Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-18 ze dne 11.5.2010

17.05.10

 

Souhrn usnesení č. 18/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11.5.2010 

566/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 11.5.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                                             

567/10


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou STRABAG, a.s., Kladská 1082/67, 500 03  Hradec Králové-Slezské Předměstí, IČ: 6083874, jako dodavatelem  stavebních prací na akci malého rozsahu: Rekonstrukce ulice Brandlova ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 4 191 691,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 14.6.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
568/10


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýt, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací na akci malého rozsahu:  Vstup DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 394 942,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 1.7.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
569/10


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Páša, Jeronýmova 313/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 11147938, jako dodavatelem stavebních prací na akci malého rozsahu:  Stavební úpravy gymnázia Vysoké Mýto - Splnění požadavků KHS za nabídkovou cenu 261 142,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 21.6.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

570/10


Rada města s ch v a l u j e


dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo v předloženém znění s firmou Profistav Litomyšl a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, na akci:  „Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba" na dodatečné práce na základě změny požárních předpisů.


Termín:           do 30.6.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

571/10


Rada města  s ch v a l u j e


podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, PSČ 721 08, Ostrava - Svinov jako dodavatelem akce Rekonstrukce chodníku v ulici Čelakovského.


Termín:           do 31.5.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

572/10


Rada města  s ch v a l u j e


podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, PSČ 721 08, Ostrava - Svinov jako dodavatelem akce Přechod pro chodce ul. Pražská.


Termín:           do 31.5.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
573/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 21.06.1971) a Vladanou (nar. 27.10.1970) Vavruňkovými, oba bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

574/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kamilou Kaštánkovou (nar. 04.08.1944), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

575/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Miroslavem Vrátilem (nar. 02.11.1972), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010
576/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Novákovou (nar. 03.08.1970), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

577/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Andrlovou (nar. 11.05.1984), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

578/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 242 v ulici Vrchlického ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Krejčovou (nar. 30.01.1963), bytem Vrchlického 242, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010 

579/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jaromírem Pokorným (nar. 12.07.1954), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010580/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Vladimírem Josefy (nar. 09.02.1948), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

581/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Stanislavou Drábkovou (nar. 07.07.1973), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010
582/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Slatinkovou (nar. 07.08.1976), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010
583/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 11.08.1977) a Milanem (nar. 25.03.1974) Čuříkovými, oba bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010
584/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Radkem (nar. 19.04.1973) a Zdeňkou (nar. 13.06.1977) Kubíkovými, oba bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

585/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Šťastnou (nar. 12.01.1966), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

586/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kamilou Vaňkovou (nar. 24.03.1951), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

587/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jindřichem Soukalem (nar. 24.06.1984), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

588/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Pulkrábkovou (nar. 04.09.1988), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010589/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Richardem (nar. 26.04.1973) a Monikou (nar. 10.07.1977) Seidlovými, oba bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

590/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Krejzovou (nar. 09.09.1983), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010


591/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Vlastou Havlíkovou (nar. 15.05.1943), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010
592/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Drahomírou Janeckou (nar. 23.05.1937), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

593/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Antonií Frycovou (nar. 23.08.1958), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010
594/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Trávníčkovou (nar. 12.01.1977), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

595/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Jitkou (nar. 29.11.1972) a Pavlem (nar. 24.06.1964) Zelingerovými, oba bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

596/10


Rada města souhlasí


s pořádáním zdravotně-preventivní akce „Dny zdraví s VZP" na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě společností Viva Promotion s.r.o. dne 14.07.2010 od 9:00 do 17:30.  Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  20.05.2010
597/10


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před PENZIONEM TOŠOVSKÝ v ulici Försterově před č.p.171 ve Vysokém Mýtě na pozemku označeném jako 4803  ostatní plocha - ostatní komunikace v období ode dne zjednosměrnění ulice do 30.09.2010 o výměře 33,6 m2 za podmínky, že bude zachován v této ulici na pravé straně ve směru jízdy volný jízdní pruh o min. šířce 4,0 m  a dále bude zachován volný průchod pro chodce v podloubí v profilu mezi vnitřní stěnou podpěrných sloupů a stěnou objektu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  12.05.2010
598/10


Rada města nesouhlasí


s vyhrazením trvalého parkovacího místa pro pana Ivo Beneše, Brandlova 1, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4807 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Vrchlického před č.p.239.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  20.05.2010
599/10


Rada města neschvaluje


uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 12.06.2002 mezi Městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem, Pražská 53, Vysoké Mýto jako pronajímatelem a paní Lenkou Sokolovou, Žižkova 699 , Vysoké Mýto, nar.11.03.1954, jako nájemcem na prostory prodejny na nám. Přemysla Otakara II, č.p.15. Nájemné bude sníženo na výši 171 600,- Kč/rok + DPH od 01.06.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2010
600/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo: IV-12-2006754/VB1/ mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupené společností VČE - montáže, a.s., IČ: 25938746, se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010
601/10


Rada města souhlasí


se zpevněním části jmenovaného pozemku tak, aby mohl být využíván pro přístup na další zemědělské pozemky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010
602/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o poskytování podpory obci mezi městem Vysokým Mýtem a společností juwi s.r.o., IČ: 27282074, se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010
603/10


Rada města určuje


termín dokončení demolice objektu č. 15 na pozemku 1690/1 nejpozději do 30.11.2010, materiál vzniklý demolicí je majetkem manželů Jitky a Jiřího Rejlkových.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.05.2010

604/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 75 zastavěná plocha a nádvoří v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Domoradice včetně stavby bez č.p. na tomto pozemku v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned 

605/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 535/3  v č.p. 535 v ulici Husova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 126/1000 na společných částech domu č.p. 535, 536 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1062 a 1063 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Radku Flidrovi, bytem Sruby 165 za cenu ve výši 837.100,- Kč. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za uvedenou sjednanou kupní cenu.

                                              

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.06.2010
606/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 560/7  v č.p. 560 v ulici V Zahrádkách, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 395/10000 na společných částech domu č.p. 560, 561 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1557/2 a 1557/5 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Aleši Levinskému, bytem Ostrov 10 za cenu ve výši 660.000,- Kč. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za uvedenou sjednanou kupní cenu.

                                              

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.06.2010
607/10


Rada města souhlasí


s konáním zasedání zastupitelstva města dne 23.6.2010 v 16:00 hod. 

608/10


Rada města bere na vědomí


žádost Ministerstva vnitra ČR ohledně přesídlení barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska a pověřuje starostu města dalším jednáním. 

609/10


Rada města bere na vědomí


informace tajemnice, starosty, místostarosty a Mgr. Junka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta