Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 31.5.2020

Usnesení RM č. 2012-01 ze dne 11.1.2012

18.01.12

 

Souhrn usnesení č. 1/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11.1.2012
1/12


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 11. 1. 2012 dle předloženého návrhu.

2/12


Rada města zrušuje

usnesení č. 1428/11 ze dne 21.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                     
3/12

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.614 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s., Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, IČ: 27520528 v předloženém znění. Nájemné činí 134 650,-Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

4/12


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto označené v projektové dokumentaci pod čísly 211, 212, 215 a dále pak polovinu prostor pod č.205, 206, 207, 210  a to vše o celkové výměře 63,70 m2 za účelem lékařské ordinace  mezi městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a MUDr. Serbákovou Miroslavou, MEDISOF s.r.o., IČ: 28824199 . Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.02.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 500,- Kč/m2/rok.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2012


 


5/12


Rada města  schvaluje


limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2012 dle  předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     


6/12


Rada města  schvaluje


limity pracovníků VPP a mzdových prostředků pro rok 2012 dle  předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     


7/12


Rada města schvaluje


předložený  odpisový  plán Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2012.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     


8/12

Rada města   s o u h l a s í 

s použitím dotace udělené v roce 2011 na úhradu faktury za provozní náklady  o.s. Centra  pro rodinu Kujebáček Vysoké Mýto Kujebáček za rok 2010.


Zodpovídá:      Mgr. Romana Vondřejcová                      

Termín:           leden 2012

                                                                                                                     


9/12

Rada města   n e s o u h l a s í 

s uzavřením Smlouvy o spolupráci na zajištění rodinné politiky na regionální úrovni o.s Centrum pro rodinu Kujebáček Vysoké Mýto.


Zodpovídá:      Mgr. Romana Vondřejcová

Termín:           leden 2012

      

                                                                                                               

10/12


Rada města   s o u h l a s í 

s postupem provedeného konečného vyúčtování za rok 2010 pro nájemce CSS.

           

Zodpovídá: Ing. Jinřich Svatoš - TS Vysoké Mýto , Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  leden 2012


11/12

Rada města   bere na vědomí

odstoupení  o.s. Centrum pro rodinu Kujebáček Vysoké Mýto od Smlouvy o partnertví  a vzájemné spolupráci s Městem Vysoké Mýto a  výpověď  Smlouvy o  výpujčce s Technickými službami Vysoké Mýto a to  k 31.12.2012.


Zodpovídá:   Mgr. Romana Vondřejcová - OSZ

                      Ing. Jinřich Svatoš - TS Vysoké Mýto                                                                                                                       


12/12


Rada města   s o u h l a s í   


s prodloužením smlouvy o poskytování služby k zajištění řádného a pravidelného provozu NZDM EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2012 do 31.12.2012 - dle přiložené smlouvy.

           

Zodpovídá:      Mgr. Romana Vondřejcová - OSZ

Termín:           11. ledna 2012


                                                                                                                     


13/12


Rada města zrušuje


usnesení č.1361/11 ze dne 14.12.2011


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

14/12                  
                                                                                   

Rada města souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi MUDr. Dagmar Kellnerovou, Vysoké Mýto 116, IČ:4447204 a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s., Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČ:27520528 v předloženém znění. Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory  v č.p.116 ul. Gen. Závady Vysoké Mýto dle výkresové dokumentace pod.č.112 o výměře 13,1 m2 a společně využívané prostory č. 106, 108, 104, 103 a 102 v dohodnutém podílu 30%.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                          

15/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.615 o nájmu nemovitostí mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Břetislavem Benešem, Bednářova 403, Vysoké Mýto jako nájemcem, v předloženém znění. Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory o ploše 24,65 m2, v budově bez č.p. bývalé požární zbrojnice na pozemku označeném jako st.p.č.48 zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku označeného jako p.p.č.24/3 trvalý travní porost o výměře 40m2 v  k.ú. Vanice a obci Vysoké Mýto za účelem rekreace a pro společenské vyžití chalupářů a starousedlíků ve Vanicích. Nájemné činí u nebytových prostor 100,- Kč/m2/rok, u pozemku 10,-Kč/m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     

16/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.616 o nájmu nemovitostí mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  společností EnCeTex spol.s r.o., V Peklovcích 787, Vysoké Mýto, IČ: 49287800 jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory - kanceláře  umístěné v budově bez č.p.  na pozemku označeném jako p.p.č. 2556/6 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 82,16 m2 a nebytových prostor - haly v budově bez č.p. na pozemku označeném jako p.p.č.2556/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349,90 m2 a dále části pozemku označeného jako p.p.č. 2556/2 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 378,8 m2, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 168 000,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     17/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.617 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  společností Skimen 2 spol.s r.o., Větrná 714, Vysoké Mýto, IČ: 25281691   jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory zámečnická dílna pod č.7 a sociální zařízení v budově č.p.168 na pozemku označeném jako p.p.č. 2556/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 28 000,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     

18/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.618 o nájmu nemovitosti mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  společností CK Jiří Kalousek s.r.o., Červená 42, 561 51  Letohrad, IČ: 28801377  jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy je část budovy bez č.p. - garáže stojící na pozemku označeném jako 2556/6 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici  o výměře 424,8 m2 do pronájmu za účelem dočasného odstavení autobusů. Nájemné činí 127 440,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     

19/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.619 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  společností CK Jiří Kalousek s.r.o., Červená 42, 561 51  Letohrad, IČ: 28801377 jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy jsou nebytové  prostory - kanceláře o výměře 32,4 m2 a 16,2 m2 ve 2.NP části budovy č.p.168 na pozemku označeném jako 2556/4 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 17 010,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     20/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.620 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  společností CK Jiří Kalousek s.r.o., Červená 42, 561 51  Letohrad, IČ: 28801377 jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy jsou prostory - hala pod č.12 o výměře 80 m2 v budově bez č.p., stavbě stojící na pozemku označeném jako 2556/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 24 000,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

       

                                                                                                  

21/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.621 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  společností CK Jiří Kalousek s.r.o., Červená 42, 561 51  Letohrad, IČ: 28801377 jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy jsou prostory - hala pod č.11 o výměře 174 m2 v budově bez č.p., stavbě stojící na pozemku označeném jako 2556/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 60 900,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                     


22/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.622 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  Josefem Svobodou - JOMA-DESIGN, Tolstého 478, Vysoké Mýto, IČ: 66842735  jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy jsou prostory - hala pod č.10 o výměře 74,50 m2 v budově bez č.p., stavbě stojící na pozemku označeném jako 2556/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 24 000,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                     23/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.623 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  společností  RACIONAL CZ, s.r.o., Vraclav 5, 565 42  Vraclav, IČ: 27474721  jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy jsou prostory - hala pod č.1 o výměře 60 m2  v budově bez č.p., stavby stojící na pozemku označeném jako 2556/8 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 18 000,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

       

                                                                                                              

24/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.624 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  společností  LEŇO stabil Czech s.r.o., Českobratrská 19/610, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 26819201  jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory - 2 kanceláře oboje o výměře 16 m2 ve 2.NP budovy č.p. 168 na pozemku č.2556/4 a ve 3.NP budovyč.p.168  na pozemku č.2556/5  v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 9 600,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     

25/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.625 o nájmu nemovitosti mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  Antonínem Langrem, bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto  jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy je budova bez č.p., garáž stojící na pozemku označeném jako 2556/9 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí

 6 000,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     

26/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.626 o nájmu části pozemku mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a   Miroslavem Ivaniskem, Zedníčkova 159, Vysoké Mýto  jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy je část pozemku o výměře 18 m2 , označeného jako p.p.č. 2556/2 ostatní plocha - manipulační plocha í v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 360,- Kč/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

           

                                                                                                         

27/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.627 o nájmu části pozemku mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a   Milanem, Novákem, Dukelská 979, Litomyšl, IČ: 60123494  jako nájemcem v předloženém znění.

Předmětem smlouvy je část pozemku o výměře 20 m2 , označeného jako p.p.č. 2556/2 ostatní plocha - manipulační plocha í v obci a k.ú. Vysoké Mýto v Průmyslové ulici. Nájemné činí 3 600,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     


28/12

Rada města zrušuje

usnesení č. 1429/11 ze dne 21.12.2011


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

             

                                                                                                        

29/12

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.613 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto a Vladimírou Matouškovou, Českých bratří 18, Vysoké Mýto v předloženém znění. Nájemné činí 100,-Kč/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                     


30/12

Rada města schvaluje


uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty na vstupu dle § 72 zákona o DPH v rámci realizace akce Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: trvale


                                                                                                                     

31/12


Rada města ukládá


připravit podklady pro realizaci pronájmu majetek vzniklého v rámci projektu Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město plátci DPH dle § 56 odst. 4 zákona o DPH, pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností, s uplatněním DPH.


Zodpovídá: starosta

Termín: 30.6.2012

         

                                                                                                            

32/12


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 2.463.600,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


31.03.2012                 615.900,-Kč

30.06.2012                 615.900,-Kč

30.09.2012                 615.900,-Kč

31.12.2012                 615.900,-Kč.


Zodpovídá:      ředitel organizace

Termín:           31.12.2012


                                                                                                                     


33/12

Rada města schvaluje


rozpočet Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu města Vysokého Mýta na rok 2012.


Zodpovídá:      vedoucí OFI

Termín:           ihned


                                                                                                                     

34/12


Rada města schvaluje


rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2012.


Zodpovídá:      vedoucí OFI

Termín:           ihned


           

                                                                                                         


35/12


Rada města ukládá


starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2012.


Zodpovídá:      starosta

Termín:           ihned

                                                                                                                     
36/12


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město".


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     


37/12


Rada města s ch v a l u j e

Návrh smlouvy o dílo na provedení stavby „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město".


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP
38/12                                                                                                            


Rada města j m e n u j e
 

na veřejnou zakázku „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení

(v závorce jsou uvedeni náhradníci):


Předseda komise:

- Ing. Miloslav Soušek - starosta, (Doc. PhDr. Jan Klíma - zastupitel)

Členové komise:

- Ing. František Jiraský - místostarosta, (MUDr. Lenka Dejdarová - zastupitelka)

- JUDr. Libor Poláček - vedoucí právního odboru, (Mgr. Bc. Jitka Loskotová - zastupitelka)

- Ing. Jan Pešina - radní, (Ing. Miloslav Coufal - radní)

- Mgr. Jan Štangl - zastupitel, (Ing. Roman Baťa - zastupitel).


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                         


39/12


Rada města j m e n u j e

na veřejnou zakázku „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", komisi pro posouzení nabídek ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Předseda komise:

- Ing. Miloslav Soušek - starosta, (Doc. PhDr. Jan Klíma - zastupitel)

Členové komise:

- Ing. František Jiraský - místostarosta, (MUDr. Lenka Dejdarová - zastupitelka)

- PhDr. Pavel Chalupa - ředitel městské galerie, (Ing. Dagmar Sabolčíková - ředitelka Městské knihovny a ředitelka Městského klubu Vysoké Mýto)

- Jiří Kovařík - radní, (Ing. Martin Krejza - zastupitel)

- Ing. Jiří Fišer - vedoucí projekční skupiny firmy B K N, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, (Ing. Ondřej Hofmeister jednatel firmy PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Malátova 395/13, 150 00 Praha 5, IČ: 27118436

- Ing. Jan Pešina - radní, (Ing. Miloslav Coufal - radní)

- Mgr. Jan Štangl - zastupitel, (Ing. Roman Baťa - zastupitel)

- Mgr. Veronika Lžíčařová, manažer veřejných zakázek D A B O N A s.r.o., (Ing. Miroslava Zemanová, projektový manažer firmy D A B O N A s.r.o.)


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

                                                                                                         


 

40/12


Rada města s ch v a l u j e

aby hodnotící komise pro posouzení nabídek využila přizvané poradce z firmy D A B O N A s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 682, IČ: 64826996.


Termín:           do 31.12. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP 

41/12

                                                                                                                     

Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku na služby: Zajištění činností TDI a koordinátora BOZP a pro město Vysoké Mýto na stavbu pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město".


Termín:           do 31.12.2013

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

                                                                                                                     42/12


Rada města bere na vědomí

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby: Zajištění činností koordinátora BOZP a TDI pro město Vysoké Mýto na stavbu pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město":


Termín:           do 31.1.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     


43/12


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 5266 01 Vysoké Mýto na zakázku malého rozsahu na služby na zpracování projektové dokumentace pro realizaci a provedení stavby na akci: Městský klub Vysoké Mýto - stavební úpravy venkovních prostor za nabídkovou cenu 62 000,- Kč bez DPH a 74 400,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 28.2. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     


44/12


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6/II, 566 01 Vysoké Mýto na zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Ulice Tolstého - odvodnění komunikace ve Vysoké Mýtě za nabídkovou cenu 97 487,- Kč bez DPH a 116 984,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.03.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

                                                                                                                     
45/12


Rada města s ch v a l u j e

návrh projektové dokumentace k územnímu řízení na akci: Úprava ul. Pražské u Pražské brány ve Vysokém Mýtě od firmy KVARTA spol. s r.o., Choceň, Dolní 222, IČ: 13582747 a podání žádosti o územní rozhodnutí.


Termín:           do 31.03.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     46/12


Rada města s ch v a l u j e

návrh studie pro realizaci akce: Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - digitalizace obrazového řetězce, který zpracovala firma AudioMaster CZ s.r.o., Praha 9, Vysočany, Ocelářská 937/39, IČ: 28206649 .


Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

                                                                                                                     
47/12


Rada města s ch v a l u j e

Podání žádosti o dotaci na  ministerstvo kultury podle studie proveditelnosti, kterou zpracovala firma AudioMaster CZ s.r.o., Praha 9, Vysočany, Ocelářská 937/39, IČ: 28206649 na akci: Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - digitalizace obrazového řetězce.


Termín:           do 31.03.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     


48/12


Rada města zrušuje

Usnesení rady města č. 1288/11 ze dne 30.11.2011.


Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     49/12


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s Ing.arch. Milanem Košařem - architektem města Vysokého Mýta na zpracování územní studie pole za pivovarem Vysoké Mýto - plocha I/9 podle zadání územní studie pole za pivovarem Vysoké Mýto - plocha I/9 v celkové výši 97 800 Kč vč. DPH.


Termín:            do 31.12.2013

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                           

50/12


Rada města  schvaluje:


změny platů ředitelům/kám základních a mateřských škol a ředitelce Mikáda - střediska volného času Vysoké Mýto, dle přiloženého návrhu, s účinností od 1.1.2012.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                     51/12


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2012 a odpisový plán na rok 2012 Základní školy Vysoké Mýto, Javornického.


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned


                                                                                                                     52/12

Rada města ukládá


Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 568.152,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


31.03.2012       142.000,- Kč

30.06.2012       142.000,- Kč

30.09.2012       142.000,- Kč

31.12.2012.      142.152,- Kč


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: 31.12.2012 

53/12

Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2012 a odpisový plán na rok 2012 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova.


Zodpovídá: ředitel Mgr. Miroslav Miška

Termín: ihned


                                                                                                         54/12


Rada města ukládá


Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 1.379.208,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


31.03.2012       345.000,- Kč

30.06.2012       345.000,- Kč

30.09.2012       345.000,- Kč

31.12.2012.      344.208,- Kč


Zodpovídá: ředitel Mgr. Miroslav Miška

Termín: 31.12.2012

55/12


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2012 a odpisový plán na rok 2012 Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned


                                                                                                                     56/12


Rada města ukládá


Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, IČ: 70998701, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 105.348,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


31.03.2012       26.500,- Kč

30.06.2012       26.500,- Kč

30.09.2012       26.500,- Kč

31.12.2012.      25.848,- Kč


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: 31.12.2012

            

                                                                                              
           

57/12

Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2012 a odpisový plán na rok 2012 Základní školy Vysoké Mýto, Knířov.


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Helena Mandíková

Termín: ihned

                                                                                                                     
58/12


Rada města ukládá


Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Vysoké Mýto-Knířov, IČ: 70998671, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 7.608,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v následujícím termínu a výši:

31.12.2012     7.608,- Kč


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Helena Mandíková

Termín: 31.12.2012

                                                                                                                     59/12


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2012 a odpisový plán na rok 2012 Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned


                                                                                                                     


60/12


Rada města ukládá


Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, IČ: 70998680, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 49.488,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30.06.2012       25.000,- Kč

31.12.2012.      24.488,- Kč


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: 31.12.2012

           

                                                                                              

61/12


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2012 a odpisový plán na rok 2012 Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka Bc. Helena Kejzlarová

Termín: ihned


                                                                                                                     


62/12


Rada města ukládá


Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, IČ: 72087013, Vysoké Mýto-Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 52.173,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30.06.2012       26.000,- Kč

31.12.2012.      26.173,- Kč


Zodpovídá: ředitelka  Bc. Helena Kejzlarová

Termín: 31.12.2012

                                                                                                                     63/12


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2012 a odpisový plán na rok 2012 Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka Edita Lipavská

Termín: ihned


                                                                                                                     64/12


Rada města ukládá


Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, IČ: 70998710, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 18.396,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30.06.2012       9.000,- Kč

31.12.2012.      9.396,- Kč


Zodpovídá: ředitelka Edita Lipavská

Termín: 31.12.2012

                                                                                                                     
65/12


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2012 a odpisový plán na rok 2012 Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned


                                                                                                                     


66/12


Rada města ukládá


Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto,IČ: 70998698, Slunečná 220, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 90.828,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


31.03.2012       22.500,- Kč

30.06.2012       22.500,- Kč

30.09.2012       22.500,- Kč

31.12.2012.      23.328,- Kč


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: 31.12.2012

           

                                                                                                         

67/12

Rada města bere na vědomí


rezignaci Mgr. Jiřího Junka z funkce předsedy komise kulturní.


           

                                                                                                         


68/12


Rada města jmenuje


předsedou komise kulturní Doc. PhDr. Jana Klímu, bytem Dvořákova 255, Vysoké Mýto.


           

                                                                                                         

69/12

Rada města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Jiřího Junka na člena kontrolního výboru.                                                                                                                     

70/12

Rada města nesouhlasí

s rozšířením počtu členů komise stavební.

                                                                                                                     


71/12

Rada města jmenuje

členem komise zástupců podnikatelů Ing. Petra Fencla, bytem Škrétova 34, Vysoké Mýto.


                                                                                                                     

72/12


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgra, MUDr. Šafrové a p. Kovaříka.


                                                                                                                     


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta