Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-01 ze dne 3. 1. 2006

04.01.06

 
U s n e s e n í    č. 01/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 3. 1. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
01/06
 
pořad schůze rady města konané dne  3. 1. 2006 dle předloženého návrhu.
               
 
Rada města souhlasí:
 
02/06
 
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc prosinec 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                               Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
Rada města bere na vědomí:
 
03/06
 
konání Tříkrálové sbírky ve dnech 1. – 15. 1. 2006 na území Vysokého Mýta a pověřuje pí Annu Grmelovou referentku OFI zapečeťováním a rozpečeťováním pokladniček této sbírky.
 
04/06
 
informace pp. starosty, Tomáškové a Kovaříka.
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta