Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-16 ze dne 20.4.2010

26.04.10

 

Souhrn usnesení č. 16/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 20.4.2010
485/10


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 20.4.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                       


486/10

Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: Rekonstrukce ulice Brandlova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.05.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


          


487/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku:  Rekonstrukce ulice Brandlova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.05.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP,


          


488/10

Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: Stavební úpravy gymnázia Vysoké Mýto - Splnění požadavků KHS.


Termín:           do 30.05.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
 

489/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku:  Stavební úpravy gymnázia Vysoké Mýto - Splnění požadavků KHS.


Termín:           do 30.05.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


490/10

Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: Vstup DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.05.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

491/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku:  Vstup DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.05.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


          


492/10

Rada města s ch v a l u j e

Kupní smlouvu v předloženém znění s firmou VLABO, s.r.o. se sídlem Opatov 228 PSČ 569 12, IČ: 60935405 na dodávku zboží na akci „Vnitřní vybavení Centra sociálních služeb Vysoké Mýto " v celkové výši 3 172 811 Kč vč. DPH.


Termín:           do 30.05.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP493/10


Rada města schvaluje

spolupráci s Rádiem OK (od 1. 7. 2010 Rádiem Blaník) při pořádání Slavnosti Rádia OK a města Vysoké Mýto dne 24. 7. 2010 na náměstí Přemysla Otakara II.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  30. 4. 2010494/10


Rada města schvaluje

udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 5 000 Kč SK Donocykl Vysoké Mýto na Dětské cyklistické závody a veřejný závod horských kol Kujebike 2010.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  30. 4. 2010


495/10


Rada města neschvaluje

udělení dotace města Vysokého Mýta Centru pro zdravotně postižené občany Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí na 34. ročník Sportovních her pro zdravotně postižené občany.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  30. 4. 2010496/10


Rada města schvaluje

přistoupení k projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska realizovaném Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


497/10


Rada města schvaluje

udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 4 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Svitavy na náklady spojené s realizací Mistrovství České republiky mladých hasičů ve hře Plamen a Celoroční činnosti dorostu, které pořádá 7. - 11. 7. 2010 na sportovním stadionu v Litomyšli.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  30. 4. 2010
498/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.562 o nájmu části pozemku mezi Evou Vaňousovou, nar.07.05.1951, bytem Blažkova 1387, 562 01 Ústí nad Orlicí jako pronajímatelem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010


499/10

Rada města souhlasí


s pořádáním MONSTER TRUCK SHOW na Masarykově náměstí. ve Vysokém Mýtě ve dnech 05.05 - 06.05..2010. Zabraná plocha činí cca 500 m2. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 500,-Kč/den, tzn. celkem za dva dny 1000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010
500/10


Rada města nesouhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace LUCKY PLANET, 17. listopadu 687, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78 ostatní plocha - zeleň v období od 25.04. do 31.05.2010 o výměře 32 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  23.04.2010

                                                                                                                                


                                                                                                                                


501/10


Rada města nesouhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace v ulici 17. listopadu č.p.888, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78  ostatní plocha - zeleň v období od 01.05. do 31.05.2010 o výměře 4 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010

502/10


Rada města souhlasí


s pořádáním nevýdělečné kulturní akce a to Bohoslužby Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě na náměstí  Přemysla Otakara II.  dne 27.06.2010 od 13:00 hod. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010


503/10

Rada města souhlasí


s pořádáním kulturní akce „Den Matek" na náměstí  Přemysla Otakara II.  dne 09.05.2010 od 14:00 do 16 hod. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010


504/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001102/VB/1 mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
505/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2002158/VB/3 (34) mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
506/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 698/18 ostatní plocha - zeleň v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta odděleného geometrickým plánem číslo 122-180/2008 z pozemku označeného jako 698/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta a dílu „b" odděleného geometrickým plánem číslo 125-196/2009 z pozemku označeného jako 698/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

507/10

Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 137/08 ze dne 17.09.2008.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.06.2010

508/10


Rada města schvaluje


protokol o předání a převzetí účelové polní komunikace od České republiky - Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkové ho úřadu Ústí nad Orlicí v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

509/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Domem dětí a mládeže Mikádo, Choceňská 190, Vysoké Mýto, IČ: 49314751. Předmětem bezplatné výpůjčky jsou nebytové prostory v budově bývalého soudu č.p.96 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě za účelem pořádání noční outdoorové hry „ Od soumraku do úsvitu" od 08.05.2010 od 18:00 hod do 09.05.2010 do 6:00 hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010

510/10


Rada města souhlasí


s pořádáním IV.ročníku festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto na náměstí  Přemysla Otakara II. Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě  ve dnech 11.06.2010 od 16:00 do 19:00 hod a 12.06.2010 od 07:00 do 23:00. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010
511/10

Rada města souhlasí


s pořádáním dopravně-bezpečnostní akce k Mezinárodnímu dni dětí - Bezpečná škola společností VYCOMCAR s.r.o., Průmyslová 161, Vysoké Mýto za účasti BESIP MDČR na náměstí  Přemysla Otakara II. dne 01.06.2010 od 12:00 do 16:00 hod. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010


512/10


Rada města odkládá

žádost společnosti RENO GAMES s.r.o. Praha o povolení provozování videoloterijního terminálu v provozovně CLUB 2000, Husova 284 ve Vysokém Mýtě.
513/10

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy s firmou Čimbora servis s.r.o., IČ 25943995 na služby bezpečnostní agentury dle předloženého návrhu.

514/10

Rada města bere  na vědomí


řešení bytové situace manželů Michala a Dariny Mikérových, ubytováním na ubytovně Husova čp. 156, za předpokladu splácení dluhu vůči městu Vysokému Mýtu ve výši 1.000,-Kč v pravidelných měsíčních splátkách.

  
515/10


Rada města bere na vědomí

řešení bytové situace pana Dezidéra Bykára, ubytováním na ubytovně Husova čp.156, za předpokladu splácení dluhu vůči městu Vysokému Mýtu ve výši 500,-Kč v pravidelných měsíčních splátkách.


 

516/10


Rada města bere na vědomí

informaci o jednání s předsedkyní občanského sdružení Centrum pro rodinu - Kujebáček p. Kafkovou.517/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

           


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta