Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 19.2.2020

Usnesení RM č. 2005-13 ze dne 29. 3. 2005

08.04.05

 
U s n e s e n í    č. 13/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 29.3.2005
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
215/05
s udělením státního občanství ČR Tiboru Bílému, nar. 18.11.1973, Monice Bílé, nar. 28.10.1974, Leonu Bílému, Tiboru Bílému, Kristině Bílé, všichni bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova čp. 156
 
                                                                                     Z: p. Pacltová
                                                                                     T: ihned
 
 
216/05
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc březen 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
217/05
pořad schůze rady města konané dne 29.3.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
218/05
dotaci občanskému sdružení Kontakt Česká Třebová ve výši 1.000,-- Kč.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned                        
 
 
 
219/05
dotaci Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, pobočce Česká Třebová ve výši 1.000,-- Kč.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
220/05
bezplatný pronájem stanu na náměstí dne 14.5.2005 pro akci Karneval Rio de Mejto, který organizuje DDM Mikádo Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
221/05
dotaci na vydání knihy „Oběti předcházejí vítězstvím“ ve výši 1.500,-- Kč a doporučuje objednat 10 ks výtisků.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
222/05
služební zahraniční cestu pro místostarostu Ing. Martina Krejzu do Německa ve dnech 7.- 10.4.2005.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
223/05
předložený rozpis rozpočtu M- klubu Vysoké Mýto na rok 2005.
 
224/05
sdělení vedoucí OSK a doporučuje objednat prezentaci města v publikaci Pardubický kraj na ½ strany A4 za 13.776 Kč a umístění fotografie města na titulní stranu publikace za cenu 10.000,-- Kč.
 
225/05
přípravu oslav 60. výročí konce války ve Vysokém Mýtě.
 
226/05
přípravu besedy zástupců Policie ČR, Městské policie a bezpečnostní služby Čimbora Servis s občany Vysokého Mýta, která se uskuteční dne 2.5.2005 v sále ZUŠ Vysoké Mýto.
 
227/05
informace starosty a místostarosty.
 
 
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
228/05
s poskytnutím dotace dobrovolnickému centru Světlo z Ústí nad Orlicí.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
229/05
s prodloužením doby splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Pražská věž (dle smlouvy č.23 o nájmu) do 31.03.2005 panu Jiřímu Blažkovi, Ostrovní 1263, Choceň.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta