Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-12 ze dne 23.3.2010

29.03.10

 

Souhrn usnesení č. 12/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23.3.2010

349/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 23.3.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                            350/10


Rada města bere na vědomí


vedení kroniky Města Vysokého Mýta a povinných příloh za rok 2009.


                                                                                                         


351/10  
                                                                                           

Rada města souhlasí

s pořádáním produkce indiánského DUA EV včetně prodeje CD  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 24.25.a 26.03.2010 od 10:00 do 17:00 hodin. Akci pořádá pan Adalid Victor Heredia Choque, Zimova ul. 623/14, 142 00 Paha 4, IČ. 61263486,  zábor činí 3 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  24.03.2010 

352/10

Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.2031 o výpůjčce části pozemku, uzavřené dne 30.03.2009 mezi městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, se sídlem B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto jako půjčitelem a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02  Pardubice, IČ: 70885869 jako  vypůjčitelem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010


353/10


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.301 o nájmu pozemků, uzavřené dne 05.03.2009 mezi městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, se sídlem B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Technickými službami Vysoké Mýto, Čapkovská 46. 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 70888671 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2010

354/10

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č.310 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 23.12.2009 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Alešem Holušou, Tůmova 105, Vysoké Mýto, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodů demolice objektu. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.03.2010

355/10


Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č.311 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 23.12.2009 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Alešem Holušou, Tůmova105, Vysoké Mýto, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodů demolice objektu. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.03.2010 

356/10

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.112, uzavřené dne 01.04.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Zdeňkem Valáškem, Rokycanova 595, Vysoké Mýto, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodů demolice objektu. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.03.2010

357/10

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.261, uzavřené dne 13.01.1997 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Karlem Stružinským, Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodů demolice objektu. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.03.2010


358/10

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.48, uzavřené dne 13.01.1997 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Klementem Hladíkem, Družstevní 367, Vysoké Mýto, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodů demolice objektu. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.03.2010
359/10

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.155, uzavřené dne 31.10.2005 mezi městem Vysokým Mýtem a společností LIGMA spol.s r.o., T.G.Masaryka 906, 570 01 Litomyšl, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodů demolice objektu. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.03.2010

360/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002454/VB/8, Vysoké Mýto, A.V.Šembery, Vladislavova - v NN mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28. 02. 2010
361/10


Rada města schvaluje


odročení soudního jednání za účelem zjištění dodržování dohody o splácení dluhu s Petr Ščučka, bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2010


                                                                                                                                362/10


Rada města schvaluje


udělení dotací města Vysokého Mýta na aktivity v kultuře na rok 2010 podle přiloženého seznamu.Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  duben 2010

363/10


Rada města schvaluje


udělení nepeněžního věcného daru - účast na přípravném soustředění příslušníků HZS ČR ve školícím středisku Hamr, Ostravice ve dnech 12. - 16. 4. 2010  - Petru Jokešovi za vynikající reprezentaci města a Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto v roce 2009.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
364/10


Rada města schvaluje


udělení dotace Petru Jokešovi ve výši 3 000 Kč na náklady spojené s účastí na ME v TFA v Lipsku 10. - 12. 6. 2010.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  duben 2010
365/10


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :

program jednání valné hromady konané dne 23. 3. 2010 dle předloženého návrhu.


366/10


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o bere na vědomí :

Zprávu jednatele ke sněhové kalamitě z ledna 2010
367/10


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o schvaluje :

- nákup 2 automobilů Mitsubishi L-200 za celkovou cenu 1,040.000 Kč bez DPH

- záměr přijetí úvěru ve výši 1.500.000 Kč na nákup 3 automobilů.                                                                                             368/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty.

                                              

           Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta