Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-03 ze dne 19.1.2010

28.01.10

 

Souhrn usnesení č. 03/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 19.1.201067/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 19.1.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                


68/10

Rada města schvaluje

doplněná Pravidla pro vydávání Vysokomýtského zpravodaje s platností od 1.1.2010.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

                                                                                                                     

69/10


Rada města schvaluje


přidělení bytu č. 11 v DPS Javornického 432, Vysoké Mýto paní Šturzové Věře, nar. dne 12. 1. 1933, bytem T. G. Masaryka 956 Týniště nad Orlicí a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: zástupce vedoucí odboru Edita Neumanová

Termín: hned


                                                                                                                     


70/10              


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč MS ČČK Domoradice na uspořádání kulturních akcí pro děti.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  31. 1. 2010

                                                                                                                     71/10


Rada města bere na vědomí


nabídku p. Ondřeje  Hudečka, vydavatele oblastních novin TRS na uzavření smlouvy o spolupráci a propagaci města.


                                                                                                                     


72/10


Rada města s ch v a l u j e

dodatek č. 3 v přeloženém znění smlouvy o dílo č.09/2009 na akci : „Domov důchodců Vysoké Mýto -novostavba s firmou PROFISTAV LITOMYŠL, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, DIČ: CZ27742741.


Termín:           31.01.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


73/10


Rada města s ch v a l u j e

v případě obdržení grantu Pardubického kraje na akci městský dům čp.121, Vladislavova ulice, Vysoké Mýto-Choceňské Předměstí rejstříkové číslo 102270 na opravu střechy (výměna krytiny, oprava a výměna krovů) dotaci na tentýž účel paní Ivoně Malkrab, Vladislavova 121, Vysoké Mýto-Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto ve výši 10000Kč.


Termín:           do 31.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


74/10


Rada města s ch v a l u j e

v případě obdržení grantu Pardubického kraje na akci opravu Sochy Panny Marie, rejstříkové číslo 17778/6-4117/2 Vysoké Mýto- Litomyšlské Předměstí dotaci na tentýž účel panu Ing. Stanislavu Brunclíkovi, Sruby 1, 565 44 ve výši 10000 Kč.


Termín:           do 31.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

75/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Tintěrou (nar. 19.10.1969), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
76/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
77/10


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 21 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé David (nar. 07.07.1973) a Vlasta (nar. 13.01.1973) Stoklasovi, oba bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto za byt č. 6 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Libor (nar. 17.02.1956) a Božena (nar. 23.01.1960) Kopečtí, oba bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
78/10


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 4 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Eva Loskotová (nar. 22.12.1948), bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto a Jaromír Loskot (nar. 14.02.1951), bytem Javorník 6 za byt č. 3 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Andrea Burešová (nar. 26.05.1971), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto a Kamil Bureš (nar. 29.07.1970), bytem Dobříkov 137.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010


79/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
80/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou (nar. 15.12.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010


81/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Růženou (nar. 17.10.1962) a Robertem (nar. 15.02.1970) Dančovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
82/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
83/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
84/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

85/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

86/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

87/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Igorem (nar. 08.01.1985) a Mariannou (nar. 04.09.1984) Horváthovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

88/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 30 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979) a panem Romanem Cibulou (nar. 05.05.1973), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.01.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

89/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy pí Giňová uzavře s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.300,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
90/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 54 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 28.10.1980) a Milanem (nar. 28.11.1965) Mikovými, oba bytem Fibichova 138, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.01.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
91/10


Rada města neschvaluje


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 857  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Petru Bykarovi (nar. 04.01.1983) a paní Nataše Bykarové (nar. 11.11.1971), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 19.01.2010
92/10


Rada města odkládá


uzavření Smlouvy č.1025 o nájmu pozemku mezi Ing. Jitkou Machatou CSc. nar.18.10.1943, bytem Předvoje 4/289, 162 00 Praha 6 jako pronajímatelem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2010
93/10


Rada města odkládá


uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti ke smlouvě č.1025 o nájmu pozemku mezi Ing. Jitkou Machatou CSc. nar.18.10.1943, bytem Předvoje 4/289, 162 00 Praha 6 jako pronajímatelem a městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2010
94/10


Rada města schvaluje


podání písemné žádosti o prodloužení platnosti a účinnosti Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25.05.2009, uzavřené mezi společností IMMOTEL a.s., IČ: 28187083 se sídlem Nad Santoškou 1420/8, 150 00  Praha 5, Smíchov jako pronajímatelem a  městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, se sídlem B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto jako nájemcem.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2010
95/10

Rada města schvaluje


výpověď Smlouvy č.36 o nájmu pozemků. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2010
96/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto označené dle výkresové dokumentace č.121 a dále jednu třetinu prostor označených v projektové dokumentaci č. 122, 123, 124 a to vše o celkové výměře 31,40 m2 za účelem zřízení zubní ordinace mezi městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a. MUDr. Michalem Teplým, nar.28.07.1983, bytem 565 43 Zámrsk, č.p.155 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.02.2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 500,- Kč/m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2010

97/10

Rada města schvaluje


doporučení k otevření ambulance zubního lékaře ve Vysokém Mýtě dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned


98/10


Rada města zrušuje


usnesení Rady města č.1411/09 ze dne 22.12.2009.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned99/10


Rada města schvaluje


uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.128 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysokým Mýtem a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovna jako právním nástupcem České národní zdravotní pojišťovny, se sídlem Ječná 39, Praha 2, IČ: 47672234 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2010
100/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysoké Mýto a VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 01. 2010
101/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o b realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění mezi městem Vysoké Mýto a VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 01. 2010
102/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 01. 2010103/10

Rada města  bere na vědomí

děkovný dopis Diakonie Broumov Českému červenému kříži Vysoké Mýto za celoroční obětavou práci při organizování humanitárních sbírek.104/10


Rada města souhlasí


s vyvěšením tibetské vlajky na budovu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě na protest proti porušování lidských práv v Tibetu a připojuje se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet".


Zodpovídá: vedoucí OVV
105/10


Rada města schvaluje


kvalifikační a hodnotící kriteria koncesního řízení na provozování Domova pro seniory dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Jiraský

Termín: ihned


                                                                                             


106/10

                                                                                                                     

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice, starosty a místostarosty.                                                                                                                             

                                  

                                   

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta