Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2011-37 ze dne 8.11.2011

15.11.11

 

Souhrn usnesení č. 37/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8.11.20111203/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 8. 11. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                         


1204/11                                                                                                                  


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o dílo na ošetření lipového stromořadí v Miličově ulici s firmou Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28774990 za nabídkovou cenu 61.332,-Kč včetně DPH v pozměněném znění v Čl. 6. - Smluvní pokuty dle návrhu členů rady města. 


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1205/11


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem, jako budoucím prodávajícím a manželi Jitkou Rejlkovou (nar.  09.03.1972) a Jiřím Rejlkem (nar. 14.05.1967), oba bytem Talafusova 462, Vysoké Mýto jako budoucími kupujícími v předloženém znění. Stavebník se zavazuje, že stavbu uvede do provozu do 5 let od podpisu tohoto dodatku.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.11.2011
1206/11


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 89-522/2011 označeného jako p. p. č. 428/19 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                     

1207/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Radkem Dostálem, bytem Kpt. Poplera 287, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 3514 a 3519 v k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     
1208/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Ivou Drábkovou, bytem Javorníček 10, Ivetou Fikejzovou, bytem Lidická 686, Vysoké Mýto, Danou Matěnovou, bytem Kpt. Nálepky 2355, Pardubice, Ing. Jaroslavem Šenkem, bytem 17. listopadu 680, Vysoké Mýto, Alenou Zahálkovou, bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto a Miloslavem Zahálkou, bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 3297/15 v k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     1209/11

Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Jiřím a Marií Kohoutkovými, oba bytem Vinice 164, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 3418/1 v k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1210/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Jiřím Kohoutkem, bytem Vinice 164, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 3446/1 v k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1211/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Tomášem a Patricií Loskotovými, oba bytem Vinice 280, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 3447/4 a 3447/2 v k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011

                                                                                                                     1212/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Jaromírou Páskovou a Martou Páskovou, obě bytem Vinice 171, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 3486/5 v k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1213/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Jiřím a Annou Touškovými, oba bytem Vinice 196, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 3486/2 v k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1214/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Jaromírem a Annou Jeníkovými, oba bytem Vinice 171, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 3477 v k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011

                                                                                                                     

1215/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1066C11/50 mezi městem Vysokým Mýtem jako budoucím oprávněným a Pozemkovým fondem České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 3463 v k.ú. Vysoké Mýto, pro stavbu „Plynofikace obce Vysoké Mýto - část obce Vinice", v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


           


                                                                                                         


1216/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě č. 625/1196/900/81/2011 mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupena na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, zastoupeným na základě oprávnění k výkonu Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, Pardubice jako budoucím povinným, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 5050/1, 5080 a 5082 v k.ú. Vysoké, pro stavbu „Plynofikace obce Vysoké Mýto - část obce Vinice", v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


           

                                                                                                         


1217/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o právu provedení stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako stavebníkem a obcí Tisová, IČ 00279641, Tisová 126 jako vlastníkem pozemku označeného jako p.p.č. 1461 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta, v předloženém znění. Smlouva se týká realizace stavby s názvem „Plynofikace obce Vysoké Mýto - část obce Vinice".


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.11.2011


                                                                                                         


1218/11


Rada města zrušuje


usnesení RM č. 1155/11 ze dne 19.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.11.2011

                                                                                                                     1219/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Rázkovou (nar. 13.11.1943), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011

                                                                                                                     1220/11


Rada města schvaluje


uzavření dodatku č. 1 smlouvy ze dne 30.1.2008 mezi městem Vysokým Mýtem a spoluvlastníky č.p. 95, nám. Přemysla Otakara II. v předloženém znění.


                                                                                 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011

                                                                                                          

1221/11


Rada města bere na vědomí


rezignaci p. Ladislavy Pohorské na funkci člena bezpečnostní rady města obecního úřadu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto a na funkci člena povodňové komise.


                                                                                                         1222/11


Rada města bere na vědomí

informace místostarosty, p. Felgra,  Ing. Pešiny, MUDr. Šafrové a p. Kovaříka.

                                                                                                                     

                                                                                                         

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta


Jiří  K o v a ř í k

člen RM