Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2011-36 ze dne 2.11.2011

15.11.11


Souhrn usnesení č. 36/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2.11.2011


1191/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 2. 11. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


1192/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o dílo na odchyt zdivočelých holubů ve městě Vysokém Mýtě s firmou Mgr. Miloš Krejsa, Nekoř 74, 561 63 Nekoř, IČ:66307694  za nabídkovou cenu 37.800,-Kč včetně DPH


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned
1193/11


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

Informaci, že celkové náklady za realizaci akcí Zateplení Speciální školy, Speciální škola - výtah a Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě - WC pro imobilní  ve Vysokém Mýtě jsou ve výši 6 707 532,- Kč vč. DPH.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     1194/11


Rada města  z r u š u j e

usnesení rady města č. 1093/11 ze dne 27.9.2011.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                     

1195/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120733632" s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, za účelem nového odběru a to veřejného osvětlení v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.11.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                         

1196/11


Rada města přijímá

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace z ministerstva pro místní rozvoj na akci Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem - 2. etapa ve Vysokém Mýtě ve výši 1 402 000,- Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     

1197/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prácí na akci:  Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem - 2. etapa ve Vysokém Mýtě s termínem dokončení do 31.05.2012.


Termín:           do 30.11.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     

1198/11


Rada města schvaluje

přípravu a podání žádostí o dotaci na akci Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta a na akci Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice dle předložených podkladů v omezeném rozsahu.


Termín:           do 30.11.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1199/11


Rada města schvaluje


uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou M.I.S. a.s., Hradec Králové, Škroupova 719/7, IČ: 42195683, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na  "Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě" s prodloužením termínu.


Termín:           do 31.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


1200/11


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o čerpání dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR pro MPZ Vysoké Mýto v letech 2008 -2011 dle předložený podkladů.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1201/11


Rada města z r u š u j e

usnesení rady města číslo 508/09, 1365/09, 557/10, 560/10, 64/11.


Termín:          ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                        


1202/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Ing. Pešiny.


           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta