Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2010-42 ze dne 14.12.2010

21.12.10

 

Souhrn usnesení č. 42/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14.12. 2010

1342/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 14.12. 2010 dle předloženého návrhu.                                                                                                                                            

1343/10                                          


Rada města  s c h v a l u j e


ukončení  nájemní smlouvy s paní Marií Huráňovou, nar. 3.2.1934, bytem č. 5, DPS Komenského 124, Vysoké Mýto. (návrh na soudní vystěhování)


Zodpovídá:                                   Ing. Iveta Fajglová

                                                      vedoucí odboru

Termín:                                         ihned

                                                                                                                                            

1344/10


Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 102 paní Synkové Anně, nar. 14.8.1929, bytem Slatina 15, Vysoké Mýto


Zodpovídá:    Ing. Iveta Fajglová

                      vedoucí odboru

Termín:          ihned

                                                                                                                                            

1345/10                                          


Rada města  s c h v a l u j e


přestěhování paní Frycové Margity, nar. 8.3.1931, byt č. 223, DPS Litomyšlská 50, do bytu č. 7 v DPS Javornického 432, Vysoké Mýto


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín:        ihned

                                                                                                                                            

1346/10

Rada města  s c h v a l u j e


přestěhování paní Němečková Dagmar, nar. 30.4.1948, bytem č. 102 v DPS Litomyšlská 50, do bytu č. 118 v DPS Litomyšlská 50


Zodpovídá:   Ing. Iveta Fajglová

                     vedoucí odboru

Termín:        ihned

                                                                                                                                                        

1347/10

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na další 3 roky s obyvatelkou  Domu s pečovatelskou službou:

s paní Tomanovou Ludmilou, nar. 25.3.1949, bytem č. 16 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto


uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku s obyvatelkou  Domu s pečovatelskou službou:

s paní Boučkovou Jaroslavou, nar. 18.2.1948, bytem DPS Komenského 124, Vysoké Mýto,

s paní Teplou Ludmilou, nar. 23.4.1921, bytem č. 16, v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín:        ihned

                                                                                                                       

1348/10

Rada města souhlasí


s podáním projektů Resocializační tábor pro děti ze sociálně problémových rodin, Kurz mediátora, Efektivní rodičovství krok za krokem, SASanka - sanace rodiny do Krajského programu prevence kriminality na rok 2011 vyhlášeno usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1478/ ze dne 18.11.2010  - podrobný popis jednotlivých projektů včetně rozpočtové části je v příloze tohoto sdělení, včetně 10% spoluúčasti ve výši  26.255,- Kč.

                                                                                             

Zodpovídá:   lic. Romana  Vondřejcová - OSZ, zastoupená lic. Tomášem Saláškem

Termín:           14.12.2010

 

1349/10

                                                                                                         

Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p.92, ul.B. Smetany na pozemku označeném jako p.p.č.1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto, místnost č.118 o celkové výměře 15,00 m2 v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                                     1350/10


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.168 o nájmu pozemků, uzavřené dne 01.09.2007 na pronájem pozemků v k.ú. Vysoké Mýto, k.ú. Brteč, k.ú. Vanice a k.ú. Svařeň za účelem zemědělské činnosti, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2010


                                                                                                         


1351/10


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.329 o nájmu pozemků, uzavřené dne 01.09.2007 na pronájem pozemků v k.ú. Vysoké Mýto, k.ú. Vanice a k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta za účelem zemědělské činnosti, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2010


                                                                                                                     


1352/10


Rada města schvaluje

hodnotící komisi pro Veřejnou zakázku na sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Vysoké Mýto ve složení: Ing.František Jiraský, JUDr.Libor Poláček,  Ing.Luboš Karmín - zástupci Města Vysokého Mýta a  Ing.Petr Dobeš, Ing. Marcela Tomisová - zástupci eCentre, a.s. (náhradníci:MUDr. Jiřina Šafrová, Jiří Kovařík, Daniel Meduna - zástupci města a Mgr.Lukáš Oramus, Ing.Petr Kostelný - zástupci eCentre a.s.)


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                     

1353/10


Rada města schvaluje

hodnotící komisi pro Veřejnou zakázku na sdružené služby dodávky elektřiny pro Město Vysoké Mýto ve složení: Ing.František Jiraský, JUDr.Libor Poláček,  Ing.Luboš Karmín - zástupci Města Vysokého Mýta a  Ing.Petr Dobeš, Ing. Marcela Tomisová - zástupci eCentre, a.s. (náhradníci:MUDr. Jiřina Šafrová, Jiří Kovařík, Daniel Meduna - zástupci města a Mgr.Lukáš Oramus, Ing.Petr Kostelný - zástupci eCentre a.s.)


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                         


1354/10

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.568 o nájmu nemovitostí se společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 27543111, se sídlem Litomyšlská 71, Vysoké Mýto v předloženém znění. Nájemné za plakátovací plochy ve Vysokém Mýtě činí 20.000,-Kč/rok, k této částce bude přičtena aktuelní sazba DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.20101355/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Anastazií Doležalovou (nar. 31.07.1943), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010

                                                                                                         

1356/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Sokolovou (nar. 24.01.1970) a panem Jaromírem Javůrkem (nar. 20.02.1964), oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1357/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Petrem (nar. 16.03.1973) a Helenou (nar. 24.03.1975) Havlíkovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                         

1358/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Lipavským (nar. 05.01.1982), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010
1359/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Květoslavem (nar. 13.12.1974) a Zuzanou (nar. 16.04.1973) Koutníkovými, oba bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010

                                                                                 

1360/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Zahrádkovou (nar. 31.01.1989), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1361/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Janou Stratílkovou (nar. 06.04.1983), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1362/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Věrou Bednářovou (nar. 24.05.1974), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1363/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Přemyslem Štenclem (nar. 03.05.1983), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1364/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se společností Ledax Vysoké Mýto, V Břízkách 776, vysoké Mýto, IČ 28117557 na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                         

1365/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1976), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.20101366/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Pravcovou (nar. 06.05.1975), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2011 za podmínky, že před podpisem nové nájemní smlouvy uzavře s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


1367/10                                                                                                                  


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 5 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Nelja Blizmanová (nar. 27.12.1967), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto za byt č. 7 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Marie Michalcová (nar. 08.11.1947), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010

1368/10


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 12 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Renata Holasová (nar. 12.04.1969), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto za byt č. 10 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Hana Trávničková (nar. 12.01.1977), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010
1369/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Horváthem (nar. 10.12.1987) a paní Marii Petikovou (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                         

1370/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Šarközi (nar. 19.01.1987) a paní Zdenkou Petikovou (nar. 21.02.1987), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010

                                                                                                                     1371/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1372/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Růžičkovu (nar. 15.01.1974), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1373/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.01.1973) a Juliem (nar. 28.08.1973) Mikerovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1374/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Jánem Drugdou (nar. 27.05.1946), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1375/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Kvintusovou (nar. 22.06.1940), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


1376/10                                                                                                                  


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Giňovou (nar. 18.03.1974), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1377/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1378/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferko (nar. 20.04.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1379/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar. 13.06.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1380/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1381/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1382/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1383/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1384/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1385/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                             

1386/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1387/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1388/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marií Fekovou (nar. 15.06.1942), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010
1389/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010
1390/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1391/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1392/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 20.12.1979) a panem Janem Žigou (nar. 11.01.1985), oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1393/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


1394/10                                                                                                                  


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     


1395/10


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Danou (nar. 15.10.1987) a Milanem (nar. 21.11.1979) Csocsovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1396/10


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 25.11.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


                                                                                                                     

1397/10


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou (nar. 15.12.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010


1398/10                                                                                                                  


Rada města schvaluje

podání žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací městu Vysokému Mýtu  na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce") na zajištění bydlení azylantů na území České republiky v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2010


                                                                                                                     

 1399/10

Rada města schvaluje

měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč p. Jaroslavu Dadučovi,  bytem Husova 156, 566 01 Vysoké Mýto, Jaroslavu Kramčaninovi, bytem Husova 857, 566 01  Vysoké Mýto a Dezideru Husárovi, bytem Husova 156, 566 01  Vysoké Mýto  na umoření dluhu za škodu způsobenou krádeží měděných okapových svodů z budovy Základní školy Jiráskova Vysoké Mýto v celkové výši 25.109,- Kč vč. DPH., při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých měsíčních splátek bude zbývající dlužná částka bez dalšího vymáhána soudní cestou.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011


                                                                                                                     

1400/10

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 560/7  v č.p. 560 v ulici V Zahrádkách, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 395/10000 na společných částech domu č.p. 560, 561 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1557/2 a 1557/5 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Marku Simonovi, bytem Zedníčkova 355, Vysoké Mýto za cenu ve výši 480.000,- Kč. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za uvedenou sjednanou kupní cenu.

           

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011


1401/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, MUDr. Šafrové, p. Zemkové a p. Kovaříka.

                                                                                                                     

                                                         


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta