Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-06 ze dne 9.2.2010

15.02.10

 

Souhrn usnesení č. 06/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9.2.2010
163/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 9.2.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

                                                                                             

                                                                                                                                            


164/10


Rada města s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 13 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto  panu Jaroslavu Sedlákovi, nar. 13. 1. 1939 bytem Výrava 51, okr. Hradec Králové a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  Edita Neumanová

                    zástupce vedoucí OSS

Termín: ihned

                    

                                                                                                                                165/10


Rada města s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 10 v DPS Komenského 124 pí Radce Hyksové, nar. 15. 11. 1971, bytem DPS Komenského 124 a p. Petru Hyksovi nar. 22. 9. 1971, bytem DPS Komenského 124 V. Mýto a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok.


Zodpovídá: Edita Neumanová

                   zástupce vedoucí OSS

Termín: ihned


                                                                                                                     

166/10

Rada města schvaluje


uzavření mandátní smlouvy na technický dozor investora  na akci „Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto" s Ing. Jiřím Vanžurou, bytem Taušlova 159, 561 51 Letohrad.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

                                                                                                                                

167/10

                                                                                             

Rada města bere na vědomí

informace starosty a Mgr. Junka.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     

                       

 

           

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta