.ú. Vysoké Mýto, ul. Jiřího z Poděbrad.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 19.01.2012


                                                                                                                     119/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Vysoké Mýto a panem Aloisem Hanušem, bytem Vinice 71, Vysoké Mýto. Předmětem smlouvy je skácení stromu, který se nachází na  p.č. 3397/6 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, jež je ve vlastnictví města v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2012


                                                                                                                     120/12


Rada města schvaluje
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Šrautovou (nar. 06.04.1977), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč a vrácení bytu  č. 15 v č.p. 778 v ulici V Břízkách, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                       

           

                                                                                             

121/12


Rada města schvaluje


zkušební jednosměrný provoz Pražskou branou směrem do centra.


Zodpovídá: vedoucí ODO

Termín:  do 10.2.2012                                                                         

122/12

Rada města schvaluje


změnu přednosti v jízdě na křižovatce ul. Prokopa Velikého a Litomyšlská, kdy přednost v jízdě budou muset dávat vozidla přijíždějící ul. Litomyšlskou ve směru od základní umělecké školy.


Zodpovídá: vedoucí ODO

Termín:  do 10.2.2012                                                                                    

123/12

Rada města bere na vědomí


informace z jednání dopravní komise.
                                                                                                                       

124/12

Rada města nesouhlasí

s rozšířením pracoviště na příjem a výdej občanských průkazů a cestovních dokladů z vlastních prostředků.

                                                                                                                     125/12


Rada města schvaluje


výši provize z prodeje vstupenek Městského klubu Vysoké Mýto, s. r. o. ve výši 2 % + DPH z prodejní ceny.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
                                                                                                                     

126/12


Rada města schvaluje


ceník zboží v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned


                                                                                                                     

127/12


Rada města souhlasí


s bezplatným poskytnutím parkovací známky města Vysokého Mýta recipročně za parkovací známky městům Žamberk, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a Litomyšl pro úřední jednání.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     128/12


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč MS ČČK na uspořádání kulturních akcí pro děti.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     129/12


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč pobočce Konfederace politických vězňů v Ústí nad Orlicí na činnost.   


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                                130/12


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 14.10.2010, týkající se podnájmu Restaurace Lyra.


Zodpovídá: Ing. Sabolčiková                                                                                               

Termín: 31.1.2012

        

                                                                                                                        

131/12


Rada města souhlasí


s dodatkem č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 14.10.2010, týkající se podnájmu Restaurace Lyra.


Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 31.1.2012
132/12


Rada města souhlasí


s řešením havarijního stavu na KPB v souvislosti s povolenými mezními hodnotami vázaného chlóru a schvaluje nákup jedné středotlaké UV lampy.


                                                                                                                                

133/12

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Zemkové, MUDr. Šafrové a p. Kovaříka.


                                                                                                                     

                                                                                                                            
Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta