Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 20.1.2020

Usnesení RM č. 2000-08 ze dne 23.2.2000

23.02.00

 

U s n e s e n í č. 8/00

z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 23.2.2000


l. Městská rada souhlasí:

a) se zakoupením depozitní směnky dle předloženého návrhu

Z: p. Ing. M. Zima
T: ihnedb) s konáním MZ 22.3.2000., MR se bude konat 22.3. od 14.00 hod.,
MR dne 15.3.2000 se nekoná


b) s cestou zástupce starosty p. Ing. Krejzy na seminář „učících se měst“ do Goteborgu , který se koná ve dnech 7.-8.4.2000 s tím, že pořadatel uhradí náklady na cestovné a ubytování do výše 500 EUR
2. Městská rada doporučuje:

a)
MZ schválit sponzorský dar od ing. Pavla Johanidese, Kollárova 1236, 565 10 Choceň ve výši 2 000,-Kč a od firmy K+D Koting+Doubrava, spol s r.o. sídlem Vysoké Mýto, Litomyšlská 65/IV, 566 01 Vysoké Mýto finanční dar ve výši 25 000,- Kč, oba dary pro ekologické účely.

Z: p. Ing. Sadílek


b) MZ schválit ve smyslu zákona č. 95/99 Sb. bezúplatný převod níže uvedených pozemků na Město tj. převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby dle § 5 čl. 1 b) : 

PK (4052) pozemek – pole v Průhonech – ISŠTH kpt.Poplera
KN 1475 pozemek – zahrada u školky U Smrku ul. Štefánikova
KN 1167 pozemek – zahrada U penzionu v ul. Litomyšlská
PK (4071) 1 pole – spolumajitelé Jániš – Polcer
KN 1927/1 pole – Integrovaná stř. škola stavební
KN 1067 zahrada v ul. Jeronýmova – Sběrné suroviny
KN 4289/21, 4289/16 a 4289/17 – pozemky v areálu letiště


Z: p. Ing. Pavelka


c) MZ schválit prodej pozemku p.č. 3025/5 o výměře 188 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto panu Milanu Truncovi, bytem Tolstého 477/III, Vysoké Mýto a Lence Hruškové, bytem Lípová 213/III, Vysoké Mýto jako jediným zájemcům za cenu vyšší než odhad, za dohodnutou cenu 70,00 Kč za m2 + náklady města.


Z: p. Ing. Pavelka


d) MZ schválit uzavření partnerské smlouvy mezi městy Korbach
a Vysoké Mýto dne 30.6.2000 v Korbachu

Z: p. Mgr. Lněničková
3. Městská rada nesouhlasí:

a) s návrhem kupní smlouvy firmy DR.-ING. A.AUDAX , s.r.o. na prodej pozemků „Pod Kasinem“ na stavbu garáží, prodejny a parkoviště, neboť tento návrh je v rozporu s platným usnesením MZ č. 5/99

Z: p. JUDr. Poláček

b) s využíváním budoucího útulku pro psy a kočky za nabídnutých podmínek. Současný systém je vyhovující.

Z: p. Ing. Sadílek
c) s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.na radnici města


Z: p. Pohorská
4. Městská rada bere na vědomí:

a) dopis lékařů – ambulantních specialistů -ze dne 16.2.2000, týkající se přeregistrace občanů k jiným zdravotním pojišťovnám

b) na vědomí rozbor hospodaření města k 31.12.1999 a doporučuje ho Městskému zastupitelstvu ke schválení

c)
konání veřejného projednání posudku a vyjádření obce, veřejnosti a dotčených orgánů státní správy k dokumentaci o hodnocení vlivů na ŽP stavby „Karosa a.s. Vysoké Mýto – I.etapa rozvoje podniku“, která se uskuteční dne 1.3.2000 od 16,30 hodin v zasedací místnosti generálního ředitelství Karosa a.s.d) rezignaci p. RNDr. Josefa Hynka, MBA.Ph.D. na funkci člena dozorčí rady NsP Vysoké Mýto a dává jeho rezignaci na vědomí předsedkyni dozorčí rady p. MUDr. Benešové s žádostí o sdělení, zda je třeba stávající počet členů rozšířit.

Ing. Martin K r e j z a Bohuslav F e n c l
zástupce starosty starosta