Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2011-18 ze dne 1.6.2011

06.06.11

 

Souhrn usnesení č. 18/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1.6.2011

594/11


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 1.6.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                 


 595/11


Rada města schvaluje


mimořádně změnu splatnosti faktury č. 201100010 ze dne 31.5.2011 v částce 1.249.124,26Kč a to k 15.6.2011.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned

                                                                                                                                


596/11


Rada města souhlasí

s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace v ulici 17. listopadu č.p.888, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78  ostatní plocha - zeleň v období od 06.06. 2011 do 30.09.2011 o výměře 4 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  05.06.2011


                                                                                                                                


597/11


Rada města souhlasí

s pořádáním hudební produkce a prodejem hudebních nosičů Froilanem Riverou, 1. Máje 219, Rokytnice v Orlických horách, na pozemku označeném jako, p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 06.06.a 07.06.2011, zabraná plocha  činí 2m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  06.06.2011
598/11                                                                                                                                


Rada města schvaluje


předložený návrh předsedy kulturní komise na zpracování návrhu programové skladby Městského klubu na rok 2012. 


                                                                                                                     


599/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Kovaříka,  MUDr. Šafrové a p. Felgra.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           

                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta