Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2011-06 ze dne 23.2.2011

01.03.11

 

Souhrn usnesení č. 06/11


z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 2. 2011129/11


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 23.2. 2011 dle předloženého návrhu.

130/11


Rada města schvaluje


uzavřeni Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě mezi městem Vysokým Mýtem a Ivo Benešem, Brandlova 1, Vysoké Mýto.


vedoucí OSÚ

Termín: 15. 03. 2011

131/11


Rada města schvaluje


uzavřeni Smlouvy o svěření peněz mezi městem Vysokým Mýtem a Ivo Benešem, Brandlova 1, Vysoké Mýto a JUDr. Janou Kačírkovou, notářkou v předloženém znění.


vedoucí OSÚ

Termín: 15. 03. 2011132/11

Rada města bere na vědomí

uzavření Městské knihovny ve Vysokém Mýtě ve dnech od 14.3.2011 do 25.3..2011 z důvodu revize knihovního fondu.133/11


Rada města bere na vědomí


informaci o uskutečněných kontrolách u vybraných příjemců dotací z rozpočtu města Vysokého Mýta.

134/11


Rada města   s ch v a l u j e


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto,
IČ: 70888671, Čapkovská 46, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2010.


Zodpovídá:   ředitel organizace

Termín:           ihned
135/11


Rada města  ukládá


příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671, Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pokrýt výsledek hospodaření organizace za rok 2010 zlepšeným hospodářským výsledkem v příštích obdobích.


Zodpovídá: ředitel organizace

Termín: ihned
136/11


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Knířov, IČ: 70998671, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
137/11


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Knířov, IČ: 70998671, pokrýt výsledek hospodaření organizace za rok 2010 zlepšeným hospodářským výsledkem v příštích obdobích.


Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned 

138/11


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto,
IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
139/11


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pokrýt výsledek hospodaření organizace za rok 2010 z rezervního fondu organizace.


Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned

140/11


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Jiráskova Vysoké Mýto, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2010.


Zodpovídá:   ředitel organizace

Termín:           ihned141/11


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Jiráskova Vysoké Mýto, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto pokrýt část ztráty z rezervního fondu organizace ve výši 9.813,50Kč a zbytek neuhrazené ztráty pokrýt zlepšeným hospodářským výsledkem v příštích obdobích.Zodpovídá:  ředitel organizace

Termín:       ihned
142/11


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
143/11


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pokrýt výsledek hospodaření organizace za rok 2010 z rezervního fondu organizace.


Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned

144/11


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032 , Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned

145/11


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického , IČ: 49317032 , Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto převést zisk do rezervního fondu organizace.Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned
146/11

Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned

147/11


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto převést zisk do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned

148/11

Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pod Smrkem Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
149/11


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto převést zisk do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned
150/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto ve výši 107 967 Kč na provoz školy.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2011

151/11


Rada města stanovuje


výši finanční odměny pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2010 ve výši 3 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: 3. 3. 2011
152/11

Rada města ukládá


objednání služby pojízdné prodejny firmy J&H services s. r. o. Horní Sloupnice 71, IČO 275 47 159 a její zajíždění dvakrát týdně v roce 2011 do částí města Brteč a Lhůta ve sjednané ceně 15 000 Kč + DPH.   


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  ihned


                                                                                                                                                                    

153/11


Rada města schvaluje


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Šurýnem (nar. 27.03.1979), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
154/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Novákovou (nar. 07.11.1979), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
155/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Šerackou (nar. 25.04.1930), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
156/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Vrátilem (nar. 04.06.1984), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
157/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Danou Labovou (nar. 02.04.1960), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
158/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Soňou Pecháčkovou (nar. 25.03.1965), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
159/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Hynkem (nar. 08.07.1979), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011160/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ladislavou Dastychovou (nar. 21.09.1979), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011161/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Klementovou (nar. 02.08.1985), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
162/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Karolem Pintérem (nar. 13.09.1986), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011

163/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s Mgr. Ivanou Winterovou (nar. 20.02.1964), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li Mgr. Winterová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána ve školství ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03..2011
164/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Kysilko (nar. 20.08.1964), bytem Sladovnická 514, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
165/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Marií Mariánkovou (nar. 10.07.1949), bytem Sv. Čecha 89, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011 

166/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Merunkovou (nar. 08.12.1987), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011 

167/11

Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Robertem Kladivou (nar. 30.10.1968), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
168/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.02.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011 

169/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Fikejzovou (nar. 15.02.1965), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
170/11


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 933/10 ze dne 27.07.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2011 

171/11


Rada města schvaluje

stažení žaloby o vyklizení bytu č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na Marcela Bykarová (nar. 28.10.1988) a Filip Giňa (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2011
172/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
173/11


Rada města schvaluje

stažení žaloby o vyklizení bytu č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na Monika Giňová (nar. 22.02.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2011
174/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Giňovou (nar. 22.02.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
175/11


Rada města schvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na manžele Ivetu (nar. 04.03.1972) a Josefa (nar. 29.01.1962) Dudovi, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2011
176/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011

177/11


Rada města schvaluje

stažení žaloby o vyklizení bytu č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na manžele Marcelu (nar. 14.11.1979) a Miroslava (nar. 28.02.1974) Giňovi, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2011
178/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
179/11


Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Jaroslavem a Hanou Hlouškovými, oba bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto a trvá na žalobě o vyklizení bytu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2011

180/11

Rada města trvá

na usnesení č. 1397/10 ze dne 14.12.2010 neschválit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2011
181/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Petrem Ješinou (nar. 21.09.1981), bytem Olbrachtova 749, Lanškroun a Zdeňkou Ješinovou (nar. 12.08.1971), bytem B. Němcové 125, Lanškroun. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 46.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Aleš Pravec (nar. 06.08.1980), V Peklovcích 481, Vysoké Mýto,

3.   Josef (nar. 11.07.1967) a Jaroslava (nar. 05.11.1967) Částkovi, Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2011
182/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Mikuleckým  (nar. 05.08.1959), bytem B. Smetany 120, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Martina Fišerová (nar. 26.09.1988), Zbudov 197, Klášterec nad Orlicí,

3.   Vladimír Velš (nar. 16.05.1988), Hradecká 407, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2011

183/11


Rada města souhlasí   
      

s pořádáním 3.ročníku Minifestivalu dětských a studentských hudebních skupin Vysokomýtska na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 10.06.2011 od 13:00 do 22:00. Vzhledem k charakteru akce bude bez poplatku za zábor veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2011
 

184/11


Rada města souhlasí

s uskutečněním sjezdu členů internetového klubu PORSCHE.108.CZ na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 23.04.2011 od 10:00 do 13:00 hod. Poplatek za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce činí částku 10,-Kč/m2/den, celkem 10 000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2011
185/11


Rada města schvaluje
 

prodloužení Smlouvy o zajištění provozu parkovacích automatů a smlouvy nájemní č.55  ze dne 30.06.2009 se společností Citymeter s.r.o., Makovského 1392/2b, Praha 6 Řepy, PSČ 160 00, IČ: 27248071 o 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2011

186/11


Rada města nesouhlasí

s vyhrazením trvalého parkovacího místa pro pana Ivo Beneše, Brandlova 1, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4807 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Vrchlického před č.p.239.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2011
187/11


Rada města souhlasí

s umístěním restaurační předzahrádky před PENZIONEM TOŠOVSKÝ v ulici Försterově před č.p.171 ve Vysokém Mýtě na pozemku označeném jako 4803  ostatní plocha - ostatní komunikace v období od 01.05.2011do 30.09.2011 o výměře 33,6 m2 za podmínky, že bude zachován v této ulici na pravé straně ve směru jízdy volný jízdní pruh o min. šířce 4,0 m  a dále bude zachován volný průchod pro chodce v podloubí v profilu mezi vnitřní stěnou podpěrných sloupů a stěnou objektu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2011
188/11


Rada města nesouhlasí

s  pořádání prodejních trhů ve Vysokém Mýtě na náměstí Přemysla Otakara II. v roce 2011 panem Čeňkem Berouskem, Nepolisy 21, 503 63, IČ: 14995891.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2011
189/11


Rada města souhlasí

s pořádáním nevýdělečné kulturní akce a to 3.ročníku Veřejné bohoslužby Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě na náměstí  Přemysla Otakara II.  dne 19.06.2011 od 14:00 hod. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2011
190/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o uza

vření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007304/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou Ing. Ervínem Wacníkem, ředitelem společnosti GTT a.s, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00, IČ: 63080605 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 03.2011 

191/11

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001438/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností BETA CZ Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Pod Březinou 637, 560 02, IČ: 27515302 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 03.2011

192/11

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Broumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zastoupenou společností Michlovský - stavební s.r.o., se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín, IČ: 27714080 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
193/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 1522/23 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned 

194/11

Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 242/2 v č.p. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 119/1000 na společných částech domu č.p. 242 a na pozemku označeném jako p. p. č. 271 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

195/11

Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 89/4 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu č.p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako p. p. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

196/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 4644/273 ostatní plocha - zeleň odděleného GP číslo 3508-21/2011 z pozemku označeného jako p. p. č. 4644/78 ostatní plocha - zeleň vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

197/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemků označených jako p. p. č. 3231/4, 3215/17 a 3226/3 v obci a k. ú. Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned
198/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti bezúplatného převodu pozemku označeného jako p. p. č. 443/1 ostatní plocha - silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto, nově vzniklého GP č. 3385-20/2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned
199/11


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti ze dne 24.06.2010 - prodej bytové jednotky č. 664/8 ul. Ležáků s M&M reality holding a.s., IČ 27487768, se sídlem Krakovská 1675/2, Nové Město, Praha, pobočka Tůmova 154, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned
 

200/11

Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15030709, DIČ: CZ15030709 jako dodavatelem projektové dokumentace pro územní řízení za nabídkovou cenu 25.460,-- Kč včetně DPH, stavební povolení a dokumentaci k výběrovému řízení na akci Přechod přes silnici I/35 u Billy ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 31.3.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

201/11


Rada města s ch v a l u j e


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11.2010 s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci:  Rekonstrukce ulice Čsl. armády - 2.etapa, Vysoké Mýto - snížení nivelety, za nabídkovou cenu 89 587 Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.3.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
202/11

Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Rokycanova 114, PSČ 56601, IČ: 64255611 jako dodavatelem projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a dokumentaci k výběrovému řízení na akci: Městský klub Vysoké Mýto, spol. s r. o. - stavební úpravy venkovních prostor za nabídkovou cenu 60 000 Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.3.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

203/11


Rada města s ch v a l u j e


Uzavření smlouvy o instalaci Bezdrátového místního informačního systému (dále jen BMIS) na podpěrné body sítě nízkého napětí s firmou ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň, IČ: 26376547,  DIČ: 26376547 v předloženém znění.


Termín:           do 30.5.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP 

204/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí 

odpověď projektanta firmy Optima, spol. s r.o. na akci Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě - 2.etapa dle přílohy.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP 

205/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

Pořízení Změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto dle předloženého podkladu.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
206/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  j m e n u j e

Ing. Františka Jiraského zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
207/11


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo a mandátní smlouvy s firmou VK CAD s.r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Vraclavská 285, IČ: 260001187, jako dodavatelem služeb na Odbornou technickou a konzultační činnost pro zajištění finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí včetně projektové přípravy na realizaci akce „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta" v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí za nabídkovou cenu  v celkové výši 834 000,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.3.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
 

208/11

Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo a mandátní smlouvy s firmou BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909, jako dodavatelem služeb na Odbornou technickou a konzultační činnost pro zajištění finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí včetně projektové přípravy na realizaci akce „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice" v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí, za nabídkovou cenu 456 000,- Kč vč. DPH.Termín:           do 31.3.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


 

 

209/11


Rada města s ch v a l u j e

mandátní smlouvu v předloženém znění s firmou  ŠINDLAR s.r.o., Býšť 67, 533 22 Býšť,  IČ: 26003236 na dořešení majetkoprávních vztahů poldrů P1 Vysoké Mýto, P4 Průhony podle studie proveditelnosti v povodí Blahovského potoka v celkové výši 94 800 Kč vč. DPH.


Termín:           do 30.06.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
210/11


Rada města schvaluje


výši neinvestičních nákladů v základním školství na 1 žáka - 7 104,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

211/11


Rada města schvaluje


výši neinvestičních nákladů v základním školství na 1 předškolního žáka -  7 206,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

212/11


Rada města neschvaluje


navýšení počtu zaměstnanců městského úřadu o místo pracovníka automatizovaného systému řízení na odboru vnitřních věcí.  213/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Felgra.

                                                                             

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta