Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-07 ze dne 16.2.2010

01.03.10

 

Souhrn usnesení č. 07/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16.2.2010168/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 16.2.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

                                                                                                                     

169/10

Rada města jmenuje

pro kontrolu úplnosti, posouzení a vyhodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku  „Vnitřní vybavení pro Centrum sociálních služeb, Vysoké Mýto - novostavba" hodnotící komisi v tomto složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):


Předseda komise - Ing. František Jiraský, místostarosta města

(Eva Tomášková, radní města)

Člen komise -           Ing. Jiří Fišer, hlavní inženýr projektu CSS, BKN s.r.o.

                                   (Ing. Pavel Král, jednatel společnosti BKN s.r.o)

Člen komise -           Ing. Michal Holý, projektový manager První regionální rozvojová a.s.,

Pardubice

                                   (Ing. Zdeněk Herman, TDI První regionální rozvojová a.s. ,Pardubice )

Člen komise -           Ing. Miluše Horská, ředitelka Speciální školy Svítání,

(Vondřejcová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

Člen komise -           JUDr. Libor Poláček, vedoucí OP

(Radmila Pacltová, referent OP)

Čelen komise -         Petra Řeháková, ředitelka Denního centra Berenika

(Ing. Jan Plachý, ředitel Vysokomýtské nemocnice)

Člen komise -           Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

(Lubomír Dostál, referent OÚP)


Hodnotící komise bude rovněž v souladu s § 71 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), plnit funkci komise pro otevírání obálek a je rovněž pověřena v souladu s § 59 odst. 3 zákona posoudit kvalifikaci uchazečů.Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                

170/10


Rada města s ch v a l u j e

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v předloženém znění na akci : Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto s firmou OLSPOL s.r.o.,Svitavy, T.G.Masaryka č.p. 30, PSČ 568 02, IČ: 27466701, DIČ: CZ27466701 v celkové výši 51 115 855 Kč vč. DPH.


Termín:           31.03.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                

171/10


Rada města schvaluje 


limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2010 dle  předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

172/10


Rada města bere na vědomí


návrh rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2010 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

173/10


Rada města schvaluje


předložený  odpisový  plán Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2010.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned
174/10


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Knířov, IČ: 70998671, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2009.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned

175/10


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Knířov, IČ: 70998671, převést výsledek hospodaření organizace za rok 2009 do rezervního fondu organizace.

                                                                 

Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned


176/10


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2009.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
177/10


Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Základní škola Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převést výsledek hospodaření organizace za rok 2009 do rezervního fondu organizace.

                                                                 

Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned


178/10


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Jiráskova Vysoké Mýto, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2009.


Zodpovídá:   ředitel organizace

Termín:           ihned179/10


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Jiráskova Vysoké Mýto, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto pokrýt ztrátu z rezervního fondu organizace.

                                                                 

Zodpovídá:  ředitel organizace

Termín:       ihned


180/10


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto,
IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2009.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
181/10


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převést výsledek hospodaření organizace za rok 2009 do rezervního fondu organizace.

                                                                 

Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned


182/10


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kamarádi Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2009.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
183/10


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převést výsledek hospodaření organizace za rok 2009 do rezervního fondu organizace.

                                                                 

Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned
184/10


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2009.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
185/10

Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převést výsledek hospodaření organizace za rok 2009 do rezervního fondu organizace.

                                                                 

Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned


186/10


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pod Smrkem Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2009.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
187/10


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto pokrýt ztrátu z rezervního fondu organizace.

                                                                 

Zodpovídá:  ředitelka organizace

Termín:       ihned
188/10


Rada města   s ch v a l u j e


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto,
IČ: 70888671, Čapkovská 46, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2009.


Zodpovídá:   ředitel organizace

Termín:           ihned
189/10


Rada města  ukládápříspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, použít v plné výši výsledek hospodaření organizace za rok 2009 ke krytí části ztráty minulých let.


Zodpovídá: ředitel organizace

Termín: ihned
190/10


Rada města schvaluje


změnu splatnosti nájemného pro rok 2010 vyplývající ze smlouvy č.325 o nájmu nemovitostí ze dne 11.01.2006 ve znění pozdějších dodatků a to jednorázově k 15.12.2010.


Zodpovídá:   Ing. M. Zima

Termín:           ihned191/10


Rada města bere na vědomí


předložený rozpočet Mateřské školy Lidická Vysoké Mýto na rok 2010.

                                                          

                                  

192/10

          

Rada města schvaluje


předložený odpisový plán Mateřské školy Lidická Vysoké Mýto na rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned

                                                                                                                                            


193/10


Rada města bere na vědomí


předložený rozpočet Mateřské školy Kamarádi Vysoké Mýto na rok 2010.

194/10


Rada města schvaluje


předložený odpisový plán Mateřské školy Kamarádi Vysoké Mýto na rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned

195/10


Rada města bere na vědomí


předložený rozpočet Mateřské školy Slunečná Vysoké Mýto na rok 2010.

196/10


Rada města schvaluje


předložený odpisový plán Mateřské školy Slunečná Vysoké Mýto na rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned
197/10


Rada města bere na vědomí


předložený rozpočet Mateřské školy Pod Smrkem Vysoké Mýto na rok 2010.198/10

Rada města schvaluje


předložený odpisový plán Mateřské školy Pod Smrkem Vysoké Mýto na rok 2010.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           ihned

199/10


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč MS ČČK Vysoké Mýto na činnost.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  15. 3. 2010

200/10


Rada města schvaluje

výroční zprávu města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2009 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           únor 2010
201/10


Rada města schvaluje

mandátní smlouvu s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o. na přípravu a organizaci slavnostního večera udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2009.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           únor 2010
202/10


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 25.05.2009  mezi společností IMMOTEL a.s., IČ: 28187083 se sídlem Nad Santoškou 1420/8, 150 00  Praha 5, Smíchov jako pronajímatelem a  městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, se sídlem B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2010
203/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p.116 na pozemku označeném jako p.p.č.1225 zastavěná plocha a nádvoří v  ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto, označených dle výkresové dokumentace pod č.322, 323, 321, 324, 325 a 326, to vše o celkové výměře 57,40 m2 mezi městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a. MUDr. Janou Šrámkovou, nar. 23.08.1969, U Cihelny 819, 561 51  Letohrad za účelem provozování lékařské praxe - rozšíření ORL ambulance.  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.03.2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 500,- Kč/m2/rok.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2010
204/10


Rada města souhlasí


s prodejem ručně malovaných kamenů a přívěsků zhotovených v chráněné dílně pro paní Taťjánu Koubkovou, Zlatá stezka 1191/6, 790 01 Jeseník, IČ: 68906951, na pozemku označeném jako, p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dle předložené situace  a to nepravidelně dva dny v měsíci v průběhu roku 2010, přičemž poplatek za pronájem plochy 1m2 bude hrazen vždy v den prodeje. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2010
205/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28. 02. 2010
206/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemků označených jako p. p. č. 2026 a 2028 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú Vysoké Mýto včetně opěrné zdi na hranici mezi předmětnými pozemky a pozemku označeném jako p. p. č. 2027 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


207/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje části pozemků označených jako p. p. č. 3215/3, 3226/1 a 3231/1 trvalý travní porost obci a k.ú Vysoké Mýto o celkové výměře cca 50.000 m2 v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned
208/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú Vysoké Mýto o celkové výměře cca 2.400 m2 v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned
209/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 32 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k. ú. Brteč panu Miroslavu Petráňovi (nar.: 15.12.1976), bytem Brteč 26, Vysoké Mýto za kupní cenu 7.712,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.03.2010
210/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje převod vlastnických podílů na pozemcích označených jako p. p. č. 4654/48 a 4678/14 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.03.2010

211/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje uzavření kupní smlouvu č.UZSVM/HUO/6039/2009-HUOM-H/UO/2008/3691-Za na převod pozemků označených jako p. p. č. 3237/2 ostatní plocha - manipulační plocha a 6308/16 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.03.2010
212/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Horákem (nar. 05.05.1969), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010213/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Vendulkou Rejnušovou (nar. 14.05.1957), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010
214/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jaroslavou Šimkovou (nar. 25.01.1956), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010

215/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 678 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě s manželi Rudolfem (nar. 22.11.1952) a Danou (nar. 29.09.1952) Walterovými, oba bytem Větrná 678, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010
216/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Vondřejcovou (nar. 10.07.1980), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010
217/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Seidlovou (nar. 26.03.1985), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010
218/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Tomášem Kusým (nar. 02.04.1989), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010219/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Janou Šedovou (nar. 17.08.1973), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010
220/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Novákem (nar. 07.02.1973), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010
221/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Vladykovou (nar. 13.08.1936), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010


¨


222/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Viktorem (nar. 07.02.1958) a Rajou (nar. 01.01.1957) Bezrodnými, oba bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010


223/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Helenou (nar. 22.09.1938) a Josefem (nar. 06.02.1949) Černými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010
224/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Markétou (nar. 25.01.1975) a Josefem (nar. 02.01.1975) Perkovými, oba bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010
225/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Fejlem (nar. 25.08.1964), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010
226/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Bretšnajdrovou (nar. 22.04.1988), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010

227/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Konečným (nar. 22.11.1954), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010

228/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Markem Faitem (nar. 21.11.981), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010

229/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Václavem Steinem (nar. 19.04.1966), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010

230/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Ivanou Winterovou (nar. 20.02.1964), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Winterová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána ve školství ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010

231/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Oldřichem Tašnerem (nar. 13.08.1982), bytem Budislav 64. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 40.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Josef Sůva (nar. 06.04.1980), Brandlova 505, Vysoké Mýto,

3.   Hana Lukašíková (nar. 19.03.1983), V Břízkách 777, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010

232/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Klementovou (nar. 02.08.1985), bytem Větrná 714, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Josef Bečička (nar. 13.04.1958), V Peklovcích 505, Vysoké Mýto,

3.   Michal Till (nar. 16.05.1989), Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010233/10


Rada města schvaluje


služební cestu řediteli Městské galerie Vysoké Mýto PhDr. Pavlu Chalupovi do Francie ve dnech 19.-26.2.2010.234/10


Rada města bere na vědomí

informace starosty.                                                                                                                                                                                                                                 

           

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta