Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-25 ze dne 21. 6. 2005

07.07.05

 
U s n e s e n í    č. 25/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 21.6.2005
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
508/05
pořad schůze rady města konané dne 21.6.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
509/05
poskytnutí dotace ve výši 2 tis. Kč ZUŠ Vysoké Mýto na zakoupení koncertního křídla.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
510/05
vyplacení mimořádné odměny pro ředitelku Městské knihovny Vysoké Mýto Ing. Sabolčíkovou za poskytování regionálních knihovnických služeb dle předloženého návrhu.
 
                                                                                    Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
511/05
zakoupení DVD „Vysoké Mýto“ určených na propagaci města a souhlasí s prodejní cenou 150 Kč za kus.
 
 
512/05
zakoupení červnového čísla magazínu OBZOR, který je věnován tématu Královská věnná města. Magazín je určen na propagaci města, školám ve Vysokém Mýtě a k prodeji v IC za cenu 39,-- Kč za kus.
 
 
513/05
informace starosty města.
 
 
 
 
 
RM jako zástupce jediného společníka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.
 
schvaluje:
 
514/05
program zasedání společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.
 
515/05
účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.  za rok 2004
 
516/05
výplatu podílu na zisku členům dozorčí rady dle předloženého návrhu
 
517/05
rozdělení zisku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok   2004 dle předloženého návrhu
 
518/05
změnu výdajů sociálního fondu Městského bytového podniku Vysoké  Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu
 
 
 
 
bere na vědomí:
 
519/05
informaci o zasedání dozorčí rady
 
520/05
výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2004
 
 
 
odkládá:
 
521/05
schválení odměny pro jednatele Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu do příštího zasedání RM.
 
 
 
 
 
 
RM jako zástupce jediného společníka Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 
schvaluje:
 
522/05
program valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 
 
523/05
předloženou zprávu o činnosti společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2004.
 
 
524/05
1)výsledek hospodaření
2)rozdělení zisku v celkové výši 682.217 Kč :
 - Rezervní fond  = 35.000 Kč
 - Pokrytí části ztráty z minulých let  = 647.217 Kč        
 
 
 
souhlasí:
 
525/05
s vyplacením prémií řediteli společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, s.r.o. v plné výši   
 
 
 
 
 
 
stanovuje:
 
526/05
výši prémie a prémiové ukazatele pro ředitele Městských lesů Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu
 
 
 
 
bere na vědomí:
 
527/05
zprávu o činnosti Městských lesů Vysoké Mýto, s.r.o.  za leden – květen 2005
 
 
528/05
informace o novém hospodářském plánu a mysliveckém užívání pozemků města, setrvání v honebních společnostech.
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta