Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-19 ze dne 10. 5. 2005

17.05.05

 
U s n e s e n í    č. 19/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 10. 5. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
345/05
 
pořad schůze rady města konané dne 10. 5. 2005 dle předloženého návrhu.
 
346/05
 
rozpočet MŠ Pod Smrkem na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                             Z: pí Jaroslava Jílková
                                                                             T: ihned 
347/05
 
odpisový plán M-KLUBu na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                             Z: p. Dr. Josef Mlíka
                                                                             T: ihned
348/05
 
cenu při prodeji publikací v IC:
publikace „Pardubický kraj“ (Helios) za 495 Kč,
publikace „Mezi třemi kontinenty“ (Klíma, J., Andrle, A.) za 295 Kč,
publikace „Pardubický kraj“ (ACR Alfa) za 375 Kč prostřednictvím M-KLUBu Vysoké Mýto.
                                                                             Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                             T: ihned
 
 
Rada města souhlasí:
 
349/05
 
s limity pracovníků a mzdových prostředků M-KLUBu Vysoké Mýto pro rok 2005 ve znění předloženého návrhu.
                                                                             Z: p. Dr. Josef Mlíka
                                                                             T: ihned
 
350/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny, popř. pronájmu s následnou koupí těchto nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto:  pozemek p.č.1515/1, 1515/40, 1515/41, 1515/42, 1515/43, 1515/44, 1515/47, 1515/48, 1515/49, 1515/50, 1515/51, 1515/60, 1515/61, 1515/62, 1515/63, 4552, 4557/1, 4557/2, 4557/3, 4557/4, 4558/1, 4558/5, 4558/6, 4558/7, 4560/2, 4560/3, 4560/4, 4560/5, 4560/6, 4560/7, 4554, 4863, 4864/4,
stavební objekt na p.č.1515/41, stavební objekt na p.č.1515/43, stavební objekt na p.č.1515/44, stavební objekt na p.č.1515/51, stavební objekt na p.č.1515/61, budova č.p.452 na p.č.4552, stavební objekt na p.č. 4557/1, stavební objekt na p.č. 4557/4, stavební objekt na p.č.4558/5, stavební objekt na p.č.4558/6, stavební objekt na p.č.4558/7, stavební objekt na p.č.4560/3, stavební objekt na p.č.4560/7,
objekt přístřešku na p.č.4554,  objekt přístřešku na p.č.4557/2, objekt přístřešku na p.č.4557/3, objekt přístřešku na p.č.4558/1, objekt přístřešku na p.č.4560/2, objekt přístřešku na p.č.4560/4,  objekt přístřešku na p.č.4560/5, objekt přístřešku na p.č.4560/6,  objekt přístřešku na p.č.4863, objekt přístřešku na p.č. 1515/50, objekt přístřešku na p.č. 1515/48, objekt přístřešku na p.č. 1515/49 objekt přístřešku na p.č. 1515/35, objekt přístřešku na p.č. 1515/42, objekt přístřešku na p.č. 1515/40. 
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: ihned
351/05
 
s použitím plateb došlých až po písemné výzvě k úhradě v první řadě závazků týkajících se smluvních pokut vyplývajících z uzavřené smlouvy.
 
                                                                             Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                             T: ihned
352/05
 
s nevymáháním závazků vyplývajících ze Smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené dne 17.4.2003 soudní cestou do 15.6.2005.
 
                                                                             Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                             T: ihned
Rada města nesouhlasí:
 
353/05
 
s poskytnutím finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené Pardubického kraje, neboť příspěvek na osobní asistentky pro zdravotně postižené žákyně speciální školy ve Vysokém Mýtě byl poskytnut prostřednictvím Dotace města Vysokého Mýta na rok 2005 nadaci „Pro dětský úsměv“.
                                                                             Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                             T: ihned
 
Rada města bere na vědomí:
 
354/05
 
informace p. starosty, p. místostarosty a pí. radní Tomáškové.
 
 
Rada města ukládá:
 
355/05
 
OSM zveřejnit informaci o možnosti prodeje obálkovou metodou 4 byt. jednotek v čp. 30 Domoradice, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku č. 11 katastrálního území Domoradice. Nejnižší podání bude ve výši Kč 150.000,- za jednu bytovou jednotku.
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: ihned
356/05
 
řediteli MěBP p. Jiřímu Ropkovi připravit prohlášení vlastníka a znalecký posudek k případnému prodeji bytových jednotek v ulici Sv. Čecha čp. 87.
 
                                                                             Z: p. Jiří Ropek
                                                                             T: ihned
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta