Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2009-37 ze dne 27.10.2009

03.11.09

Souhrn usnesení č. 37/09

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 27.10.2009

1160/09

Rada města s c h v a l u j e
pořad schůze rady města konané dne 27.10.2009 dle předloženého návrhu.


1161/09

Rada města projednala a bere na vědomí
plán zimní údržby pro období 2009/2010.

1162/09

Rada města schvaluje
odpuštění nájmu bazénu po dobu konání Velké ceny města Vysokého Mýta v plavání dne 24. 10. 2009.

Zodpovídá: vedoucí OKVM
Termín: 30. 11. 2009


1163/09

Rada města neschvaluje
poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 10 000 Kč Plaveckému klubu Vysoké Mýto na uhrazení nákladů za pronájem bazénu na plavecké tréninky.

Zodpovídá: vedoucí OKVM
Termín: 30.11.2009

1164/09

Rada města bere na vědomí
žádost TJ Sokol Vysoké Mýto o poskytnutí dotace města Vysokého Mýta a požaduje vyúčtování dotace na akci „Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žáků a dorostenců konaného ve dnech 13. a 14. 6. 2009“.

Zodpovídá: vedoucí OKVM
Termín:ihned

1165/09

Rada města s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy č.195 o nájmu nemovitostí se společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 27543111, se sídlem Litomyšlská 71, Vysoké Mýto v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1166/09

Rada města s ch v a l u j e
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.1008 s předkupním právem s věcnými účinky v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1167/09

Rada města s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy č.224 o pronájmu části oplocení mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a Zdeňkou Burešovou, Odbojářská 605, Vysoké Mýto, IČ: 41243986 jako nájemcem v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.10.2009

1168/09

Rada města s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy č.225 o pronájmu části oplocení mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a Pavlem Pažourkem, Jiřího z Poděbrad 166, Vysoké Mýto, IČ: 65681398 jako nájemcem v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.10.2009

1169/09

Rada města s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy č.226 o pronájmu části oplocení mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a Bc. Lucií Tillovou, Čsl. legií 808, Vysoké Mýto, IČ: 72919116 jako nájemcem v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.10.2009

1170/09

Rada města s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy č.227 o pronájmu části oplocení mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a Petrem Nádvorníkem, Vraclavská 292, Vysoké Mýto, IČ: 46487841 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.10.2009

1171/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2009 do 31.10.2009.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1172/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1173/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2009 do 31.10.2009.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1174/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1175/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 25.11.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 do 31.10.2009.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1176/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 25.11.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1177/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Igorem (nar. 08.01.1985) a Mariannou (nar. 04.09.1984) Horváthovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.09.2009 do 31.10.2009.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1178/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Igorem (nar. 08.01.1985) a Mariannou (nar. 04.09.1984) Horváthovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1179/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar. 13.6.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.09.2009 do 31.10.2009.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1180/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar. 13.6.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1181/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2009 do 31.10.2009.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1182/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1183/09

Rada města z r u š u j e
usnesení Rady města č. 1085/09 ze dne 05.10.2009.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: ihned

1184/09

Rada města n e s c h v a l u j e
přidělení bytu v zájmu města vychovateli na ISŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: ihned

1185/09

Rada města z r u š u j e
usnesení Rady města č. 1045/09 ze dne 15.09.2009 a usnesení Rady města č. 1105/09 ze dne 13.10.2009

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: ihned

1186/09

Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s manželi Kamilou Kořínkovou (nar. 30.04.1979), bytem nám. Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto a Jiřím Kořínkem (nar. 22.06.1976), bytem Mládežnická 414, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ
Termín: 30.11.2009

1187/09

Rada města bere na vědomí
předložené možné alternativy změny vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a vrací návrh k zpět majetkové komisi.

Zodpovídá: JUDr. Poláček
termín: ihned

1188/09

Rada města vydává
nařízení č. 1/2009, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací.

Zodpovídá: JUDr. Poláček
termín: ihned

1189/09

Rada města vydává
nařízení č. 2/2009 o vymezení úseků chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Zodpovídá: JUDr. Poláček
termín: ihned

1190/09

Rada města vydává
Ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého Mýta č. 3/2008 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu, ve znění pozdějších změn.

Zodpovídá: JUDr. Poláček
termín: ihned


1191/09

Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění právní, ekonomické a administrativní pomoci při přípravě a průběhu koncesního řízení s Advokátní kanceláří Perthen, Pethenová, Švadlena a partneři s.r.o., IČ: 27532640, dle předloženého znění.

Zodpovídá: JUDr. Poláček
termín: ihned

1192/09

Rada města b e r e n a n a v ě d o m í
zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Vysokého Mýta č.4/2009 ze dne 26.října 2009.

Zodpovídá: vedoucí OFI
Termín: 18.11.2009

1193/09

Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.4/2009.

Zodpovídá: vedoucí OFI
Termín: 18.11.2009

1194/09

Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2009.

Zodpovídá: vedoucí OFI
Termín: 18.11.2009

1195/09

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice MěÚ.

Ing. Martin K r e j z a
starosta

Ing. František J i r a s k ý
místostarosta