Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2009-38 ze dne 3.11.2009

13.11.09

 

Souhrn usnesení č. 38/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 3.11.2009

1196/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 3.11.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                             


1197/09


Rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města prominout pohledávku ve výši 103.024,-Kč vyplývající ze smlouvy č.351 o nájmu pozemků uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a organizací Technické služby Vysoké Mýto Čapkovská 46, 566 01  Vysoké Mýto


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          

1198/09


Rada města  z r u š u j e

usnesení Rady města č.951/09 ze dne 25.08.2009.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

1199/09

Rada města  s o u h l a s í

s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 09.11.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                    

1200/09

Rada města  bere na vědomí

provedení opravy oplocení u ZŠ Jiráskova, budova Pod Kaštany č.p. 720 v rozsahu nabídky společnosti T string Pardubice a.s. Náhrada plotových dílů zinkovanými panely NYLOFOR 3D.


Zodpovídá:     vedoucí OSÚ

                                                                                 Termín:           31.12.2009


                                                                                             

1201/09

Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene s Obcí Slatina, IČ: 00279510, se sídlem Slatina č.p. 22, PSČ 566 01, dle předloženého znění.                                                                       

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.11.2009


                                                                                   


1202/09


Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení:

ZM vydává vyhlášku č. 3/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o systému nakládání s odpadem).


                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           termín: 16.12.2009


                                                                                                         

1203/09


Rada města zaujímá


stanovisko k dokumentaci vlivů na životní prostřední záměru „Rychlostní komunikace R 35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Jiraský

Termín: ihned


1204/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Felgra.

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta