Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-39 ze dne 8. 11. 2005

11.11.05

 
U s n e s e n í    č. 39/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 8.11.2005
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
828/05
pořad schůze rady města konané dne 8.11.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
829/05
dohodu o narovnání mezi Městem Vysokým Mýtem a firmou Rengl s tím, že dohoda bude uzavřena k 11.11.2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
830/05
ZM schválit rozšíření „ Zásad města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města“ dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
831/05
ZM schválit plán odpadového hospodářství města Vysokého Mýta
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
832/05
informaci týkající se neplacení nájemného za nebytové prostory (kancelářské prostory k určené k plnění pracovních povinností odboru sociálních služeb) v DPS Komenského 124 a DPS Litomyšlská 50
 
                                                                                    
833/05
předložený návrh organizačního řádu MěÚ Vysoké Mýto se zapracovanými změnami, spočívajícími v přenesení pravomoci odboru školství, kultury a cestovního ruchu na odbor vnitřních věcí se současným zrušením odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Předpokládaná účinnost předloženého organizačního řádu je 1.1.2006. O předloženém návrhu rozhodne RM na příštím zasedání dne  15.11.2005. 
 
 
834/05
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
Rada města mění:
 
835/05
usnesení č. 694/05 ze dne 6.9.2005 takto: RM ukládá starostovi prověřit, proč města Pardubice a Hradec Králové nemají zájem vstoupit do akciové společnosti EVO.
 
                                                                                     Z: p. Fencl
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta