Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2005-16 ze dne 19. 4. 2005

25.04.05

 
U s n e s e n í    č. 16/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 19. 4. 2005
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
282/05
s přijetím finančního daru: 
ve výši 10.000,-Kč slovy desettisíckorunčeských od – První Vysokomýtské stavební společnosti s r.o.
sídlo: Vysoké Mýto, Hradecká  364/II,  okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01
IČ: 150 29 956
na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
283/05
s použitím finanční částky za sběr drobného hliníku na ekologickou výchovu   – odměny pro vítězné třídy.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
284/05
pořad schůze rady města konané dne 19.4.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
285/05
rozpočet MŠ Kamarádi na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Štindlová
                                                                                    
286/05         
odpisový plán MŠ Kamarádi na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Štindlová
 
 
287/05
odpisový plán MŠ „Pod Smrkem“ na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Jílková
 
 
288/05
odpisový plán MŠ Lidická na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Wichová
 
 
289/05
rozpočet MŠ Slunečná na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Pešinová
 
 
290/05
odpisový plán MŠ Slunečná na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                    Z: p. Pešinová
 
291/05
rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
 
 
292/05
Darovací smlouvu mezi převodcem – Pardubický kraj a nabyvatelem – Město Vysoké Mýto ve věci bezúplatného převodu majetku výdejny obědů v ZŠ Javornického Vysoké Mýto v celkové hodnotě 486 879,60 Kč včetně DPH.
 
                                                                                     Z: sl.Mgr.Faifrová
                                                                                                                                             T: ihned
 
293/05
přidělení bytu  č. 4 v Domě s pečovatelskou službou ve Vysokém Mýtě, Komenského 124,  paní Kolodějové Martě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Fajglová
                                                                                     T: ihned
 
 
294/05
směnu bytů mezi manželi Bezdíčkovými Jiřinou (nar. 23.11.1956) a Miroslavem (nar.4.10.1955),  bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto, č.bytu 7 velikosti 3+1 a manželi Špatenkovými Lianou (nar.17.9.1975) a Luďkem (nar.4.3.1967), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, č.bytu 7 velikosti 2+1.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
295/05
přidělení bytu č. 5 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě manželům Meldovým Lucii (nar.8.3.1974) a Jiřímu (nar.25.11.1975) oba bytem Nám. Naděje 772, Vysoké Mýto. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 3 let s možností prodloužení vždy o 3 roky, budou-li nájemci plnit podmínky dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení bytu je navrácení bytu č. 1 v č.p.772 v ulici Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě městu Vysoké Mýto.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
                                                                                    T: ihned
 
 
296/05
přidělení bytu č. 1 v č.p.772 v ulici Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě velikosti 2+1 manželům Hospodkovým Petře (nar. 12.1.1978) a Vítovi (nar.17.1.1978) oba bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto za podmínky navrácení bytu č. 19 v č.p.782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě  městu Vysoké Mýto a za podmínky, že se manželé Hospodkovi přihlásí k trvalému pobytu v č.p. 772, ul. Nám.Naděje, Vysoké Mýto. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 3 let s možností prodloužení vždy o 3 roky, budou-li nájemci plnit podmínky dle nájemní smlouvy .
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
297/05
rozpočet M-klubu Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Dr. Mlíka
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
298/05
program oslav 60. výročí ukončení druhé světové války ve spolupráci s Regionálním muzeem.
 
60. výročí osvobození
 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
 
5. května 2005 v 16.00 hodin
slavnostní zahájení výstavy
KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NA VYSOKOMÝTSKU
 
Vystaveny budou nejen fotografie Vysokomýtska z konce druhé světové války, ale i dobové uniformy, zbraně, modely bojové techniky a mnohé další.
 
Součástí zahájení výstavy bude promítání dobového snímku z osvobození Vysokého Mýta v květnu 1945 ze soukromého archivu Josefa Ševčíka a vystoupení akordeonisty s dobovými písněmi.
 
 
Město Vysoké Mýto
 
5. května 2005 v 15.00 hodin
pietní akt u  pamětní desky na budově MěÚ v Jiráskově ulici
za přítomnosti poslance ČR Pavla Severy a představitelů města.
Hudební doprovod Choceňačka.
 
 
                                                                                    
299/05
dopis starosty Jaroměře ohledně slavnostního odhalení sochy generála George S. Pattona v obci Dýšina.
 
 
300/05
dopis Rolanda Hörzenauera ze dne 13.4.2005.
 
 
301/05
informace starosty města.
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta