Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 4.8.2020

Usnesení RM č. 2005-10 ze dne 8. 3. 2005

17.03.05

 
U s n e s e n í    č. 10/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 8.3.2005
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
167/05
s prodloužením lhůty k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí schválený ZM 16.6.2004 usnesením č. 100/04 ke dni 30.6.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
168/05
s konáním sbírky „Pomozte dětem“, která se bude konat ve Vysokém Mýtě ve dnech 14. – 28.3.2005.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
169/05
pořad schůze rady města konané dne 8.3.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
170/05
Směrnici č.B2/05 pro přidělování nájemních bytů určených pro příjmově vymezené osoby v domech postavených městem Vysoké Mýto, na které byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
171/05
postup vůči společnosti KOBRA - CARGO ve věci uzavření dodatku ke Smlouvě nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené dne 17.4.2003 ve znění předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
172/05
komisi pro výběr dodavatele na stavební úpravy v čp. 53/II Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ropek
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
173/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný, případně maximálně za cenu dle znaleckého posudku převod pozemků p.č. 1414/1 a p.p.č. 1414/2 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemků na město Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 16.3.2005
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
174/05
stížnost  p. Stratílka na mylnou informaci o firmě Stratílek při udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2004.
 
175/05
informace starosty.
 
 
 
176/05
změnu termínu zasedání RM na den 16.3.2005 ve 14.00 hod.
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
177/05
RM ukládá řediteli M-klubu otisknout  v  Karosáři a Vysokomýtském  zpravodaji omluvu za špatnou interpretaci pracovního nasazení p. Kadavého ve firmě Stratílek při udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2004.
 
                                                                                     Z: p. Dr. Mlíka
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Jiří  K o v a ř í k
člen RM