Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2009-33 ze dne 29.9.2009

09.10.09

 

Souhrn usnesení č. 33/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 29.9.20091072/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 29.9.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                       


1073/09

Rada města přijímá

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci Zateplení objektu MŠ Lidická, Lidická 688, Vysoké Mýto č. CZ.1.02/3.2.00/08.01360 ISPROFIN č. 1152220213.


Zodpovídá:      vedoucí OÚP

Termín:           do 31.10.2009


                                                                                             1074/09


Rada města schvaluje

smlouvu č. 08006213 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v předloženém znění na realizaci akce Zateplení objektu MŠ Lidická, Lidická 688, Vysoké Mýto č. CZ.1.02/3.2.00/08.01360, která je určena ISPROFINEM č. 1152220213.


Zodpovídá:      vedoucí OÚP

Termín:            do 31.10.2009


                                                                                    

1075/09

Rada města schvaluje

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou První litomyšlská stavební a.s., Havlíčkova 1118, 570 01 Litomyšl, IČ : 15034682 jako dodavatelem akce: Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto - vybudování sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Gen. Svatoně a ul Průmyslová ve Vysokém Mýtě, vč. publicity projektu s termínem dokončení do 11.11.2009.


Termín:       do 30.09.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP


1076/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku označeném jako p. p. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto vedené pod č. 15 na Masarykově náměstí v obci a k.ú.Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned
1077/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním produkce indiánského DUA EV včetně prodeje CDs  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 08.10.2009 od 10:00 do 17:30 hodin. Akci pořádá Ernesto Bernal Pieda, Žlíbek 68, 664 58  Prace, Brno Venkov, zábor činí 3 m2, poplatek za zábor veřejného prostranství 30,- Kč.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


1078/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.2016 o výpůjčce pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a manžely Milanem a Dagmarou Machkovými v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009


                                                                                    1079/09

Rada města     s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy mezi Městem Vysokékým Mýtem a společností MAG centrum. s.r.o., IČ 27450902, se sídlem Karlov 196, 284 01 Kutná Hora 1 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        15.10.2009


                                                                                    

1080/09

Rada města schvaluje


udělení dotace města Vysokého Mýta: Sportovnímu klubu kanoistiky Vysoké Mýto, IČ: 64771342 na pořízení skladu lodí v areálu loděnice  ve výši 30 000 Kč; Tenisovému klubu LTC Vysoké Mýto, IČ: 44468709 na provoz a údržbu tenisového areálu ve výši 15 000 Kč; 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, IČ: 64771911 na sportovní činnost ve výši 20 000 Kč; Plaveckému klubu Vysoké Mýto, IČ: 15030458 na činnost ve výši 25 000 Kč; SK Vysoké Mýto o. s., IČ: 44473508 na sportovní činnost oddílu kopané ve výši 30 000 Kč; TJ Sokol Vysoké Mýto - oddíl karate, IČ:15028526 na účast mládeže na mezinárodní škole karate ve výši 10 000 Kč.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OKVM

                                                                           Termín: 15. 10. 2009

                                                                                             

1081/09

Rada města schvaluje

odklad splátky nájemného spol. Městské lesy Vysoké Mýto, s r.o. p. dle žádosti jednatele p. Machaty.

Zodpovídá: p. Machata

Termín: ihned

1082/09


Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.

                  

        

                           Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta