Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2000-05 ze dne 2.2.2000

02.02.00

 

U s n e s e n í č. 5/00

z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 2.2.2000


1. Městská rada souhlasí:

a) se zveřejněním informace o prodeji pozemku p.č. 4591/15 a
části pozemku p.č. 4591/16 v k.ú. Vysoké Mýto

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


b) se zrušením části usnesení MR č. 46/99 ze dne 22.12.1999 bod 1 ch). ve věci pronájmu dvou místností v budově čp. 1/III ve Vysokém Mýtě fy Josef Úskoba, Vanice 16

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


c) s uzavřením nájemní smlouvy od l. ledna 2000 s manžely Benešovými, Vysoké Mýto 473/III na pozemky p.č. 4050/2 a 4050/3 v k.ú. Vysoké Mýto do 31.3.2000 za cenu 5,-Kč/m2/rok.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


d) s vyplacením odměn předsedům komisí městské rady za měsíc leden 2000 předloženého návrhu

Z: p. Pohorská
T: ihned

2. Městská rada doporučuje:

a) MZ prodej pozemku p.č. 4030/2 o výměře 177 m2 v obci a katastrálním území Vysoké Mýto ze cenu 1,5 násobku dle znaleckého posudku

Z: p. Ing. Pavelka


b) tajemnici MěÚ přijmout p. Kubíčkovou Hanu, bytem Vysoké Mýto 775/IV na pracovní místo v informačním centru MěÚ

Z: p. Pohorská
T: ihned
3. Městská rada bere na vědomí:


a) výpověď smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 1. 7. 1998 mezi ČR, zastoupenou Okresním úřadem Ústí nad Orlicí a Městem Vysoké Mýto, na majetek ČR v kterém provozuje činnost NsP Vysoké Mýto. Výpověď byla
zaslána na vědomí všem členům MZ.
4. Městská rada nesouhlasí:

a) se zveřejněním informace o možnosti prodeje části pozemků p.č. 3277 v PK a p.p.č. 5123 v KN v obci a katastrálním území Vysoké Mýto. Důvodem je budoucí možnost napojení silnice I/35 na obchvat města v případě tzv. krátké alternativy

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


5. MR zamítá:


a) žádost o finanční podporu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, okresní odbočka se sídlem v České Třebové

Z: p. Pohorská
T: ihnedMěstská rada odkládá:

a) žádost Konfederace politických vězňů Ústí nad Orlicí o příspěvek na činnost pobočky v roce 2000

Z: p. Pohorská
Městská rada ukládá:

7/00
OIMM v případě dalších návrhů prodeje pozemků v lokalitě Rybárna postupovat obdobným způsobem, tj. navrhovat prodej za l,5 násobek odhadní ceny

Z: p. Ing. Pavelka
T: průběžně

Ing. Martin K r e j z a Bohuslav F e n c l
zástupce starosty starosta