Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2010-37 ze dne 8.11.2010

09.11.10

 

Souhrn usnesení č. 37/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8. 11. 2010

1219/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 8.11 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                      

1220/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.184/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 na akci Vysoké Mýto - zvýšení bezpečnosti - I. etapa, a to v předloženém znění.


Termín:         do 30.11.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1221/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo v předloženém znění s firmou Profistav Litomyšl a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, na akci:  „Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba" na základě realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení.


Termín:         do 30.11.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1222/10


Rada města u k l á d á

zajistit přípravu všech podkladů a zajištění žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro akci : Kompostárna Vysoké Mýto podle projektové dokumentace firmy BIOPROFIT s.r.o., Lišov, Na Dolinách 876/6, okres České Budějovice, PSČ 37372 ze dne 09/2010 č.zakázky 10/476.


Termín:           termín výzvy

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1223/10


Rada města u k l á d á

zajistit přípravu, projektovou dokumentaci a realizaci akce: Park Jungmannovy sady dle ideového záměru Ing. Sendlera v předloženém znění.


Termín:           do 30.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1224/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na Komplexní správu počítačových sítí na městském  úřadě ve  Vysokém Mýtě v předloženém znění.


Termín :                   15. listopad  2010

Zodpovídá:                VO VV

                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta