Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2011-14 ze dne 27.4.2011

04.05.11

 

Souhrn usnesení č. 14/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 4. 2011

460/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 27.4.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                 461/11


Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě - Den Země 2011, od společnosti:

EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy 172, PSČ  561 14

IČ: 498 13 862


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     


462/11


Rada města schvaluje


podání žádosti o finanční prostředky z  Programu péče o krajinu na akci „Výsadba podél polní cesty ve Lhůtě"


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                                

463/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. jmenuje

Ing. Romana Baťu členem dozorčí rady.

       

                                                                                                                         

464/11

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty.


                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta
Zapsala: Vítková