Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-15 ze dne 13.4.2010

19.04.10

 

Souhrn usnesení č. 15/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13.4.2010


421/10

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 13.4.2010 dle předloženého návrhu.
422/10

Rada města   s ch v a l u j e


přijetí dotace od Pardubického kraje ve výši 6.335.197,-Kč na akci „Vysokomýtská nemocnice, přestavba domu č. p. 271/IV ve Vysokém Mýtě na poskytování následné lůžkové péče".


Zodpovídá:   starosta

Termín:           ihned
        

423/10                                                                                                                    


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol.  s r.o. schvaluje


program jednání valné hromady konané dne 13. 4. 2010 dle předloženého návrhu.
424/10


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol.  s r.o. schvaluje


- přijetí úvěru od Komerční banky a.s. pobočka Svitavy ve výši 1,000.000 Kč s úročením 1M PRIBOR + 2,92 %

- zajištění úvěru blankosměnkou  společnosti s avalem jednatele.
 

425/10


Rada města schvaluje


rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2010 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned


426/10

Rada města bere na vědomí


zprávu ředitele Technických služeb Vysoké Mýto ohledně vyhodnocení zimní údržby v období 2009/2010 ve Vysokém Mýtě.

427/10


Rada města ukládá


použít část výtěžku z provozu VHP pro veřejně prospěšné účely tj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné účely.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned
428/10


Rada města ukládá


starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2010.


Zodpovídá:   starosta

Termín:           ihned
 

429/10


Rada města schvaluje


rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2010.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned

430/10


Rada města schvaluje


rozpočet Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu města Vysokého Mýta na rok 2010.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned
431/10

Rada města ukládá


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 1.838.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2010               459.500,-Kč

30.06.2010               459.500,-Kč

30.09.2010               459.500,-Kč

31.12.2010               459.500,-Kč.


Zodpovídá:   ředitel organizace

Termín:           31.12.2010 

432/10


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 1.356.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2010               339.000,-Kč

30.06.2010               339.000,-Kč

30.09.2010               339.000,-Kč

31.12.2010               339.000,-Kč.


Zodpovídá:   ředitel organizace

Termín:           31.12.2010
433/10


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického , IČ: 49317032 , Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 569.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2010               142.250,-Kč

30.06.2010               142.250,-Kč

30.09.2010               142.250,-Kč

31.12.2010               142.250,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2010
434/10


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671, Vysoké Mýto-Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 8.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v následujícím termínu a výši:


31.12.2010               8.000,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2010


435/10


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi Vysoké Mýto, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998701 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 105.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2010               26.250,-Kč

30.06.2010               26.250,-Kč

30.09.2010               26.250,-Kč

31.12.2010               26.250,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2010
436/10


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, Slunečná 220, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998698 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 101.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve  4splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2010               25.250,-Kč

30.06.2010               25.250,-Kč

30.09.2010               25.250,-Kč

31.12.2010               25.250,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2010
437/10


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998680 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 50.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30.6.2010                  25.000,-Kč,

31.12.2010               25.000,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2010

438/10


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Litomyšlské Předměstí, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 18.400,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30.6.2010                  9.000,-Kč,

31.12.2010               9.400,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2010

439/10


Rada města schvaluje
 

mandátní smlouvy s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o. na přípravu a organizaci Národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto, Festivalu svobody, promenádních koncertů, Kinematografu bratří Čadíků, Týdne hudby, Mezinárodních partnerských dnů a řemeslných jarmarků.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned

440/10


Rada města schvaluje

dohodu o splátkách závazku MĚSTSKÉHO KLUBU Vysoké Mýto, s. r. o. ve výši 673 984 Kč dle předloženého návrhu.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned

441/10


Rada města souhlasí

s pořádáním akce pod názvem „Slavnost rádia OK a města Vysoké Mýto" na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 24.07.2010 od 14 do 22 hodin (7-24 hod. zábor náměstí). Akci pořádá Radio OK, Velké náměstí 1, 500 03  Hradec králové ve spolupráci s městem Vysoké Mýto a to bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010

442/10


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemků označených jako p.p.č. 4279/12 ostatní plocha - manipulační plocha a p.p.č. 4279/11 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
 

443/10

Rada města souhlasí

s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 16.04.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.04.2010
444/10


Rada města neschvaluje


uzavření smlouvy o budoucí „Smlouvě o zřízení věcného břemene" mezi městem Vysoké Mýto a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 04. 2010

445/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. , IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou266/2, PSČ 140 22 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 04. 2010
446/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebo prodeje pozemků označených jako p. p. č. p. p. č. 1970/66, 1972/9, 1972/12, 4671/11 a 4671/12 vše zastavěná plocha a nádvoří, pozemky označené jako p. p. č. 4669/15, 4669/23 a 4669/24 vše orná půda, pozemky označené jako p. p. č. 4670/3 a 4670/4 vše trvalý travní porost, pozemky označené jako p. p. č. 1970/27 a 4670/2 vše ostatní plocha - ostatní komunikace, pozemky označené jako p. p. č. 1970/65 a 1970/68 vše ostatní plocha - zeleň a části pozemků označených jako p. p. č. 1970/10, 1972/1 a 1975/1 vše ostatní plocha - jiná plocha a část pozemku označeného jako p. p. č. 1970/26 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k. ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2010 

447/10

Rada města schvaluje


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Novákem (nar. 25.03.1978), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

448/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Václavou (nar. 18.12.1972) a Petrem (nar. 10.09.1971) Veselými, oba bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

449/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Veronikou Belovou (nar. 12.07.1981), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010450/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kopeckým (nar. 13.03.1979), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
451/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Jasanským (nar. 15.10.1948), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
452/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Davidem (nar. 18.06.1978) a Alenou (nar. 27.05.1978) Vaňousovými, oba bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010 

453/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Jaroslavem (nar. 05.12.1932) a Vlastou (nar. 08.08.1934) Kladivovými, oba bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
 

454/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Marií Hejzlarovou (nar. 10.04.1969), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
455/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Kalouskem (nar. 10.02.1970), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
456/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Benešovou (nar. 17.12.1958), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

457/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Miloslavou Kouřímovou (nar. 30.06.1965), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010 

458/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Josefem (nar. 11.06.1969) a Michaelou (nar. 08.09.1975) Stoklasovými, oba bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

459/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Střasákovou (nar. 06.03.1960), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010 

460/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Radkem Nešporem (nar. 01.01.1986), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

461/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Vaškovou (nar. 27.02.1965), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

462/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 2 v ulici Javornického ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 23.05.1961) a Petrou (nar. 22.01.1970) Vyhnálkovými, oba bytem Javornického 2, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manž. Vyhnálkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále pan Vyhnálek zaměstnancem Základní školy Vysoké Mýto, Javornického 2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

463/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Kaiserem (nar. 23.12.1963), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

464/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Hejhalovou (nar. 30.08.1989), bytem Bří Škorpilů 20, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

465/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Macákem (nar. 16.12.1964), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

466/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar. 29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

467/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Grzeskiewiczovou (nar. 20.12.1975), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
468/10


Rada města schvaluje

směnu bytu č. 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Kateřina Svatošová (nar. 25.03.1972), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto za byt č. 4 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Josef Škop (nar. 05.07.1950), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
469/10


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 2 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Šárka Michalcová (nar. 27.05.1973), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto za byt č. 3 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Drahomíra Martinková (nar. 02.05.1929), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
470/10

Rada města schvaluje


směnu bytu č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Iveta Giňová (nar. 18.03.1974), bytem Husova 856, Vysoké Mýto za byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Daniela (nar. 28.03.1983) a Stanislav (nar. 23.06.1980) Godlovi, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
471/10


Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 857 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Adrianě Ferkové (nar. 18.06.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 14.100,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.05.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
472/10


Rada města neschvaluje

přidělení  bytu č. 28 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě panu Marku Puškovi (nar. 24.07.1974), bytem Do Doliny 148/8, Čierny Balog - Medveďov, Slovenská republika.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
473/10


Rada města neschvaluje


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě manželům Evě (nar. 30.01.1973) a Juliu (nar. 28.08.1973) Mikerovým, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
474/10


Rada města neschvaluje


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě panu Marku Puškovi (nar. 24.07.1974), bytem Do Doliny 148/8, Čierny Balog - Medveďov, Slovenská republika.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
475/10


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 337/10 ze dne 16.03.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.04.2010
           

476/10

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Růžičkovou (nar. 15.01.1974), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

477/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Ing. Josefem Bečičkou (nar. 13.04.1958), bytem V Peklovcích 505, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 34.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Zbyněk Šára (nar. 26.11.1986), Českých bratří 744, Vysoké Mýto,

3.   Dana Solilová (nar. 05.11.1967), Oucmanice 15.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
478/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Janou Horvátovou (nar. 04.04.1988), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Michal Till (nar. 16.05.1989), Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto,

3.   Dana Solilová (nar. 05.11.1967), Oucmanice 15.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

479/10


Rada města souhlasí


s pořádáním akce pod názvem Diecézní setkání ministrantů" na náměstí Vaňorného ve Vysokém Mýtě dne 17.04.2010 od 8:30 do 15 hodin (8-20 hod zábor veřejného prostranství). Akci pořádá Římskokatolická farnost - děkanství, Försterova 161, Vysoké Mýto. Vzhledem ke svému  charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  16.04.2010

480/10


Rada města  s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na další 3 roky s obyvatelkou Domu s pečovatelskou službou: paní Nejedlá Věra nar. 23. 3. 1945, bytem DPS Javornického 432


Zodpovídá: p. Neumanová

Termín: ihned

481/10


Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 12 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto  paní Květě Janderové nar. dne 24. 10. 1929, bytem Vysoké Mýto, Hradecká 313 a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  p. Neumanová

Termín: ihned
 

482/10

Rada města schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2010 na projekty v oblasti životního prostředí:

ZO ČSOP   52/07 Vysoké Mýto, IČ 64772357; Studánky vysokomýtska - 6.000,-Kč

Speciální základní škola Vysoké Mýto, IČ 70851867; Obnova školní zahrady - učebny v přírodě - 6.000,-Kč Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ 00856878; Regenerace školní zahrady -  2.000,-Kč


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

483/10

Rada města bere na vědomí


zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 12.4.2010.

484/10


Rada města bere na vědomí

informace místostarosty, tajemnice, p. Tomáškové a Mgr. Junka.
                                                                                                       


Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta
 

Eva  T o m á š k o v á

členka RM