Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2000-06 ze dne 9.2.2000

09.02.00

 

U s n e s e n í č. 6/00

z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 9.2.2000
1. Městská rada souhlasí:

a) se zakoupením 3 depozitních směnek dle předloženého návrhu

Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned


b) 
s přidělením bytu č. 3 v čp. 857/IV, ul. Husova p. Františku Giňovi a současně ruší část bodu 1. písm. e) usnesení č.3/00 ze dne 19. 1. 2000.

Z: p. Felgr
T: ihned


b) s přidělením bytu č. 23 v čp. 156/IV, ul. Husova p. Oldřichu Horváthovi

Z: p. Felgr
T: ihnedc) s vyvěšením záměru směny pozemků v majetku manželů Týrových pozemek p.č. 4664/20 o výměře 558 m2 za pozemky v majetku města p.p.č. 4664/27 o výměře 355 m2 a p.p.č. 4664/6 o výměře 205 m2, všechny v obci a katastrálním území Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


2. Městská rada projednala:

a) rozpočty Města Vysokého Mýta, Technických služeb a M-klubu na rok 2000 a rozpočet sociálního fondu, který je součástí rozpočtu města a doporučuje je MZ ke schválení.

Z: p. Ing. M. Zima
3. Městská rada doporučuje:

a) MZ ke schválení přijetí finančního daru od firmy NOPEK spol. s r. o. Vysoké Mýto ve výši Kč 30.000,- na podporu sportu a další činnosti mládeže v roce 2000

Z: p. Felgr


b) MZ schválit koupi objektu čp. 772/IV na pozemku p.č. 4644/140 o výměře 123 m2 , včetně tohoto pozemku od firmy BOSS spol. s r.o. , Pražská 35/II, Vysoké Mýto, za cenu odpovídající výši státní dotace poskytnuté městu na přestavbu tohoto objektu na 10 bytových jednotek. .
Po uplynutí doby, po kterou objekt není možno zcizit, bude tento objekt převeden do vlastnictví družstva MVMB DOMUS Vysoké Mýto za cenu 1, -; Kč za objekt a za dohodnutou cenu pozemku ve výši 150,-- Kč/m2.

Z: p. Ing. Pavelka4. Městská rada bere na vědomí:

a) informaci o projektu sochy T.G.Masaryka pro Mexiko5. Městská rada odvolává:

a) p. Ing. Martina Grundmana z komise pro regeneraci památek a památkových zón

Z: p. Pohorská6. Městská rada jmenuje:

a) p. Ing. Martina Krejzu za člena kulturní komise

Z: p. Pohorská


7. Městská rada ukládá:

8/00
tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění předloženého návrhu rozpočtu města Vysokého Mýta na zákonem stanovenou lhůtu

Z: p. Pohorská
T: ihned

Ing. Martin K r e j z a Bohuslav F e n c l
zástupce starosty starosta