Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2011-07 ze dne 2.3.2011

09.03.11

 

Souhrn usnesení č. 07/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2.3. 2011
214/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 2.3.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                    

215/11


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku s obyvatelkou  Domu s pečovatelskou službou:

s  paní

Boučkovou Jaroslavou, nar. 18.2.1948, bytem č 2 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto

Bezákovou Evou, nar. 8.6.1956, bytem č. 4 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto


Zodpovídá:  Ing. Fajglová

Termín:      ihned
216/11

Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č.103 v DPS Litomyšlská 50 paní Vaisové Anně, nar. 3.8.1935, bytem Rokycanova 594, Vysoké Mýto a  uzavření najemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: Ing. Fajglová

Termín:       ihned 

217/11


Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 18 v DPS Komenského 124 paní  Šídlové Simoně, nar. 2.12.1945, bytem Čs. legií 809, Vysoké Mýto,  a uzavření najemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  Ing.  Fajglová

Termín:        ihned
 

218/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

ZM vydává vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.
219/11

Rada města schvaluje


Kontrolní řád města Vysokého Mýta.
220/11


Rada města bere na vědomí

nabídku společnosti AV-AUDITING spol. r..o., IČ: 49285220 na provedení auditu hospodaření ZŠ Javornického.221/11


Rada města bere na vědomí


zápis ze schůze finančního výboru č.1/2011 ze dne 28.února 2011.

222/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2011 v předložené verzi s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky města z minulých let.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.3.2011
223/11

Rada města schvaluje

vytvoření repliky sochy Sv. Josefa, která bude umístěna na původní místo na Knířovské cestě.


Zodpovídá: Ing. Karmín

224/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgra,  Ing. Pešiny , p. Kovaříka, a Ing. Coufala.                                                                                                           

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta