Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2011-12 ze dne 6.4.2011

12.04.11

 

Souhrn usnesení č. 12/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 6. 4. 2011


377/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 6.4.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     378/11


Rada města souhlasí


s uskutečněním reklamní akce firmy Elko Valenta před prodejnou Elko Valenta  č.p.22 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 13.04.2011, zábor činí 9 m2. Na chodníku musí být zachován volný průchod pro chodce min. 1,5 m.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  13.04.2011


                                                                                                                                                        


379/11


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na 1 rok s panem Hyksou Petrem, nar. 22.9.1976, bytem č. 10 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín: ihned
380/11


Rada města  s c h v a l u j e

přidělení správcovského bytu v DPS Litomyšlská 50, paní Věře Farkasové, nar. 8.7.1947, bytem Olešnice 45 a panu Michalu Farkasovi, nar. 28.5.1933, bytem Olešnice 45 a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín:        ihned

381/11

Rada města  s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 5 v DPS Komenského 124 panu Jánu Drugdovi, nar. 27.5.1946, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová                                                   

Termín:        ihned

382/11

Rada města bere na vědomí

informaci týkající se odběru obědů pro rozvoz klientům pečovatelské služby.

383/11

Rada města schvaluje

uzavření  smlouvy o poskytnutí přístupu do modulu SEDIMENTY v rámci registru LPIS s poskytovatelem: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský , se sídlem Hroznová 2/63, 656 06 Brno, IČ: 00020338


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     384/11


Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě - Den Země 2011, od firmy :

Slévárna Vysoké Mýto s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 123, okres Ústí nad Orlicí, PSČ  566 01

IČ: 259 48 121


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

385/11


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 4 000 Kč občanskému sdružení INEX-SDA Kostelecké Horky, IČO 71171967, na projekt Den otevřených ateliérů konaný 30. 7. 2011.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

386/11


Rada města bere na vědomí


žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické o dotaci města na opravu střechy kostela. 


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


387/11

Rada města schvaluje

udělení dotací města Vysokého Mýta na aktivity v kultuře na rok 2011 podle upraveného seznamu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2011


388/11

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci a přístavbu zázemí sportovní haly při Domově mládeže a školní jídelně Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, IČO: 70892822 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2011
                                                                                                         

389/11


Rada města schvaluje


rozpočet Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu města Vysokého Mýta na rok 2011.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned


                                                                                                                              

390/11

Rada města schvaluje


rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2011.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned
391/11

Rada města souhlasí


s Darovací smlouvou mezi Městem Vysokým Mýtem a obcí Zádolí na částku 4380 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 6.4.2011392/11

Rada města souhlasí


se smlouvou a výpůjčce mezi Městem Vysokým Mýtem a obcí Zádolí  na hasičskou laminátovou nádrž.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 6.4.2011           

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

393/11

Rada města schvaluje


bezúplatný pronájem krytého plaveckého bazénu dne 1.6.2011 od 7:00 hod. do 24:00 hod. na akci „Evropský plavecký den" dle žádosti ředitele Plavecké školy Atlantik AAA s.r.o. Vysoké Mýto.


                                              
394/11                                                                                 


Rada města bere na vědomí

informace starosty, p. Kovaříka a Ing. Pešiny. 


                                                                                                                                                                                                                                     

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta