Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-31 ze dne 15.9.2009

22.09.09

 

Souhrn usnesení č. 31/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 15.9.20091022/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 15.9.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                  

1023/09

                                                                                                      

Rada města bere na vědomí

žádost o zařazení investiční akce rekonstrukce komunikace v ul. Čsl. Armády ve Vysokém Mýtě do roku 2010.


                                                                                             


1024/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

plán investičních akcí na rok 2010 a uzavírání smluv k těmto akcím podle finančního plnění v předloženém znění v příloze.


Zodpovídá:       vedoucí OÚP

Termín:            ihned


                                                                                    


1025/09

Rada města schvaluje

návrh zadávacích podmínek pro výzvu na veřejnou zakázku: Úprava vnitřní dispozice v Městském klubu ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá:       vedoucí OÚP

Termín:            do 30.9.2009

                                                                                    1026/09


Rada města bere na vědomí


Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejnou zakázku: Úprava vnitřní dispozice v Městském klubu ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.9.2009

                                                                                    

1027/09

Rada města  s o u h l a s í

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, České Heřmanice na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 21.09.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


1028/09


Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce cestovní kanceláře EXIM tours, a.s, Revoluční 23, 110 00 Praha 1 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 22.10.2009 od 10:00 do 17:00 hod. Zabraná plocha činí 12 m2 Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.09.2009

1029/09

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy č. 86 o nájmu části pozemku, označeného jako p.p.č. 1064 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. a obci Vysoké Mýto  za účelem zřízení předzahrádky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.20091030/09


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy č.390 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností NOPEK, a.s., Náměstí Pod Kaštany 724, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                                 Termín:           30.09.20091031/09


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o přenechání sloupu veř. osvětlení do užívání č.317 mezi městem Vysokým Mýtem a společností NOPEK, a.s., Náměstí Pod Kaštany 724, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                                 Termín:           30.09.20091032/09


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.187 o nájmu nemovitostí  mezi městem Vysokým Mýtem a  společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto, s.r.o., Litomyšlská 71, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009
1033/09

Rada města   d o p o r u č u j e


zastupitelstvu přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 2946/71 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Pavlíně Dalecké (nar.: 26.01.1967), bytem Zahradní 241, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 58.400,-Kč, v ceně jsou zahrnuty náklady města.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       16.09.2009

1034/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 678 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě s manželi Ivou (nar. 26.05.1965) a Miloslavem (nar. 15.12.1957) Lichtenberkovými, oba bytem Větrná 678, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky

.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1035/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Evou Korošíkovou (nar. 28.11.1979), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091036/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Boženou Mlejnkovou (nar. 29.10.1936), bytem Sv. Čecha 89, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

1037/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 87 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s manželi Ivanou (nar. 30.04.1960) a Petrem (nar. 12.09.1969) Špačkovými, oba bytem Sv. Čecha 87, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

1038/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Škorpíkem (nar. 21.12.1950), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

1039/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Jarmilou Hálovou (nar. 02.05.1959), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091040/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Ladislavem Hylákem (nar. 25.07.1986), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091041/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Martinou (nar. 07.08.1972) a Stanislavem (nar. 01.08.1971) Nakládalovými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091042/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Zdeňkou Liebichovou (nar. 06.05.1936), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1043/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Nikolou Kubátovou (nar. 27.03.1976), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1044/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 224 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s manželi Oldřichem (nar. 07.01.1953) a Věrou (nar. 09.07.1952) Ropkovými, oba bytem Sportovní 224, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1045/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s manželi Kamilou Kořínkovou (nar. 30.04.1979), bytem nám. Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto a Jiřím Kořínkem (nar. 22.06.1976), bytem Mládežnická 414, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091046/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 87 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Schusterovou (nar. 17.06.1970), bytem Sv. Čecha 87, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

                           1047/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Bártou (nar. 02.09.1977), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

1048/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 50 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 22.05.1964) a Marcelou (nar. 03.08.1971) Špringrovými, oba bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Špringrovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále pan Špringr zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091049/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 18.09.1969) a Jitkou (nar. 31.10.1971) Gregorovými, oba bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2010.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1050/09


Rada města     t r v á

na usnesení č. 219/09 ze dne 24.02.2009 - neschválit uzavření nové nájemní na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

1051/09


Rada města     s c h v a l u j e


směnu bytu č. 13 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Alexandr Legáth (nar. 23.08.1976), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto za byt č. 17 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Radim Přibyl (nar. 01.10.1978), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091052/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 4 v č.p. 856  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Ivetě Giňové (nar. 18.03.1974), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Iveta Giňová vrátí byt č. 11 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.10.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1053/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 4 v č.p. 858  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Márii Fekové (nar. 15.06.1942), bytem Fibichova 205, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1054/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 6 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě panu Josefu Petikovi (nar. 21.04.1984), bytem Choceňská 249, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091055/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 do 30.09.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1056/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.10.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1057/09


Rada města     s c h v a l u j e


podání žaloby na vyklizení bytu č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned
1058/09


Rada města  bere na vědomí


přidělení bytu v zájmu města učiteli strojírenských předmětů na ISŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

1059/09

Rada města ukládá


vedoucímu OFI zapracovat do rozpočtových opatření převod nevyčerpaných finančních prostředků z dotací na kulturu a školství ve výši 142 tis. Kč do položky Rada města - dotace a dary.

        

Zodpovídá: Ing. M. Zima

Termín: 16.9.2009


(6,0,0)1

1060/09

Rada města zaujímá


stanovisko ke Koncepci zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009 - 2012 dle přiloženého návrhu.


                                                                  Zodpovídá: starosta Ing. Krejza

                                                                  Termín: ihned1061/09


Rada města bere na vědomí

informace tajemnice a starosty.

                                                       

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta