Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.1.2021

Usnesení RM č. 2005-27 ze dne 12. 7. 2005

18.07.05

 
U s n e s e n í    č. 27/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 12. 7. 2005
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
568/05
 
pořad schůze rady města konané dne 12. 7. 2005 dle předloženého návrhu.
 
 
Rada města souhlasí:
 
569/05
 
s přijetím finančního daru:
 
ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských od: JOSEF HÁJEK – autoopravna nákup a prodej
sídlo:Týnec nad Labem, Lžovická 301, okres Kolín, PSČ 28126
IČ: 14752280
 
na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě. 
                                                                        Z: pí Ing. Stanislava Jetmarová
                                                                        T: ihned
570/05
 
s odložením termínu na uzavření kupní smlouvy s firmou KOBRA – CARGO dle usnesení ZM č. 100/04 ze dne 16. 6. 2004 do 31. 8. 2005.                        
 
                                                                        Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                        T: 31. 8. 2005
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
571/05
 
konání zasedání RM dne 2. 8. od 13 hod. 
 
572/05
 
informace pp. místostarosty, Ledajakse, Tomáškové a Kovaříka.
 
Rada města ukládá:
 
573/05
 
p. starostovi podat výpověď ze smlouvy nájemní  se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené dne 17. dubna 2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností KOBRA – CARGO s. r. o., IČ:49815903 se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto nejpozději do 22. července 2005.
                                                                        Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                        T: 22. 7. 2005
574/05
 
p. starostovi svolat Valnou hromadu Služeb s. r. o. a informovat RM o činnosti a hospodaření do 31. 8. 2005.
 
                                                                        Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                        T: 30. 8. 2005
                                                                                    
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta
 
 
 
 
 
Eva   T o m á š k o v á
člen RM