Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2011-16 ze dne 11.5.2011

20.05.11

   

Souhrn usnesení č. 16/11

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11.5.2011

502/11

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 11.5.2011 dle předloženého návrhu.

 

                                                                                                         503/11

 

Rada bere na vědomí

 

nabídku společnosti Eurest na zajištění školního stravování a pověřuje komisi pro výchovu a vzdělávání projednáním. 

 

504/11

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta na provoz prodejny v Domoradicích obchodnímu družstvu KONZUM v Ústí nad Orlicí.  

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

505/11

 

Rada města schvaluje

 

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 7. 3. 2011 vydaného MV ČR na projekt Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 z Integrovaného operačního programu, výzva 06 v přiloženém znění  a schvaluje přijetí dotace MV ČR na projekt ve výši 5 584 500,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned 

506/11

 

Rada města schvaluje

 

v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/08  pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Vysokým Mýtem z důvodu nebezpečí časového prodlení uzavření mandátní smlouvy s advokátní kanceláří Mgr. Radslav Janeček, se sídlem v Brně, Bubeníčkova 44, PSČ 615 00, IČ: 66242584 s plněním ve výši 48 000 Kč včetně DPH na realizaci otevřeného výběrového řízení v nadlimitním režimu na dodavatele dodávky v rámci projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto podpořeného dotací EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu, výzva 06, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

507/11

 

Rada města schvaluje

 

v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/08  pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Vysokým Mýtem z důvodu nebezpečí časového prodlení uzavření smlouvy o mlčenlivosti a smlouvy o dílo se společností Janečka consulting, s.r.o. Vranovská 104, 614 00 Brno, IČO: 28264371s plněním ve výši 40 000 Kč včetně DPH na realizaci otevřeného výběrového řízení v nadlimitním režimu na dodavatele dodávky v rámci projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto podpořeného dotací EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu, výzva 06, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

508/11

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Rekonstrukce schodiště v Botanické zahradě ve Vysokém Mýtě.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

509/11                                                                                                                    

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: Rekonstrukce schodiště v Botanické zahradě ve Vysokém Mýtě.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     510/11

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Gymnázium ve Vysokém Mýtě - opravy tříd a kabinetů.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     511/11

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Gymnázium ve Vysokém Mýtě - Opravy tříd a kabinetů.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     512/11

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: MŠ Lidická ve Vysokém Mýtě - Opravy chodníků a teras.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP 

513/11                                                                                                                    

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: MŠ Lidická ve Vysokém Mýtě - Opravy chodníků a teras.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     514/11

 

Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě.  

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     515/11

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     516/11

 

Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou BOSS spol. s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 58, IČ: 45539120, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Oprava střechy budovy Městského klubu s.r.o., Litomyšlská 69, 70, Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 745 186,- Kč a s DPH činí  894 223,- Kč.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     517/11

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření smlouvy o dílo s firmou BÁČA, Polička s.r.o., Polička, Dolní Předměstí, P. Jilemnického 567, IČ: 25268422, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci:  Základní škola, Javornického 2, Vysoké Mýto - Klempířské práce na věžích,  za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 1 016 887,- Kč a s DPH činí  1 220 264,- Kč.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                         518/11

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření smlouvy o dílo s firmou  ESPO Týniště s.r.o., Týniště nad Orlicí, Nádražní 486, IČ: 25286811, jako dodavatelem dodávek na akci: ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě - Rekonstrukce kotelny, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 1 230 000,- Kč a s DPH činí  1 476 000,- Kč.

 

Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     519/11

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

Informaci o předpokládaném časovém rozvrhu pořizování Změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                     

520/11

 

Rada města  s ch v a l u j e

 

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Regenerace části Jungmannových sadů ve Vysokém Mýtě, s tím, že původní cena bude navýšena o 347 007,-- včetně DPH.

 

Termín:           do 30.5.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     

521/11

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

Informaci o nabídce firmy Agile spol. s r.o. a firmy Josef Bouška na záměr v lokalitě Mlýnský potok I.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                         

 

522/11

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  p ř i j í m á

Účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 na podporu obnov kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1 020 000,-Kč.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     

523/1

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací  a městských památkových zón na rok 2011 ve Vysokém Mýtě tyto památky :

- kostel Husův sbor,  566 01 Vysoké Mýto

- chrám sv.Vavřince, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
- ZŠ Javornického čp. 2

 s tím, že tato dotace bude čerpána následujícím způsobem s těmito podmínkami pro :

- Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 pro památku kostel Husův sbor, Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 167 418,-- Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 117 168,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 33 500,- Kč a podíl vlastníka Náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě ve výši  16 750,-Kč

- Římskokatolickou farnost - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 pro památku chrám sv.Vavřince , Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 420000 Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 292 832,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 84 000 Kč a podíl vlastníka Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto ve výši 43168 Kč
- ZŠ Javornického čp. 2 celkové náklady 1 220 264 Kč, podíl města Vysokého Mýta 610 264 Kč, příspěvek MK ČR 610 000 Kč

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

 

      

                                                                                                   

524/11

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží, a dalších souvisejících pracích ve výši 84 000 Kč z vlastních prostředků.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                         

525/11

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží a dalších souvisejících pracích ve výši 292 832 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


526/11

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v oplechování atiky, římsy, betonových hlav pilířů a stříšek ventilací, represivní a preventivní ošetření stropní a střešní konstrukce ve výši 33 500 Kč z vlastních prostředků.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


 

 

527/11

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v oplechování atiky, římsy, betonových hlav pilířů a stříšek ventilací, represivní a preventivní ošetření stropní a střešní konstrukce  ve výši 117 168 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     

528/11

 

Rada města přijímá

 

Dotaci z grantu programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2011 na akci: Knířov - restaurování kamenných prvků na hřbitovní bráně ve Vysokém Mýtě ve výši 50 000,- Kč.

 

Termín:           do 30.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

       

                                                                
           

529/11

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření smlouvy o dílo s firmou Karel Krátký, Demokratické mládeže 1360, Pardubice 530 02, IČ 44491042, jako dodavatelem restaurátorských prací malého rozsahu na akci: Knířov - restaurování kamenných prvků na hřbitovní bráně ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která činí 93 500,- Kč s DPH.

 

Termín:           do 30.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

                                                                                                                     

 

530/11

 

Rada města schvaluje

 

zajistit přípravu všech podkladů k realizaci na akci „Parkování v ul. Rokycanova" - před Speciální školou a ZŠ Jiráskova.

 

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

           

                                                                                                         

531/11

 

Rada města zřizuje

 

komisi zástupců podnikatelů     

                                  

Zodpovídá:    tajemnice MěÚ

Termín: ihned
532/11

 

Rada města jmenuje

 

členy komise zástupců podnikatelů komise dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá:    tajemnice MěÚ

Termín: ihned


 

 

 

533/11

 

Rada města pověřuje

 

člena zastupitelstva města Ing. Martina Krejzu dalším oddávajícím.

 

Zodpovídá: tajemnice MěÚ

Termín: ihned

 534/11

 

Rada města zrušuje

 

usnesení rady města č. 493/11 ze dne 4.5.2011.

 
535/11

 

Rada města ukládá

 

připravit zřízení příspěvkové organizace Městský klub Vysoké Mýto k 1.1.2012

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 31.12.2011

 

 

 

 

536/11

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a Ing. Pešiny.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                             

                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta