Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2011-01 ze dne 5.1.2011

13.01.11

 

Souhrn usnesení č. 01/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5.1. 2011


1/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 5.1. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                             2/11


Rada města  souhlasí 


s  prodloužením smlouvy o pronájmu nebytových prostor na ulici Průmyslová 168, Vysoké Mýto s VOŠS a SŠS  Vysoké Mýto za účelem provozování NZDM  EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2011 do 31.12.2011 - dle přiložené smlouvy.

           

Zodpovídá:   lic. Romana Vondřejcová  - OSZ

Termín:           05. ledna 2011


                                                                                                                                                              


3/11


Rada města             souhlasí    


s prodloužením smlouvy o poskytování služby k zajištění řádného a pravidelného provozu NZDM EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2011 do 31.12.2011 - dle přiložené smlouvy.

           

Zodpovídá:   lic. Romana Vondřejcová - OSZ

Termín:           05. ledna 2011


                                                                                                                                                                    

4/11


Rada města zrušuje

usnesení týkající se přestěhování paní Frycové Margity z DPS Litomyšlská 50 byt č. 223, do bytu č. 7 v DPS Javornického 432. a přidělení bytu v DPS Litomyšlská.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

                   vedoucí odboru

Termín:      ihned                                                                                                                                                    
5/11


Rada města  schvaluje


přestěhování paní Frycové Margity, nar. 8.3.1931, byt č. 223, DPS Litomyšlská 50, do bytu č. 227 v DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, pokud bude uvolněn.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru


                                                                                                                                


6/11


Rada města schvaluje


rozdělení činnosti odboru na činnost sociální služby a doplňkovou činnost.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

                   vedoucí odboru


                                                                                                                     

7/11

Rada města schvaluje


předložený ceník odboru sociálních služeb.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

                   vedoucí odboru

Termín:       1.2.2011

                                                                                                                                            

8/11


Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 7 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Marii Huráňové (nar. 13.02.1934), bytem Komenského 124, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Huráňová vrátí byt č. 5 v č.p. 124 v DPS Komenského, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.2.2011 do 30.06.2011.

                                                                                             

Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín: ihned 

9/11
                                                                                                                                                

Rada města schvaluje


přidělení bytu č. 1 v DPS Komenského 124 paní Kapitánčíkové Danuši, nar. 26.11.1939, bytem Sedlec 66 a panu Janu Kapitánčíkovi, nar. 12.1.1938, bytem Sedlec 66  a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

                   vedoucí odboru

Termín:       ihned


                                                                                                                                                                           
10/11


Rada města bere na vědomí


nabídku Ondřeje Hudečka, vydavatele oblastních novin TRS, na spolupráci a zřízení pravidelné rubriky města Vysokého Mýta v regionálních novinách TRS.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  leden 2011
                                                                                                                                                                           


11/11


Rada města schvaluje


ceník zboží v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
                                                                                                                                                                           


12/11


Rada města bere na vědomí


informace ředitele Městského klubu Vysoké Mýto.
13/11


Rada města ukládá


vedoucí OSZ provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2010:

  • - D.centrum - stacionář Berenika VM
  • - Centrum pro rodinu Kujebáček

 a to v termínu do 31.01.2011.


               

                                                                                                                                                            


14/11


Rada města ukládá


vedoucí OŽP provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2010:

  • - Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
  • - Speciální základní škola Vysoké Mýto

a to v termínu do 31.01.2011.


                                                                                                                                                                           15/11


Rada města ukládá


vedoucímu OVV provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2010:

  • - Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto
  • - FC Nejzbach

a to v termínu do 31.01.2011.


                                                                                                                                                                           16/11


Rada města ukládá


vedoucí OKVM provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2010:

  • - NO PASIVO o.s. Choceň
  • - Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto

a to v termínu do 31.01.2011.


                                                                                                                                                                           17/11


Rada města nesouhlasí


s povolením provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení „MAX POWER" na adrese ROLAND GARROS, Klášterní 10, 566 01  Vysoké mýto.


Zodpovídá: JUDr. Poláček
                                                                                                                                                           

18/11


Rada města souhlasí

s tím, aby občanské sdružení Světélko provozovalo svoji činnost v klubovně v ul. Husova čp. 856 na základě smlouvy o výpůjčce.
19/11

Rada města schvaluje

vyplacení odměny ředitelce Městské knihovny Vysoké Mýto za práce související s funkcí šéfredaktorky Vysokomýtského zpravodaje dle předloženého návrhu.

   

                                                                                                                                                                        

20/11

Rada města zřizuje

tyto komise rady města:


komise bytová, komise stavební, komise pro regeneraci památek a památkových zón, komise sociálně zdravotní, komise kulturní, komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro mládež a tělovýchovu, komise dopravní, komise sdružení pro občanské záležitosti, komise pro etnické menšiny, komise majetková a komise ekologická.


21/11

Rada města jmenuje

předsedy a členy komisí rady města dle přiloženého seznamu.
22/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta