Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-13 ze dne 30.3.2010

07.04.10

 

Souhrn usnesení č. 13/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30.3.2010

369/10


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 30.3.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                             


370/10

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


program jednání valné hromady konané dne 30.3.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     371/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.
372/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


účetní závěrku za rok 2009 společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.

373/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


rozpočet organizace MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. na rok 2010.


                                                                                                         

374/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


plán činnosti organizace na rok 2010 předložený ředitelem MĚSTSKÉHO KLUBU Vysoké Mýto s.r.o.


                                                                                                                     375/10                                                                                 


Rada města schvaluje


rozdělení dotací města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2010 podle předloženého návrhu.


 Zodpovídá: lic. Romana Vondřejcová

                     vedoucí odboru SVZ

Termín:  duben 2010

                                                                                                                                376/10


Rada města schvaluje


aby firma RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno provedla organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pronájem stabilních zařízení pro měření rychlosti a monitorování jízdy na červené světlo a vymáhání nedoplatků na pokutách v katastrálním území města Vysokého Mýta za cenu 132.000 Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí ODO

Termín:  ihned


                                                                                                                                377/10


Rada města  s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, PSČ 721 08, Ostrava - Svinov jako dodavatelem akce Rekonstrukce chodníků v ulici Čelakovského.


Termín:           do 31.5.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                


378/10


Rada města  s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, PSČ 721 08, Ostrava - Svinov jako dodavatelem akce Rekonstrukce chodníků v ulici Choceňská.


Termín:           do 31.5.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                

379/10

Rada města  s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, PSČ 721 08, Ostrava - Svinov jako dodavatelem akce Vysoké Mýto - ulice U Stadionu - Veřejné osvětlení.


Termín:           do 31.5.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                380/10


Rada města  s ch v a l u j e

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem služby "Zpracování projektové dokumentace na akci: Zateplení Speciální školy č.p. 761 v ulici Rokycanova ve Vysokém Mýtě (úspory energie)" za nabídkovou cenu 114 000,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 26.04.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

           

    

                                                                                                     

381/10


Rada města  s ch v a l u j e

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem služby "Zpracování projektové dokumentace na akci: Zateplení ZŠ Jiráskova (úspory energie), Vysoké Mýto (pavilon „B", ulice Jiráskova 317,  1.stupeň + tělocvična, nám. Pod Kaštany 720)" za nabídkovou cenu 138 000,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 26.04.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                
382/10


Rada města o d k l á d á

uzavření smlouvy o dílo s firmou GAPA spol. s.r.o., Voštice 41, Litomyšlské předměstí - Vysoké Mýto, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 45538085 jako dodavatelem rekultivace pozemku č. 1215 v katastrálním území Hrušová ve vlastnictví města Vysokého Mýta za nabídkovou cenu 60 000,- Kč bez DPH.


Termín:           do 31.5.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


383/10


Rada města  o d k l á d á

Smlouvu č. Z_S24_12_8120019196 v předloženém znění o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci Vysoké Mýto, Pivovarská s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 v celkové výši 430 844,-Kč.


Termín:           do 31.8.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                
384/10


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15030709, DIČ: CZ15030709 jako dodavatelem projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby a dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele akce Rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše ve Vysokém Mýtě.


Termín: do 31.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

385/10


Rada města  u k l á d á

Zajistit přípravu všech podkladů k realizaci, zajištění stavebního povolení na akci Rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše ve Vysokém Mýtě.


Termín: do 31.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                

386/10


Rada města schvaluje


Rozpočet a odpisový plán na rok 2010 Základní školy Vysoké Mýto, Javornického.


Zodpovídá: ředitelka ZŠ Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned


           387/10                                                                                                                    


Rada města schvaluje


Rozpočet a odpisový plán na rok 2010 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova.


Zodpovídá: ředitel ZŠ Mgr. Miroslav Miška

Termín: ihned 

                                                                                                                                 

388/10

Rada města schvaluje


Rozpočet a odpisový plán na rok 2010 Základní školy Vysoké Mýto, Knířov


Zodpovídá: ředitelka ZŠ Mgr. Helena Mandíková

Termín: ihned


           

                                                                                                                     


389/10


Rada města schvaluje


Rozpočet a odpisový plán na rok 2010 Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto


Zodpovídá: ředitelka ZŠ Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned


                                                                                                                                 390/10


Rada města schvaluje


Rozpočet a odpisový plán na rok 2010 Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

           


                                                                                                                                 

391/10

Rada města schvaluje


Rozpočet a odpisový plán na rok 2010 Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned


           

                                                                                                                     


392/10


Rada města schvaluje


Použití části rezervního fondu ve výši 83 tis.Kč na krytí ztráty roku 2010 pro Mateřskou školu Lidická, Vysoké Mýto.Zodpovídá: ředitelka MŠ Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned  


                                                                                                                                 


393/10


Rada města schvaluje


Rozpočet a odpisový plán na rok 2010 Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Edita Lipavská

Termín: ihned


                                                                                                                                 


394/10


Rada města ukládá


Hradit případnou ztrátu hospodaření za rok 2010 z vytvořeného rezervního fondu jednotlivým ZŠ a MŠ Vysokého Mýta.


Zodpovídají: ředitelé ZŠ a MŠ Vysokého Mýta


                                                                                                                                395/10


Rada města schvaluje


přijetí finančního daru ve výši 10.000,-Kč slovy desettisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od  :

AGILE spol. s r.o. se sídlem Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 133, PSČ 562 01; IČ 150 30 741


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                                


396/10


Rada města souhlasí

s rozdělením dotačních finančních prostředků z rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2010 na projekty v oblasti životního prostředí dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                                397/10


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.493 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92  a paní Marií Kotrbovou, Odbojářská 600, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.04.2010


                                                                                                                                 


398/10


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č.797 zahrada, ul. Brandlova v k.ú. a obci Vysoké Mýto  za účelem zřízení předzahrádky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                                


399/10


Rada města schvaluje


ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 26.07.2006 mezi Městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem jako pronajímatelem a panem Davidem Vaňousem, V Břízkách 782, 566 01 Vysoké Mýto nar.18.06.1978 jako nájemcem na prostory v domě č.p.74 v obci Domoradice dohodou k 31.03.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.04.2010


                                                                                                                                

400/10


Rada města schvaluje


uzavření Nájemní smlouvy na prostory v č.p.74 o celkové výměře 267 m2  v obci Domoradice mezi Městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem jako pronajímatelem a panem Zbyňkem Dostálem, Jenišovice 4, 538 64 Jenišovice, nar.09.12.1980 za účelem provozu výrobny knedlíků a restaurace. Nájemné činí 3 081,- Kč/měs včetně DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.04.2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné se platí vždy za tři měsíce předem ( přičemž nájemné za toto období se stanoví jako ¼ ročního nájemného) a to vždy k 15. každého prvního měsíce čtvrtletí.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.04.2010 

                                                                                                                                

401/10

Rada města souhlasí

s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 02.04.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 02.04.2010


           

                                                                                                                     


402/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a společností Technika spol. s r.o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10, IČ: 61854522 jako nájemcem na nebytové prostory v objektu Litomyšlská brána  v Tůmově ulici v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2010


                                                                                                                                403/10

Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006577/VB/6 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou Ing. Ervinem Wacníkem, ředitelem společnosti GTT a.s, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00, IČ: 63080605 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2010


                                                                                                                                

404/10


Rada města stanovuje


k 1. 4. 2010 celkový počet zaměstnanců obce zařazených do městského úřadu na 109 + 8 strážníků Městské policie.


 Zodpovídá: tajemnice

 Termín:  1. 4. 2010


                                                                                                                                405/10

Rada města ukládá


vedoucímu Odboru dopravních a občanských agend odstranit nedostatky spolupráce s firmou Czech radar a systému SDP, který nevyhovuje požadavkům pro vymáhání pohledávek. Jedná se o pohledávkový systém, který není stále funkční.


Zodpovídá:    Mgr. Běloušek

Termín:           ihned


406/10

Rada města ukládá


řediteli Technických služeb Vysoké Mýto a vedoucímu Odboru stavební úřad, oddělení správy majetku dokončit identifikaci a ocenění dlouhodobého hmotného majetku (stavby - silnice, mosty, atd.).

Zodpovídá:    Ing. Svatoš, Ing.Karmín

Termín: 30.06.2010


407/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemnice.


                                                                                                                                                                               

           


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta