Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-08 ze dne 23.2.2010

03.03.10

 

Souhrn usnesení č. 08/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23.2.2010


235/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 23.2.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                

236/10


Rada města vydává


nařízení č. 2/2010 o zákazu vstupu do lesů.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín: ihned


                                                                                                                                                            237/10


Rada města odkládá


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 12 v čp. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě podané proti Hana Fikejzová, bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto a trvá na vyklizení bytu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2010


                                                                                                                                


238/10


Rada města neschvaluje


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě manželům Michalu (nar. 26.12.1968) a Darině (nar. 21.04.1971) Mikerovým, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2010                                                                                               

239/10


Rada města neschvaluje


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě manželům Evě (nar. 30.01.1973) a Juliu (nar. 28.08.1973) Mikerovým, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2010


                                                                                                         


240/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Svatošovou (nar. 25.03.1972), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010


                                                                                                                                


241/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010


                                                                                                                                242/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kryčem (nar. 20.11.1974), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010                                                                                               

243/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Slavíkem (nar. 04.07.1986), bytem Vraclav 168 na dobu určitou do 31.07.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010


                                                                                                                     244/10


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou (nar. 24.03.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2010


                                                                                                                     245/10


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1973), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2010


                                                                                                                                


246/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi  Petrem (nar. 14.02.1969) a Martinou (nar. 18.07.1971) Jenšovskými, oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010

                                                                                                                                

247/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Florianovou (nar. 15.10.1966), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010


                                                                                                                                


248/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Suchým (nar. 05.05.1986), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010


                                                                                                                                


249/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Bohumilou Švecovou (nar. 28.08.1979), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010


                                                                                                                     


250/10


Rada města neschvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 18 v čp. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě podané proti manž. Jiří a Zuzana Syroví, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto a trvá na vyklizení bytu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.02.2010                                                                                                          

251/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a společností TVARMETAL s.r.o., IČ: 27493202, se sídlem V Kasárnách 912, Litomyšlské Předměstí, 566 01, Vysoké Mýto v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 03. 2010


           

                                                                                                                                                            

252/10


Rada města zrušuje


usnesení č.153/10 ze dne 02.02.2010, kterým schválila uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi panem Josefem Pluhárem, nar.01.01.1963, bytem  Prokopa Velikého 711, Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem na garáž o výměře 13,50 m2 v č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto ke dni 01.03.2009


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                                253/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu garáže v č.p.116  ul. Gen. Závady v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                                 


254/10

Rada města posoudila

petici občanů č.p. 715, 716 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě o snížení nájemného v bytech ve shora uvedených domech a zaujala k ní následující stanovisko:

1) byty v domech čp. 715, 716 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě nejsou určeny jako byty pro sociálně potřebné

2) nájemné v bytech je řádově nižší, než je obvyklá výše nájemného v obdobných bytech, které nejsou ve vlastnictví Města Vysoké Mýto

3) výše nájemného byla zvýšena v souladu s platnými právními předpisy

4) náklady na údržbu domů a plánované opravy a rekonstrukce převyšují vybírané nájemné, z těchto důvodu se tedy uvedená petice odkládá.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                                                

255/10

Rada města bere na vědomí

nabídku firmy Eurest na zajišťování školního stravování ve Vysokém Mýtě.

                                                                                                                                256/10


Rada města neschvaluje


vypsání poptávkového řízení na zajišťování školního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v objektech základních škol ve Vysokém Mýtě.

                                                                                                                                 


257/10


Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta