Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2011-02 ze dne 12.1.2011

21.01.11

 

Souhrn usnesení č. 02/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 12.1. 2011
23/11


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 12.1. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                


24/11


Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení  smlouvy č.174 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 30.04.2007 mezi Městem Vysokým Mýtem a paní Ludmilou Zemanovou, bytem Sladovnická 426, Vysoké Mýto, k 28.02.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2011

25/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku označeného jako p.p.č.4809/3 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
26/11


Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení  smlouvy č.565 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 31.08.2010 mezi Městem Vysokým Mýtem a panem Danielem Konopáskem, Dukelská 432, Holice v Čechách k 31.01.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2011
27/11

Rada města bere na vědomí

výpověď Smlouvy č.476 o nájmu části pozemku. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 04.01.2011 a končí 04.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
28/11


Rada města schvaluje
 

uzavření Smlouvy č.602 o nájmu části pozemku mezi Městem Vysokým Mýtem a společností CORESO spol. s r.o., Spolková 298/10, 602 02 Brno Zábrdovice, IČ: 27750345 v předloženém znění. Předmětem nájmu je  část pozemku o celkové výměře 693 m2, označeného jako  p.p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr za účelem rekonstrukce budovy ve vlastnictví nájemce, nájemné činí 20,-Kč/m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2011
29/11


Rada města schvaluje
 

uzavření Smlouvy č.603 o nájmu nebytových prostor mezi Městem Vysokým Mýtem a společností PPSU s.r.o., Štefánikova 546, Vysoké Mýto, IČ: 25992732 v předloženém znění. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v č.p.92, B. Smetany, Vysoké Mýto - kancelář č.118 o výměře 15 m2  za účelem vykonávání činnosti správy počítačové sítě na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, nájemné činí 500,-Kč/m2/rok + DPH + 100,--Kč/měsíc za pronájem movitého majetku.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2011
30/11


Rada města souhlasí

s užíváním veřejného prostranství náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 04.06.2011 za účelem pořádání charitativní sportovní akce." Sportem pro děti". Vzhledem tomu, že vstupné na akci bude dobrovolné a výtěžek z této akce bude věnován na charitativní účely - fond ohrožených dětí, poplatek za zábor veřejného prostranství se neplatí.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2011
31/11


Rada města souhlasí

se zařazením dotčených komunikací ve vlastnictví města Vysokého Mýta v k.ú. Vysoké Mýto, část obce Vysoké Mýto-Město do sítě místních komunikací dle předloženého návrhu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
32/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti ze dne 24.06.2010 - prodej bytové jednotky č. 678/16 ul. Větrná s M&M reality holding a.s., IČ 27487768, se sídlem Krakovská 1675/2, Nové Město, Praha, pobočka Tůmova 154, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.01.2011

33/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti ze dne 24.06.2010 - prodej bytové jednotky č. 664/8 ul. Ležáků s M&M reality holding a.s., IČ 27487768, se sídlem Krakovská 1675/2, Nové Město, Praha, pobočka Tůmova 154, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.01.2011 

34/11

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti ze dne 24.06.2010 - prodej bytové jednotky č. 560/7 ul. V Zahrádkách s M&M reality holding a.s., IČ 27487768, se sídlem Krakovská 1675/2, Nové Město, Praha, pobočka Tůmova 154, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.01.2011
35/11


Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 2 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Stanislava Vondráčka na pana  Jindřicha Ščudlu (nar. 25.06.1950), bytem 1. máje 12, Dymokury.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011

                       36/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Burešem (nar. 15.04.1950), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
37/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Stanislavem Klofandou (nar. 13.11.1931), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011

38/11


Rada města schvaluje


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Janou (nar. 18.01.1978) a Danielem (nar. 24.09.1975) Hoškovými, oba bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011


39/11


Rada města schvaluje


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Vlastimilem (nar. 21.07.1954) a Hanou (nar. 18.04.1957) Janderovými, oba bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011

40/11

Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 04.10.1972) a Janou (nar. 14.11.1978) Bělohlávkovými, oba bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011


41/11


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 02.11.1978) a Renatou (nar. 25.02.1983) Labovými, oba bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
42/11


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Vladimírem Bělouškem (nar. 26.04.1957), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto a Ivanou Bělouškovou (nar. 07.07.1964), bytem Proseč 232 na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
43/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Jetmarovou (nar. 22.01.1986), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
44/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Hylákem (nar. 05.11.1987), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011

45/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
46/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
47/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar. 29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
48/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
49/11


Rada města neschvaluje


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
50/11


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Igorem (nar. 08.01.1985) a Mariannou (nar. 04.09.1984) Horváthovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
51/11


Rada města zrušuje


usnesení č. 1394/10 ze dne 14.12.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.01.2011
52/11


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
53/11


Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 5 v č.p. 857 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Michaele Ferkové (nar. 12.03.1991), bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 15.000,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.02.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
54/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kočím (nar. 04.02.1981), bytem Tolstého 476, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Marie Šplíchalová (nar. 13.11.1985), Choceňská 250, Vysoké Mýto,

3.   Jana Mlíková (nar. 06.11.1947), Hrušová 94.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
55/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Benešovou (nar. 15.04.1989), bytem Sv. Čecha 66, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Miloslav Kubíček (nar. 24.03.1978), Plchovice 27,

3.   Martina Urbanová (nar. 27.06.1987), A. V. Šembery 135, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011

56/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého  ve Vysokém Mýtě s panem Lubošem Lejhancem (nar. 13.10.1963), bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 34.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jiřina Nováková (nar. 30.07.1984), Čistá 50,

3.   Jana Mlíková (nar. 06.11.1947), Hrušová 94.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011

57/11


Rada města souhlasí


s užíváním veřejného prostranství na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 12.06.2011 za účelem pořádání dobročinné charitativní akce "Důstojné stáří". Vzhledem k charakteru akce se  poplatek za zábor veřejného prostranství  neplatí.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2011
58/11

Rada města  u k l á d á

zajistit podání žádosti o dotaci akce: „Varovný systém města Vysoké Mýto" zajištění projektové dokumentace, žádosti o dotaci a potřebných dokladů k realizaci akce.


Termín:           do 31.12. 2013

Zodpovídá:    vedoucí OÚP 

59/11

Rada města  s ch v a l u j e

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, Štýřice, Pšeník 376/11, PSČ 639 00, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589, jako dodavatelem projektové dokumentace na akci „Varovný systém města Vysoké Mýto" za nabídkovou cenu ve výši 84 000,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 28.2.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
60/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Projekt firmy Optima, spol. s r.o. - Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě - 2.etapa a v případě obdržení dotace poskytnutí finanční částky z rozpočtu Města Vysoké Mýta ve výši min. 30% rozpočtových nákladů na realizaci stavby.


Termín:           do ukončení programu dotace

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

61/11


Rada města bere na vědomí


podání žádosti o dotaci dle projektu firmy Optima, spol. s r.o. na Regeneraci panelového sídliště mezi ul. Rokycanova a Mládežnická ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do ukončení programu dotace

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
62/11


Rada města  u k l á d á

zajistit podání žádosti o dotaci, úhradu žadatelského poplatku ve výši 10 tis. Kč na akci : „Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému" vč. zajištění potřebných dokladů k realizaci akce.


Termín:           dle podmínek dotace

Zodpovídá:    vedoucí OÚP 

63/11

Rada města ukládá

vedoucímu OÚP zajistit přípravu a realizaci akcí stavebních úprav Městského klubu Vysoké Mýto s.r.o. v tomto rozsahu: výměna střešní krytiny, úprava sálu ve třetím nadzemním podlaží - balkony, zprovoznění terasy a úpravy ve třetím nadzemním podlaží pro kavárnu a městskou galerii, přestěhování skladu městské knihovny do jiných prostor, ze skladu knihovny vytvořit zázemí pro letní provoz nádvoří, úprava plochy nádvoří (kanalizace, předláždění, oplocení), využití prostoru schodiště pro účely zvětšení šatny.

Zodpovídá: Ing. Eliáš

Termín: 31.12.2011
64/11

Rada města ukládá

vedoucímu OÚP zajistit projektovou dokumentaci na doplňující požadavky rekonstrukce krytého plaveckého bazénu (malý bazén pro děti) a opravy dle návrhu p. Kovaříka.

Zodpovídá: ing. Eliáš, p. Kovařík

Termín: 31.12.201165/11

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o partnerství a propagaci mezi městem Vysokým Mýtem a Jarmilou Doležalovou, Nakladatelství RONADO, IČ: 742 94 768, na vydání knihy o vypálených Ležákách se závazkem města 3 000 Kč.    

66/11

Rada města schvaluje


poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí, IČ: 751 15 662, ve výši 30 000 Kč na pořízení koncepce Cyklo&in-line království.


67/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.

                                                                                                                           


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta