Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-31 ze dne 21.9.2011

27.09.11

 

Souhrn usnesení č. 31/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 21.9.20111058/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 21. 9. 2011 dle předloženého návrhu.


               

                                                                                                                                            


1059/11


Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci na provoz.  


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                                                            1060/11


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška, místostarosty

Ing. Františka Jiraského a zastupujícího tajemníka Aleše Felgra do partnerského města Pyrzyc ve dnech 3. 10. - 5. 10. 2011.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

                                                                                                                                            


1061/11

Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č.  5  v DPS Komenského 124 paní Suchomelové Stanislavě, nar. 6.10.1932, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová                                                     

Termín: ihned

                                                                                                                                

1062/11

Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 116 v DPS Litomyšlská 50 panu Josefu Limberskému, nar. 20.5.1928, bytem Odbojářská 564/IV, Vysoké Mýto  a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín:   ihned

                                                                                                                                                        


1063/11

Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy panu  Jánu Drugdovi, nar. 27.5.1946, bytem č.108 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto, na dalšího 0,5 roku. 


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín: ihned


                                                                                                                                                        


1064/11

Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy paní Evě Bezákové, bytem č.4 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto, na dalšího 0,5 roku. 


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín:  ihned


                                                                                                                                                        


1065/11

Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy paní Marii Huráňové, nar. 3.2.1934, bytem č.7 v ul. Prokopa Velikého 815, Vysoké Mýto, na dalšího 0,5 roku.   


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín: ihned

1066/11


Rada města nesouhlasí

jako vlastník pozemku p.p.č. 4785 v k.ú. a obci Vysoké Mýto, který je sousedním pozemkem  objektu č.p. 192, nám. Přemysla Otakara II, Vysoké Mýto -město s umístěním základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/I, 149 00 Praha 4, na objektu č.p. 192 nám. Přemysla Otakara II, Vysoké Mýto -město z důvodů ochrany urbanistického a architektonického dědictví památkové zóny města Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

     

                                                                                                                                                            1067/11


Rada města ukládá

vedoucímu odboru stavební úřad požádat Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích o přehodnocení stanoviska č.j. NPÚ-361/2316/11/zv ze dne 1.8.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.10.2011


                                                                                                                                                            
1068/11


Rada města ukládá

vedoucímu OÚP zpracovat regulativ pro výstavbu a rekonstrukce budov v městské památkové zóně.

Zodpovídá: Ing. Eliáš

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                                            
1069/11


Rada města bere na vědomí

informace Ing. Pešiny.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                            


Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta


Ing. Miloslav Coufal

člen RM