Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 31.5.2020

Usnesení RM č. 2010-01 ze dne 5.1.2010

11.01.10

 

Souhrn usnesení č. 01/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5.1.2010
1/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 5.1.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                2/10


Rada města schvaluje


ceník zboží a služeb v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     3/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 242 v ulici Vrchlického ve Vysokém Mýtě s manželi Josefem (nar. 06.06.1975) a Renatou (nar. 27.03.1972) Giňovými, oba bytem Vrchlického 242, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010


4/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Bartošem (nar. 14.11.1977), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010


5/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Romanou Židikovou (nar. 16.05.1968), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto a Ivanem Židikem (nar. 24.06.1975), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

6/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Viktorem Ivanjukem (nar. 07.09.1970), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

7/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Horváthovou (nar. 11.03.1955), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

8/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s panem Janem Zimou (nar. 05.03.1987), bytem Sportovní 4, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Zima plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010


9/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar. 13.06.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manž. Giňovi uzavřou s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

10/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

11/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 30.12.1960) a Annou (nar. 28.09.1964) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

12/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
13/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

14/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Horváthem (nar. 10.12.1987) a paní Marii Petikovou (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
15/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 15.11.1971) a Růženou (nar. 07.02.1977) Csocsovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

16/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.01.1973) a Juliem (nar. 28.08.1973) Mikerovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

17/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 21.11.1979) a Danou (nar. 15.10.1987) Csocsovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.201018/10


Rada města schvaluje

přestěhování některých nájemníků v bytovém domě v ulici Husova 156 ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
19/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Kvintusovou (nar. 22.06.1940), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.01.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
20/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Stanislavou Braunerovou (nar. 25.11.1955), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.01.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
21/10


Rada města bere na vědomí

sdělení bytové komise, týkající se Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1, čl. III Přidělování bytů s předplaceným nájemným.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 05.01.2010
22/10


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 1295/09 ze dne 01.12.2009.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 05.01.2010

23/10

           

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Macákem (nar. 16.12.1964), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

24/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 32 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k. ú. Brteč předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.01.2010

25/10


Rada města nesouhlasí


s uzavřením Nájemní Smlouvy č.007/09 mezi Ing. Stanislavem Brunclíkem, Litomyšlská 65 Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru další jednání s majitelem pozemků, případně  dohodnout vypracování znaleckého posudku na výši nájmu nebo kupní ceny.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.01.2010

26/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.224 o pronájmu části oplocení mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o., Litomyšlská 71, Vysoké Mýto, IČ: 27543111 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.01.2010

27/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-2005576/P/1 o smlouvě budoucí o odkupu pozemku se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.01.2010

28/10


Rada města schvaluje

smlouvu č. 08008613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí v předloženém znění na realizaci akce "CZ.1.02/3.2.00/08.01362 Zateplení objektu MŠ Slunečná, Slunečná 220, Vysoké Mýto, vedenou pod evid. číslem ISPROFIN 1152220287.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:  ihned

29/10

Rada města schvaluje

podání žádosti  v rámci grantového programu č. 53 z OP LZZ - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy


Termín:           29. ledna 2010

Zodpovídá:      tajemnice MěÚ


                                                                                                                     30/10


Rada města schvaluje

nabídku na zpracování  rozšířené studie proveditelnosti pro „Technologické centrum ORP" a podkladů na projekt „Dílna kvality" v odkazu na výzvu OP LZZ č. 53 zpracovanou firmou A 21 včetně dohodnuté  ceny.


Termín:           28. května 2010

Zodpovídá:      tajemnice MěÚ


                                                                                                                                             

31/10

                                                                                                                                

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Kejzlarové a Mgr. Junka.

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                             

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta