Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-21 ze dne 24. 5. 2005

30.05.05

 
U s n e s e n í    č. 21/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 24. 5. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
378/05
 
pořad schůze rady města konané dne 24. 5. 2005 dle předloženého návrhu.
 
379/05
 
seznam žadatelů do Domů s pečovatelskou službou v předloženém znění.
 
                                                                                                Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                                                T: ihned
380/05
 
přidělení bytu č.104 v DPS Komenského 124, pí Němečkové Růženě, trvale bytem Bukvice 22, České Budějovice.
                                                                                                Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                                                T: ihned
381/05
 
přidělení bytu č. A 203 v DPS Litomyšlská 50, pí Štěpánové Jarmile, trvale bytem 586, Vysoké Mýto.
                                                                                                Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                                                T: ihned
382/05
 
přidělení bytu č. A 002 v DPS Litomyšlská 50, pí Němečkové Dagmar, trvale bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.
                                                                                                Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                                                T: ihned
383/05
 
domovní řád pro Domy s pečovatelskou službou ve Vysokém Mýtě dle pozměňujícího návrhu.
                                                                                                Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                                                T: ihned
 
 
384/05
 
návrh úpravy prostor prádelny v DPS Javornického 432, Vysoké Mýto na masérnu, a tím zajistit  možnost zvýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor.
 
                                                                                                Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                                                T: ihned
385/05
 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – masérny v DPS Javornického 432, Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a paní Drahomírou Bisovou, bytem nám. Naděje 731, Vysoké Mýto. Nájem bude sjednán s účinností od 6.6.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného je stanovena: nájemné 928,- Kč/měsíc
                 Služby 750,- Kč/měsíc (teplo a TUV 500,- Kč, SUV                                                                                                     150,- Kč, služby 100,- Kč)
                                                                                                Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                                                T: ihned
386/05
 
hospodářský výsledek (rozdělení zisku, pokrytí ztráty) za rok 2004 příspěvkových organizací : Nemocnice Vysoké Mýto, Technické služby Vysoké Mýto, M-klub Vysoké Mýto, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, ZŠ Javornického Vysoké Mýto, ZŠ Knířov Vysoké Mýto, MŠ Lidická Vysoké Mýto, MŠ Kamarádi Vysoké Mýto, MŠ Slunečná Vysoké Mýto a MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: ihned
387/05
 
přidělení bytu 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě velikosti 1+1 v zájmu města panu Bc. Martinu Šámalovi, nar.14.8.1980, bytem Věštínská 531, Praha 16. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Šámal nadále zaměstnán v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. 
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
388/05
 
přidělení bytu č. 1 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě slečně Petře Krejzové, nar. 9.9.1983, bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
389/05
 
přidělení bytu č. 2 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě slečně Anitě Lisičanové, nar. 1.4.1975, bytem Ležáků 673, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
390/05
 
přidělení bytu č. 3 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Vlastě Havlíkové, nar. 15.5.1943, bytem Mládežnická 410, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
391/05
 
přidělení bytu č. 4 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě slečně Zuzaně Daňkové, nar. 1.3.1976, bytem Podhomolí 1543, Choceň. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
392/05
 
přidělení bytu č. 5 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Drahomíře Janecké, nar. 23.5.1937, bytem Husova 347, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
393/05
 
přidělení bytu č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Františce Benešové, nar. 9.6.1943, bytem Čapkovská 171,  Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
394/05
 
přidělení bytu č. 7 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě slečně Petře Štolbové, nar. 1.7.1980, bytem Rokycanova 656,  Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
395/05
 
přidělení bytu č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Iloně Hladilové, nar. 24.3.1970, bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
396/05
 
přidělení bytu č. 9 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Pavle Volfové, nar. 29.8.1984, bytem Odbojářská 604,  Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
397/05
 
přidělení bytu č. 10 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě manželům Košťálovým Haně, nar. 12.1.1977 a Janovi, nar. 30.5.1967, oba bytem Tisovská 288,  Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
398/05
 
přidělení bytu č. 11 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě manželům Zelingerovým Jitce, nar. 29.11.1972 a Pavlovi, nar.24.6.1964 bytem Prokopa Velikého 715,  Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě a navrácení bytu č. 15 v č.p.715 v ulici Prokopa Velikého městu.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
399/05
 
přidělení bytu č. 12 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Ivetě Rozlivkové, nar. 18.9.1973, bytem Mravín 26,  Jenišovice. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě a navrácení bytu č. 9 v č.p. 782 v ulici V Břízkách městu
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
400/05
 
přidělení bytu č. 13 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě slečně Gabriele Šaldové, nar. 12.12.1974, bytem U Potoka 755,  Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
401/05
 
přidělení bytu č. 9 v ulici V Břízkách 782, Vysoké Mýto velikosti 1+1 panu  Martinu Opovi (nar.9.1.1979) bytem Vinice 281, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
402/05
 
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě a v budově č.p. 165 v ulici A.V.Šembery ve Vysokém Mýtě za účelem pořádání kulturních akcí „Od soudu do vězení“ a „Výstava fotografií J.Šibíka“, mezi městem Vysoké Mýto a Regionálním muzem ve Vysokém Mýtě, IČ: 00372331, se sídlem Vysoké Mýto - Město, A.V.Šembery 125, Vysoké Mýto na dobu určitou od 28.05.2005 do 05.06.2005.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
 
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
403/05
 
s  uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor  v budově bez č.p. na pozemku p.č. 1515/36 v k.ú. Vysoké Mýto mezi společnosti Služby Vysoké Mýto s.r.o. na straně jedné jako nájemcem a KPK INDUSTRIAL, spol. s r.o., IČ: 47451823, se sídlem Dukelská 959, Litomyšl na straně druhé jako podnájemcem v předložené verzi.
                                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                   T: ihned
Rada města doporučuje:
 
404/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Zprávu č.60 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 města Vysoké Mýto.
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
405/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM ukládá odpovědným pracovníkům odstranit zjištěné závady do 30.9.2005.
 
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
406/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM  schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města a způsob použití zisku na úhradu ztráty z minulých období dle předloženého návrhu.
 
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
407/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM  schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2004.
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
408/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2004.
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
409/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2004.
 
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
410/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2004.
 
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
411/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2004 „bez výhrad“.
 
                                                                                                Z: p. Ing Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
412/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.3.2005.
 
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
413/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.1/2005.
 
                                                                                                Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                                                T: 15. 6. 2005
414/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6/2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýto manželům Pohlovým, Lhůta 15, Vysoké Mýto za cenu ve výši 5000,-Kč + náklady města.
                                                                                                Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                T: 15. 6. 2005
 
415/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 z p.p.č. 408/4 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta spoluvlastníkům tohoto pozemku za cenu ve výši 500,-Kč dle jejich spoluvlastnických podílů. V případě, že koupi podílu spoluvlastníci odmítnou, ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 z p.p.č. 408/4 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Pohlovým, Lhůta 15, Vysoké Mýto za cenu 500,-Kč + náklady města.
                                                                                                Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                T: 15. 6. 2005
416/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi p.p.č. 1286/1, 1286/2, 1286/3 v k.ú. Pekla od vlastníka za cenu 48.480,-Kč.
                                                                                                Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                                T: 15. 6. 2005
Rada města uděluje:
 
417/05
 
občanskému sdružení Společnost železniční dotaci na akci „Mikulášský parní vlak“ ve výši Kč 3.000,--.
                                                                                                   Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                                                   T: ihned
Rada města neuděluje:
 
418/05
 
občanskému sdružení Barbaři Vysoké Mýto  dotaci na rozvoj a propagaci šipkového sportu.
                                                                                                   Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                                                   T: ihned
Rada města stanovuje:
 
419/05
 
na základě zákona 561/2004 Sb., §167, odst. 2 následující počet členů školské rady – při ZŠ Javornického a při ZŠ Jiráskova 6 členů a při ZŠ Knířov 3 členy.
 
                                                                                                   Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                                                   T: ihned 
Rada města bere na vědomí:
 
420/05
 
Zápis ze schůze finančního výboru č.2/2005 ze dne 19.května 2005.
 
421/05
 
připravovaný návrh na organizační změnu MěÚ Vysoké Mýto spočívající v přenesení pravomocí odboru školství, kultury a cestovního ruchu na odbor vnitřních věcí s následným zrušením odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
 
422/05
 
informace p. místostarosty, p. Mgr. Vondráčka a pí Tomáškové.
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
423/05
 
odboru školství, kultury a cestovního ruchu :
a)               připravit návrh nejméně 5 zástupců zřizovatele do školských rad.
Zodp. vedoucí OSK
Termín – do 30.6.
b)                             připravit volební řád
Zodp. vedoucí OSK
Termín – do 30.6.
c)                             připravit podklady pro jednací řád školských rad (schvalují si ŠR na prvním jednání)
                                                                                                   Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                                                   T: 30. 6. 2005
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta
 
 
 
 
 
Eva Tomášková 
člen RM