Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-20 ze dne 15.6.2011

22.06.11

 

Souhrn usnesení č. 20/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15.6.2011648/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 15.6.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     649/11


Rada města schvaluje


v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/08  z důvodu nebezpečí časového prodlení a možností vzniku případné finanční ztráty,  uzavření smlouvy s firmou PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10 - Uhřiněves  na koupi komunálního nosiče zimních a letních nástaveb - Antonio Carrarro SP 4400 HST  a to za nejnižší cenu  dle doručených 4 nabídek tj. 1.680 000,- Kč včetně DPH.


Zodpovídá: ing.Svatoš - ředitel TS, A.Felgr, vedoucí OVV

Termín:      ihned


                                                                                                                     650/11


Rada města neschvaluje

žádost plaveckého klubu Vysoké Mýto o dotaci města na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce „Evropský plavecký den".   


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                       651/11


Rada města schvaluje

mandátní smlouvu s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o., IČ: 27543111 na přípravu a organizaci Týdne hudby konaného ve dnech 22. - 26. 8. 2011 v předloženém znění.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned

652/11

                                                                                                                     

Rada města souhlasí


s pořádáním prodejních trhů ve dnech 20.07.2011 manželi Ivetou a Jiřím Němcovými, Kosmonautů 1580, Chotěboř na části pozemku označeném jako p.č.1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr na Masarykově náměstí na místě tržiště v obci a k.ú. Vysoké Mýto za poplatek 10.000,- Kč včetně DPH za jednu akci.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                                                            653/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4930/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  22.06.2011


           

                                                                                                           


654/11


Rada města neschvaluje


umístění restaurační předzahrádky před kavárnou v ul. Šafaříkova 141 na pozemku označeném jako p.p.č. 4797 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     655/11

Rada města souhlasí


s provedením úpravy dopravního značení na vozovce nebo na obrubníku před vjezdem do objektu čp. 102 ul. Komenského ve formě DZ č. V12c - Zákaz zastavení (plná žlutá čára) na náklady města.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                           

656/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 188v ulici náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s paní Danielou Jiroušovou (nar. 27.11.1974),  bytem náměstí Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     


657/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 769 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Dušanem (nar. 03.10.1973) a Petrou (nar. 27.08.1974) Kheilovými, oba bytem Prokopa Velikého 769, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                      


658/11

                                                                      

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 775 v ulici nám. Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Janem Pavlem (nar. 23.05.1949) a Helenou (nar. 06.09.1972) Vážkovými, oba bytem nám. Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011                                                                                                          

659/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panen Robinem Šťastným (nar. 16.07.1985), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     
660/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Vojtěchem Mikyskou (nar. 10.01.1980), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Mikyska plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnán ve školství ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                             661/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Grzeskiewiczovou (nar. 20.12.1975), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2011


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                             


662/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Pravcovou (nar. 06.05.1975), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011                                                                                                                     

663/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1975), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

664/11

                                                                                                                     

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Horváthem (nar. 10.12.1987) a paní Marii Petikovou (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


           

                                                                                                         


665/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                         


666/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011
667/11                                                                                                                    


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     


668/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011           

                                                                                                         

669/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     
670/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                         


671/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     672/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     673/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:.30.06.2011

                                                                                                                     674/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marií Fekovou (nar. 15.06.1942), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     675/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     


676/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     
677/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Janem Žigou (nar. 11.01.1985) a paní Žanetou Giňovou (nar. 20.12.1979), oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     678/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými , oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                       

                                                                                             


679/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     
680/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     
681/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     682/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Giňovou (nar. 22.02.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                         683/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s Manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     
 684/11


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmarou (nar. 13.06.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011 

                                                                                                                      685/11


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 2 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívaá paní Pavla Soukalová za byt č. 3 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Karel Stein.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                             
686/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích  ve Vysokém Mýtě s panem Bohuslavem Vítkem (nar. 15.11.1976), bytem Brteč 20, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 46.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Gabriela Jancurová (nar.12.07.1963), U Potoka 754, Vysoké Mýto

3.   Kateřina Šrautová (nar. 06.04.1977), V Břízkách 778, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     
687/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích  ve Vysokém Mýtě s panem Markem Mrzyglodem  (nar. 02.07.1969), bytem Tůmova 120, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Markéta Boušková (nar. 25.06.1991), B.Korábové 16, Vysoké Mýto

3.   Jakub Bureš (nar. 14.11.1984), Žižkova 493, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     


688/11


Rada města schvaluje


přidělení bytu č. 5 v č.p. 858 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Simoně Bykárové (nar. 25.01.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     


689/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích  ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Vrátilovou (nar. 20.11.1979), bytem Větrná 678, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Eva Šrautová (nar. 28.10.1953), B.Smetany 33, Vysoké Mýto

3.   Ladislav Vokoun (nar. 28.02.1973), Sladovnická 422, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                       

                                                                                             


690/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích  ve Vysokém Mýtě s panem Ladislavem Vokounem (nar. 28.02.1973), bytem Sladovnická 422, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 57.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

691/11

Rada města schvaluje


uzavření předloženého dodatku č. 4 ke smlouvě o kontrolní činnosti s Ing. Karlem Ondráškem.


                                                                                                                     


692/11

Rada města bere na vědomí


předložený zápis z  forenzního auditu v příspěvkové organizaci Základní škola Javornického, Vysoké Mýto.


                       

                                                                                             


693/11


Rada města ukládá starostovi


města zaslat ředitelce ZŠ Javornického Vysoké Mýto, dopis s upozorněním na nedostatky zjištěné forezním auditem s upozorněním na nutnost okamžité nápravy zjištěných pochybení.

694/11                                                                                                        


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


rezignaci Ing. Martina Krejzy na funkci člena dozorčí rady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.


                                                                                                                     

695/11

           

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. jmenuje


do funkce člena dozorčí rady společnosti tyto osoby: Ing. Františka Jiraského, Dagmar Šedovou, Ing. Michala Zimu a Josefa Fendrycha.


                                                                                                                     


696/11


Rada města schvaluje


předložený organizační řád MěÚ Vysoké Mýto.


                                                                                                                     697/11


Rada města schvaluje


záměr změny vyhlášky o systému nakládání s odpadem spočívající v tom, že odvoz komunálního odpadu bude v rámci systému města zajištěn pouze u nádob, které bude zaevidovány a odpovídajícím způsobem označeny. Organizaci a označování nádob zajistí na své náklady osoba provádějící svoz komunálního odpadu ve Vysokém Mýtě.


           

                                                                                                         


698/11


Rada města bere na vědomí


 informaci o povinnostech členů RM dle zákona o střetu zájmů.


           

                                                                                                         


699/11


Rada města nedoporučuje


žádost pana Jana Boušky, Na plese 156, Vysoké Mýto


Termín:           ihned

Zodpovídá:    místostarosta700/11

                                                                                                         

Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města neschvaluje

Žádost pana Boušky na změnu v územním plánu Vysoké Mýto.


Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    místostarosta


                                                                                                                     


701/11


Rada města nedoporučuje


žádost paní Věry Veringerové, U Pumpy 25, Plzeň


Termín:           ihned

Zodpovídá:    místostarosta
702/11                                                                                                                    


Rada města doporučuje


ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města neschvaluje

Žádost paní Vlasty Veringerové na změnu v územním plánu Vysoké Mýto.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    místostarosta


                                                                                                                                                                                                                                                                          

703/11


Rada města jmenuje


pana Nguyen Thuy, bytem Praha 9 - Letňany, Kostomlatská 681/6 členem komise zástupců podnikatelů.


Zodpovídá: tajemnice MěÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     


704/11


Rada města jmenuje


Bc. Ondřeje Halamu, bytem Brandýs nad Orlicí, Weisova 397 členem komise pro regeneraci památek a památkových zón. 


Zodpovídá: tajemnice MěÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     


705/11


Rada města odvolává


p. Daniela Medunu, bytem Pardubice, Hlaváčova 822 z členství v komisi pro regeneraci památek a památkových zón.


Zodpovídá: tajemnice MěÚ

Termín: ihned


                                                                                                                       


706/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Ing. Pešiny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                

                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta