Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2005-45 ze dne 20. 12. 2005

27.12.05

 
U s n e s e n í    č. 45/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 20.12.2005
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
979/05
s prodloužením splatnosti nájemného za prostory restaurace v Městském domě dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                    T: ihned
 
 
980/05
s uzavřením nájemní smlouvy na plochy areálu kasáren zbývající po prodejích schválených ZM firmě KPK LOGISTIC Vysoké Mýto na dobu určitou jednoho měsíce za podmínek dnes předloženého návrhu smlouvy.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
981/05
pořad schůze rady města konané dne 20.12.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
982/05
prodloužení splatnosti 2.splátky kupní ceny včetně 5% úroku p.a. z dosud nesplacené části kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitostí se smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 4.2.2005, a to do konce měsíce března 2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
983/05
rozpočtové opatření č.4/2005 .
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
984/05
Kontrolní řád města Vysokého Mýta s účinností od 01.01.2006.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
985/05
Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví Města Vysoké Mýto č. B1/05.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
986/05
přidělení bytu č. 2 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě slečně Michaele Seidlové (nar. 26.3.1985), bytem Ležáků 672, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 19.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu do domu č.p.796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
987/05
přidělení bytu č. 4 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Renatě Krupičkové (nar.22.3.1965), bytem V Hůrkách 2094, Praha 5 na dobu určitou 1 roku. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 27.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu do domu č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
988/05
přidělení bytu č. 19 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě panu Jiřímu Kovaříkovi (nar.12.5.1982), bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 14.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu do domu č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
989/05
přidělení bytu č. 27 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě slečně Martině Lackové (nar.30.11.1982), bytem B.Korábové 25, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu do domu č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
990/05
přidělení bytu č. 6 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě paní Aleně Csocsové, (nar.17.10.1973), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu do domu č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
991/05
přidělení bytu č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě slečně Haně Roubínkové (nar.28.3.1977), bytem Vrchlického 242, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu
do domu č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
992/05
dotaci ve výši 1 tis. Kč Základní organizaci Českého svazu včelařů Vysoké Mýto dle jejich žádosti.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města nepromíjí:
 
993/05
dlužné nájemné vyplývajícího z Nájemní smlouvy ze dne 1.1.1992 ve znění pozdějších dodatků.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
994/05
informace starosty města.
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta