Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-34 ze dne 5.10.2009

09.10.09

 

Souhrn usnesení č. 34/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 5.10.2009

1083/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 5.10.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                       

1084/09

Rada města schvaluje


úpravu finančního vztahu rozpočtu zřizovatele k Základní škole Vysoké Mýto, Javornického převodem částky 75.000,-- Kč z neinvestičního příspěvku do příspěvku investičního a čerpání prostředků investičního fondu na pořízení interaktivní tabule dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: Mgr. Teplá

                                                                           Termín: ihned


                          

1085/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 20 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě v zájmu města Ing. Zdeňce Faltusové (nar. 20.03.1957), bytem Slovenská 550, Lanškroun. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2009 do 30.06.2010 s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li Ing. Faltusová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem Integrované střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091086/09

Rada města schvaluje:

text výzvy na vyhlášení výběrového řízení na právní, ekonomickou a administrativní pomoc při přípravě a průběhu koncesního řízení, jehož předmětem je výběr provozovatele nově budovaného Domova důchodců ve Vysokém Mýtě dle přílohy.

Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

                                                                  Termín: ihned                         

1087/09

Rada města schvaluje:

schvaluje  seznam přímo obesílaných dodavatelů v tomto rozsahu:

- OTIDEA a.s., IČ: 27142442, Palác Broadway, Budova B, Na Příkopě 31, Praha 1

- MT Legal s.r.o., AK, IČ: 28305043, Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

- AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., IČ: 27532640, se sídlem Hradec Králové,  Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03.


Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

                                                                  Termín: ihned                         


1088/09

Rada města ustanovuje:

výběrovou komisi na výběrové řízení na právní, ekonomickou a administrativní pomoc při přípravě a průběhu koncesního řízení, jehož předmětem je výběr provozovatele nově budovaného Domova důchodců ve Vysokém Mýtě ve složení:

- Ing. Martin Krejza

- Ing. František Jiraský

- MUDr. Lenka Dejdarová

- Ing. Iveta Fajglová

- JUDr. Libor Poláček

- náhradnice Eva Tomášková


Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

                                                                  Termín: ihned                         

1089/09


Rada města bere na vědomí:


předloženou právní analýzu AK JUDr. Drahošová, Mgr. Beranová.
1090/09


Rada města souhlasí:


s úhradou vyúčtované odměny za právní analýzu AK JUDr. Drahošová, Mgr. Beranová.

Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

                                                                  Termín: ihned                         

        


1091/09


Rada města bere na vědomí

informace starosty.

                  

                           


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta