Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2011-30 ze dne 13.9.2011

22.09.11

 

Souhrn usnesení č. 30/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13.9.2011
1031/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 13. 9. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


1032/11


Rada města schvaluje

čerpání z „Úplaty za předškolní vzdělávání" na plat pedagogického pracovníka v logopedické třídě ve výši 0,15 úvazku od září 2011.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

               

                                                                                                      

1033/11


Rada města stanovuje

na základě doporučení hodnotící komise následující pořadí dodavatele zakázky Dodávka software pro Dílnu kvality v projektu Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00046:

1) Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, IČ: 64949541

2) ATTN Consulting s. r. o., Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc, IČ: 25894978

3) A-21 spol. s r. o., Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6, IČ: 64793737

4) AutoCont, Autocont CZ a. s., Praha,  Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ: 47676795

5) ICT benefit, a. s., Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče, IČ: 25874853


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1034/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy na dodavatele zakázky Dodávka software pro Dílnu kvality v projektu Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00046 se společností  Asseco Solutions, a. s. Zelený pruh 1560/99,140 02 Praha 4, IČ 64949541 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: září 2011


                   
                                                                                                  

1035/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.2-2011 ve znění doplňku č.1.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.9.20111036/11

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 884/11 ze dne 27.07.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                     


1037/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1053C11/50 mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupena na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Pozemkovým fondem České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 jako budoucím povinným, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 23/2, 217/21, 214/24 a 448/1 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, pro stavbu „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta", v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                     

1038/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě č. 585/1196/900/81/2011 mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupena na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, zastoupeným na základě oprávnění k výkonu Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, Pardubice jako budoucím povinným, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 737/1 a 754/5 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, pro stavbu „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta", v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                                                                                                                                                 

1039/11


Rada města schvaluje
 

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.2027 o výpůjčce, uzavřené dne 28.08.2008 mezi Městem Vysoké Mýto Vysoké Mýto jako půjčitelem a Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03  Pardubice, IČ: 69172196 jako vypůjčitelem v předloženém znění. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.09.2011


                                                                                                                                                                                                                                                                 

1040/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu pozemků č.103, uzavřené dne 01.04.2004 mezi Městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Miroslavem Suchánkem, Lhůta 53, 566 01  Vysoké Mýto, IČ:42212294 jako nájemcem v předloženém znění.  Dodatkem budou do smlouvy vloženy nové pozemky označené jako p.p.č. 157, 158, 164/1 a 163/1 v obci Vysoké Mýto a k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o celkové výměře 32 756 m2. Dále dojde k úpravě čísel pozemků po digitalizaci.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.09.2011

                   

                                                                                      

1041/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č.9 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klapalovou (nar. 23.5.1967),  bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                 

1042/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Melšovou (nar. 13.07.1985), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                  


1043/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Ondřej Novákem (nar. 09.01.1993), oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                 


1044/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 782 v ulici V Břízkách 782 ve Vysokém Mýtě s panem  Bartolomejem Rybeckým (nar. 02.08.1944), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                                                                                                                                      

1045/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Havlovou (nar. 23.01.1958), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                 

1046/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Merunkovou (nar. 08.12.1987), bytem náměstí Naděje, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                 


1047/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Navrátilem (nar. 04.10.1984), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou do 29.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                 

1048/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Zemanovou (nar. 21.02.1975), bytem V Peklovcích, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                 

1049/11


Rada města schvaluje

směnu bytu č. 5 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Filip Čáp za byt č. 4 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Pravoslav a Veronika Dvořákovi.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                            

                                                                                                                     


1050/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 22.05.1964) a Marcelou (nar. 03.08.1971) Špringrovými, oba bytem Sportovní 4, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, Bude-li pan Špringr plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nádale zaměstnancem VAKu, s.r.o., Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                            

1051/11

Rada města souhlasí

s hostováním Středověkého divadla TRAKEN na pozemku p.č. 4644/68 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto v termínu od 16.09.2011 do 18.09.2011. Částka za zábor veřejného prostranství činí 1500,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.09.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                    

1052/11

Rada města schvaluje

uzavření dohody o prodloužení nájemního vztahu mezi městem Vysoké Mýto a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 6494 9681, do 27.11.2011 s tím, že za toto období, tj. od 28.09.2011 do 27.11.2011 se T-Mobile Czech Republic a.s. zavazuje uhradit městu nájemné ve výši 83.562,- Kč + DPH a úhradu za služby ve výši 1.128,- Kč+DPH. Částka je splatná na účet města Vysokého Mýta do 26.09.2011. V případě, že do tohoto termínu nebude připsána na účet města Vysokého Mýta, pozbývá tato dohoda své účinnosti a nájemní vztah mezi uvedenými účastníky končí dnem 27.09.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 26.09.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1053/11

Rada města rozhodla

že koordinací projektu muzea českého karosářství je pověřen ředitel Městské galerie Dr. Chalupa a provozovatelem bude společnost v majetku města.


                                                                                                                                            

1054/11                                

                                                                                 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

novou organizační strukturu společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.  účinnou od 13.9.2011.

                                                                                                                     1055/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. ukládá

jednateli dát výpověď řediteli společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. panu Zdeňku Pohorskému z organizačních důvodů.

                                                                                                                                                        

                                                                                                         

1056/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. jmenuje

jednatelem Ing. Dagmar Sabolčikovou s účinností od 14.9.2011.

           

                                                                                                                                

1057/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                              


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta