Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 2.7.2020

Usnesení RM č. 2000-01 ze dne 5.1.2000

05.01.00

 

U s n e s e n í č. 1/00

z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 5.1.2000
1. Městská rada souhlasí:

a) se zvýšením osobních příplatků a příplatků za vedení pro vedoucí odborů MěÚ a jeho zařízení dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2000

Z: p. Pohorská


b) s tím, aby NOPEK, s.r.o. uhradila kupní cenu za nemovitosti schválené k prodeji usnesením MZ ze dne 10.11.1999 ve splátkách, a to 40 % ceny do l5 dní od podpisu smlouvy, 20 % do 30.6.2000, 20 % do 30.9.2000
a 20 % do 31.12.2000.
Z: p. JUDr.Poláček


c) se zveřejněním informace o možnosti prodeje pozemku p.č. 5150/13 o výměře 66 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto (lokalita Sárovec) na dobu 3O dnů.

Z: p. OIMM


2. Městská rada nesouhlasí:a) se zveřejněním informace o možnosti prodeje pozemku p.č. 2431/3 ostatní plocha o výměře 395 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.
Z: p. OIMM3. Městská rada schválila:

a) nové organizační schéma MěÚ, které je součástí organizačního řádu schváleného v r. 1999.

b) Pravidla pro zajištění přístupu k informacím včetně všech příloh.


4. Městská rada doporučuje:

a) MZ přijmout dar od firmy NOPEK s.r.o. sestávající z provedených terénních úprav v celkové výši 25.545,-- Kč.
Z: p. JUDr.Poláček
T: jednání MZ


b) MZ souhlasit s odkoupením pozemku p.č. 2728 v PK o výměře 3593 m2 za cenu do 100,-- Kč / m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto (lokalita Peklovec).

Z: OIMM
T: jednání MZ


c) OIMM jednat s vlastníky pozemků v lokalitě Peklovce o možnosti odkoupení pozemků za odhadní cenu.
Z: OIMM

e) tajemnici MěÚ připravit návrh na možnost doručování korespondence MěÚ v rámci města prostřednictvím civilní služby
Z: p.Pohorská

6. Městská rada odvolává:

a) z funkce člena ekologické komise p. Jindřišku Klaudovou

b) z funkce člena povodňové komise p. Vítězslava Nekla a p. Pavlu Duškovou.

c) z funkce člena komise pro regeneraci památek a památkových zón
p. Vítězslava Nekla a Dagmar Šaldovou.

d) z funkce člena stavební komise p. Vítězslava Nekla.

e) z funkce člena kulturní komise p. Danuši Graclíkovou.


7. Městská rada jmenuje:


a) do funkce člena ekologické komise p. Ing. Veroniku Richtrovou.

b) do funkce člena povodňové komise p. Ing. Veroniku Richtrovou.

c) do funkce člena komise pro regeneraci památek a památkových zón p. Ing. Martina Grundmana.

d) do funkce člena dopravní komise p. Dagmar Šaldovou.


8. Městská rada vydává:


a) ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených ve vyhlášce MR Vysokého Mýta č. 5/99 ke stání motorových vozidel a pravidla placení s účinností od 5.1.2000.


9. Městská rada ukládá:


1/00
tajemnici MěÚ připravit návrh na možnost doručování korespondence MěÚ v rámci města prostřednictvím civilní služby

Z: p. Pohorská

2/00
tajemnici zajistit vyvěšení Pravidel pro zajištění přístupu k informacím včetně všech příloh na úřední desku MěÚ, která byla doposud užívána M-klubem Vysoké Mýto.
Z: p. Pohorská

3/00
OIMM jednat s Ing. Brunclíkem o pozemcích v lokalitě Peklovce.

Z: p. Ing.Pavelka

4/00
OIMM zajistit odhad na část pozemku v lokalitě Peklovce k informativnímu účelu (pro možnost budoucího odprodeje pozemků).

Z: p. Ing.Pavelka
Ing. Martin K r e j z a Bohuslav F e n c l
zástupce starosty starosta