Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-43 ze dne 22.12.2010

05.01.11

 

Souhrn usnesení č. 43/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22.12. 2010


1402/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 22.12. 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                              


1403/10


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :


program jednání valné hromady konané dne 22. 12. 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                         

           

1404/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:


zprávu o lesích v  majetku města a o společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.1405/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí :


zprávu jednatele o činnosti ML za leden - říjen 2010 a výhled hospodaření do konce roku 2010.


                                                                                                            


1406/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2011 v předloženém znění.

                                                                                                

1407/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:


rezignaci ing. Martina Krejzy na člena dozorčí rady společnosti.

1408/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:


informace jednatele.

1409/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

nákup dodávkového automobilu WV Transporter za částku do 450.000 Kč bez DPH.

                                                                                                                     1410/10 
                                                                                         

Rada města schvaluje


rozpočtové opatření č.4 - 2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned1411/10

Rada města souhlasí


s přijetím daru společnosti Ecotex s.r.o., Vysoké Mýto městu Vysoké Mýto s tím, že tato částka bude použita na výstavní činnost Městské galerie ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: PhDr. Chalupa


           

                                                                                                         

1412/10

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a p. Felgra.

                                                                                                                                                                                                                   

                                                         


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta