Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 16.1.2021

Usnesení RM č. 2010-38 ze dne 16.11.2010

23.11.10

 

Souhrn usnesení č. 38/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16. 11. 20101225/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 16.11. 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     1226/10

                          

 Rada města doporučuje


ke schválení ZM  rozpočtové  změny Technických služeb Vysoké Mýto  č.2/2010 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš
 

1227/10   
                                                                                                               

Rada města souhlasí


dle čl. 19.2.1. koncesní smlouvy ze dne 22.09.2010 s tím, že koncesionář Ledax Vysoké Mýto, o.p.s. bude Zařízení a Mobiliář Domova důchodců Vysoké Mýto užívat i k plnění komerčnímu závazku, a to konkrétně k dodávce stravy Vysokomýtské nemocnici pro její pacienty a personál.  Tento komerční závazek koncesionáře nesmí ohrozit nebo omezit rozsah a kvalitu poskytovaných Služeb a chráněné zájmy Uživatelů Domova důchodců Vysoké Mýto.


Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

vedoucí odboru právního

   
                                                                                                                             

1228/10

Rada města bere na vědomí


informaci Ministerstva vnitra ČR o tom, že funkční období komisí rady města končí současně s funkčním obdobím předchozí rady města.                                                                                                                      

   

1229/10


Rada města schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy č.252 N 10 / 50  mezi Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 45797072  jako pronajímatelem a Městem Vysoké Mýto jako nájemcem na pozemek označený jako p.p.č. 3464/8 trvalý travní porost v obci a k. ú. Vysoké Mýto o výměře 546 m2. Roční nájemné činí 100,- Kč


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 20.12.2010


                                                                                                                     1230/10


Rada města schvaluje

uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti k nájemní smlouvě č.252 N 10/50 mezi Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 45797072  a Městem Vysoké Mýto, za užívání pozemku označeného jako p.p.č. 3464/8 trvalý travní porost v obci a k. ú. Vysoké Mýto o výměře 546 m2. Úhrada za užívání za období od 1.2.1994 do 31.12.2010 činí 1693,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 20.12.2010


                                                                                                                     1231/10


Rada města souhlasí


se stánkovým prodejem pořádaným Občanským sdružením BERENIKA ­- Vysoké Mýto, Jiřinková 871, IČ:26668149, na Masarykově náměstí na pozemku označeném jako p.p.č.1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v k.ú. a obci Vysoké Mýto dne 26.11.2010. Vzhledem k charakteru využití výtěžku z podeje na provoz Denního centra BERENIKA je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  26.11.2010


                                                                                                                     

1232/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Kadečkovou (nar. 04.09.1971), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1233/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Vlastimilem Koblížkem (nar. 21.06.1977), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     1234/10


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Záleskou (nar. 21.01.1975), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1235/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Kysilko (nar. 10.03.1948), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010

       
                                                                                                              

1236/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Marií Markovičovou (nar. 30.01.1958), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     1237/10


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s manželi Karlem (nar. 27.01.1974) a Zdenkou (nar. 11.10.1975) Lorencovými, oba bytem Sv. Čecha 88, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     1238/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 198 v ulici Kar. Světlé ve Vysokém Mýtě s manželi Davidem (nar. 01.10.1976) a Renatou (nar. 18.11.1977) Stančukovými, oba bytem Kar. Světlé 198, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     1239/10


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Marií Šplíchalovou (nar. 17.05.1969), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1240/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Alenou (nar. 24.09.1976) a Michalem (nar. 07.11.1976) Rouskovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1241/10


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 775 náměstí Naděje  ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Charvátovou (nar. 12.03.1982), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1242/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Beranovou (nar. 20.09.1966), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     

1243/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 773 náměstí Naděje  ve Vysokém Mýtě s paní Janou Hynkovou (nar. 19.05.1975), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010
1244/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Drahošem (nar. 02.06.1982), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.20101245/10


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Šrautovou (nar. 06.04.1977), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010
1246/10


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Dachovským (nar. 30.07.1961), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.20101247/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Machálkem (nar. 20.05.1979), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.
 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010
1248/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 775 náměstí Naděje  ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Kubíčkovou (nar. 08.07.1956), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010
1249/10


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 775 náměstí Naděje  ve Vysokém Mýtě s paní Pavlínou Manychovou (nar. 08.02.1972), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.20101250/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Annou Soukupovou (nar. 14.02.1961), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010
1251/10


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Květoslavou Bláhovou (nar. 20.10.1972), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010
1252/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Kováčem (nar. 19.03.1977), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Kováč plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem Městského úřadu Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


           

                                                                                                         


1253/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s panem Janem Zimou (nar. 05.03.1987), bytem Sportovní 4, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Zima plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


           


                                                                                                         

1254/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou (nar. 24.03.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010
1255/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     1256/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Grzeskiewiczovou (nar. 20.12.1975), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1257/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Kusou (nar. 10.05.1980), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1258/10


Rada města neschvaluje

přidělení bytu v zájmu města paní Haně Lamatové, trvale bytem Vranové 287, Malá Skála, zaměstnankyni Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     

1259/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 22.05.1964) a Marcelou (nar. 03.08.1971) Špringrovými, oba bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manž. Špringrovi vrátí byt č. 1 v č.p. 50 v ulici Litomyšlská, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2011 s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Špringrovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále pan Špringr zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1260/10


Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 5 v č.p. 856  v  ulici Husova ve Vysokém Mýtě manželům Anně (nar. 28.09.1964) a Dezideru (nar. 30.12.1960) Ferkovým, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manž. Ferkovi vrátí byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1261/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Šárkou Bíbusovou (nar. 17.02.1974), bytem Zámrsk 8. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010

                                                                                                         


1262/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Chalupníkovou (nar. 03.03.1976), bytem Tisovská 419, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 55.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Šárka Bíbusová (nar. 17.02.1974), Zámrsk 8,

3.   Pavel Stloukal (nar. 27.01.1988), V Břízkách 778, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1263/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Benešem (nar. 06.08.1987), bytem V Průhonech 118, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 34.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Tereza Šípková (nar. 18.10.1983), Brandlova 505, Vysoké Mýto,

3.   Martina Urbanová (nar. 27.06.1987), A. V. Šembery 135, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010
1264/10


Rada města souhlasí

se zařazením dotčených komunikací ve vlastnictví města Vysokého Mýta v k.ú. Brteč do sítě místních komunikací dle předloženého návrhu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010                                                                                                                     


1265/10


Rada města souhlasí

se zařazením dotčených komunikací ve vlastnictví města Vysokého Mýta v k.ú. Vanice do sítě místních komunikací dle předloženého návrhu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2010


                                                                                                                     


1266/10


Rada města schvaluje

uzavření  smlouvy o přístupu do nálezové databáze AOPK ČR s pořizovatelem: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Nuselská 39, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 62933591.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned
1267/10                                                                                                                  


Rada města schvaluje
 

uzavření  smlouvy o poskytnutí oprávnění k zadávání dat a oprávnění k užití těchto dat v rámci nálezové databáze AOPK ČR se správcem databáze: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Nuselská 39, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 62933591.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                         


1268/10                                


Rada města pověřuje


tyto členy zastupitelstva města jako další oddávající:

pp. Mgr. Josef Vondráček, Ivana Zemková a MUDr. Jiřina Šafrová.

Zodpovídá:   tajemnice

Termín:         ihned

                                                                                             

                                                                                                         


1269/10

Rada města stanoví

že při obřadech svatebních, vítání občánků a přijetí delegací mohou pověření členové ZM pp.  Mgr. Josef Vondráček, Ivana Zemková a MUDr. Jiřina Šafrová užívat závěsný odznak.


Zodpovídá:   tajemnice

Termín:           ihned

         

                                                                                                 
           

1270/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgra, p. Kovaříka, Ing. Coufala a Ing. Pešiny.


                                                                                                                     

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta