Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2009-36 ze dne 20.10.2009

26.10.09

 

Souhrn usnesení č. 36/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 20.10.2009

1128/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 20.10.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                

1129/09

Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2003528/VB/01, Vysoké Mýto, V Peklovcích, Josefy, Knn se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.                                                                      

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009


1130/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení o právu provést stavbu číslo IV-12-2005576/SoPR/1, Vysoké Mýto, Žižkova, 2xOM - DTS, kVN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

1131/09


Rada města     s o u h l a s í

se zveřejněním informací o výběrovém řízení na prodej budovy č.p. 66, Litomyšlská, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p. p. č. 1179 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto formou výběrového řízení obálkovou metodou v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned1132/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města  schvaluje bezúplatný převod vlastnického podílu 64/96  pozemku označeného jako p. p. č. 3223 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       18.11.2009

                                                                                             

1133/09


Rada města     s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje spoluvlastnického podílu ½ na budovu č.p. 43, Lhůta, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako st. 82/1 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku a pozemku označeného jako p. p. č. 111/2 trvalý travní porost vše v obci Vysoké Mýto a k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta předložené verzi..

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned1134/09


Rada města     s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 4862 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto předložené verzi..

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned1135/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 110 v ulici Miličova ve Vysokém Mýtě s paní Danou Pařízkovou (nar. 18.10.1958), bytem Miličova 110, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091136/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Němečkem (nar. 23.10.1982), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091137/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Loukotou (nar. 29.04.1974), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009


1138/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Janou Bohuňkovou (nar. 04.11.1972), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009


1139/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jaroslavou Dostálovou (nar. 14.02.1948), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

1140/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 25.11.1973) a Petrou (nar. 08.11.1972) Junkovými, oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manž. Junkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále Mgr. Junek zaměstnán v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091141/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s manželi Jindřichem (nar. 15.07.1948) a Ilonou (nar. 21.05.1953) Husákovými, oba bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091142/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Svatošovou (nar. 25.03.1972), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2010.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091143/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Benešovou (nar. 17.12.1958), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2010.


                                                                            Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091144/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 198 v ulici Kar. Světlé ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 18.11.1977) a Davidem (nar. 01.10.1976) Stančukovými, oba bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Stančukovi vrátí byt č. 17 v č.p. 778 v ulici V Břízkách, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 74.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Josef Bárta (nar. 02.09.1977), Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009


(6,0,0)1


1145/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Danou Zavřelovou (nar. 09.04.1980), bytem Čsl. armády 659, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.  Rostislav (nar. 03.04.1952) a Jarmila (nar. 11.04.1956) Duškovi, Rokycanova 654,   Vysoké Mýto,

3.   Petr Hylák (nar. 05.11.1987), U Potoka 751, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091146/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 12 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Martině Kusé (nar. 10.05.1980), bytem Žižkova 491, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091147/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 4 v č.p. 858  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Ivetě (nar. 04.03.1972) a Josefu (nar. 29.01.1962) Dudovým, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 15.300,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091148/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Gabriele (nar. 22.01.1978) a Ľuboslavu (nar. 12.08.1973) Gažiovým, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Gažiovi vrátí byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       31.10.2009


1149/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Daniele (nar. 28.03.1982) a Stanislavu (nar. 23.06.1980) Godlovým, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 14.700,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091150/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 47 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Marii Duškové (nar. 18.06.1953), bytem V Peklovcích 505, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 15.000,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009


1151/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 6 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě panu Zoltánu Csocso (nar. 10.04.1955), bytem Fibichova 323, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 15.000,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091152/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Fikejzovou (nar. 15.02.1965), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2010 za podmínky, že pí Fikejzová bude hradit nájemné a zálohy na služby s nájmem bytu spojené vždy na následující měsíc dopředu.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1153/09


Rada města schvaluje

uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s akademickým sochařem Vojtěchem Míčou, U Půjčovny 4/953, 110 00 Praha 1 - Nové Město a MgA. Pavlem Hoškem, Čapkovská 42, 566 01 Vysoké Mýto, DIČ: CZ7609104118 jako dodavateli akce „Restaurování sousoší Kalvárie ve Vysokém Mýtě, místní části Svařeň" vč. rozebrání a nového základu ve výši 47 000 Kč vč. DPH.


Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP

1154/09

Rada města ukládá:


jednatelům obchodních společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. a Městský klub Vysoké Mýto s.r.o., aby zajistili za rok 2009 provedení účetního auditu, a to prostřednictvím společnosti ZH BOHEMIA spol. s .r.o., IČ 48264784.


                                                                  Zodpovídají: jednatelé společností

                                                                  Termín: 30.6.20101155/09


Rada města doporučuje:


jednatelům obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., aby zajistili za rok 2009 provedení účetního auditu, a to prostřednictvím společnosti ZH BOHEMIA spol. s r.o., IČ 48264784.


                 

1156/09                        


Rada města povoluje

studium městské kroniky z let 1987-1998 včetně pořízení kopií v písemné nebo elektronické (fotografické podobě) panu Zdeňku Horákovi z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: p. Pohorská

Termín: ihned


1157/09

Rada města bere na vědomí

zápis z komise pro regeneraci památek a památkových zón konané dne 9.10.2009.

        

                                                                                    

1158/09


Rada  města  s c h v a l u j e


uzavření kupní smlouvy na vůz Opel Vivaro Long 1.9 Dti od dodavatele Erika Blažková Vysoké Mýto - Voštice 119 za cenu 244 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 20.10.2009


                                                                                                      

1159/09

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice, starosty, místostarosty, Mgr. Junka, p. Kejzlarové a p. Hejhala.

                  

                                                                                   

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta